Naše téma: Jaký si to uděláš, takový to máš ...

27.12.2017 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Jaký si to uděláš, takový to máš ...

Už okřídlené rčení z textu kdysi populární písně uvozuje zamyšlení nad současnou obsahovou náplní internetového magazínu VLAKY.NET i jejími výhledy do budoucna. Je sice inspirováno některými nedávnými diskusními příspěvky, něco velebícími a cosi jiného zavrhujícími, ale před koncem roku, spojeným s jeho bilancováním a novoročními předsevzetími, je i jinak docela případné.

 

 

 

Původně jsem chtěl začít odkazy na výše zmíněné kladné a záporné výroky k reportážím z poslední doby, ale pak jsem si uvědomil, že by to jejich původce možná vedlo k pokračování ve výměně názorů na to či ono téma, takže volím přístup jiný a začnu všeobecně používanými rčeními, že „někdo má rád holky, jiný zase vdolky“ a „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Tato za sebou řazená moudra platí i pro vztah čtenářů a tvůrců stránek VLAKY.NET. Jde jen o to, aby se obě strany toho „dodavatelsko-odběratelského vztahu“ sešly v nějakém kompromisním bodě, v rovnováze mezi rozmanitými tužbami „odběratelů“ a možnostmi „dodavatelů“. Což je v našem případě komplikováno (nebo možná naopak zjednodušováno) skutečností, že se obě tyto role prolínají. Podívejme se na to blíž.


V poslední době sklidila velký úspěch aktualita Ing. Františka Sakalíka

V diskusním fóru se tu a tam objeví nápady, co bychom mohli publikovat. Mnohé z nich nejsou na první pohled vůbec špatné, ale jejich původci zapomínají na jednu věc: Obsah magazínu vzniká takříkajíc samoobslužně, stylem „udělej si sám“. Aktuality a reportáže posílají členové i nečlenové „klubu“ z vlastní iniciativy, na témata a v čase podle svého uvážení. Výjimku tvoří reportáže z oficiálních akcí, na které jsou osvědčení reportéři vysíláni šéfem redakce, popřípadě „na zakázku“ vznikající příspěvky příležitostné a články redakční. Ty poslední vydáváme především v období přelomu kalendářního i železničního roku či o Vánocích. Zvláštní kategorii obsahu tvoří pozvánky na nostalgické jízdy a podobné události, publikované z větší části na podnět jejich pořadatelů, ale někdy i bez něj, z iniciativy redakční.


K redakčním počinům patří z větší části i Malý atlas železničních vozidel,
naposled doplněný 16. listopadu

Aktivní redakční tým přitom nyní tvoří pouhé dvě osoby. (Proč se do práce redakce nezapojují její ostatní členové, zde nemíním rozebírat.) A ty mají co dělat, aby dokázaly editovat příspěvky jiných autorů a jen občas napsaly i cosi vlastního. Navíc ani jeden z aktivních redaktorů není (u toho mladšího podotýkám „zatím“) v naší zájmové oblasti odborníkem, nanejvýš poučeným laikem, takže sám nemůže naplnit rovněž v diskusích se ozývající volání po vyšší odborné úrovni našich článků. Obdobně je tomu u většiny reportérů VLAKY.NET. Mezi našimi členy se nepochybně vyskytuje i jistý počet skutečných odborníků, jak teoretiků, tak hlavně praktiků, z různých oborů drážní dopravy či průmyslu, ale až na zářné výjimky se o své znalosti a zkušenosti s ostatními dělí jen v různých sekcích našeho diskusního fóra.


Ing. František Smatana je naším reportérem v daleké Číně

Těžko je můžeme přimět k tomu, aby se prezentovali také na hlavní stránce, zvláště když jim v tom možná brání i nějaké vážné objektivní důvody. A podobně nesnadné je přimět většinu stávajících (i potenciálních) přispěvatelů, aby své úsilí napřeli směrem, který si redakce vytýčila. Jsme tedy v úplně jiné situaci než profesionální médium, jehož formální struktura zaručuje hladké prosazování obecné vydavatelské politiky i konkrétních redakčních záměrů. Vědomí tohoto faktu zjevně schází autorům jinak dobře míněných návrhů na vylepšení obsahu magazínu VLAKY.NET. Pak je nasnadě, že se dočkají třeba odpovědi, aby tedy svůj návrh uskutečnili a redakci poslali příslušné podklady – protože jiné cesty vesměs není. Zkrátka jaký si to uděláš, takový to máš, to je refrén nejen oné známé písně, ale i náš vlastní.


Návrh nových příspěvků a odpověď v diskusním fóru

A ten by měl doprovázet i nostalgické povzdechy, které zazněly v diskusi ke stati včerejší. Ano, kdysi jsme možná přinášeli články kvalitnější, ale tehdy je také tvořili lidé jiní, jak v redakci (která pracovala ve své úplnosti), tak „venku“. Podle jedné teorie za to prý mohou diskutující. Některým tvůrcům vadí četné názory odchylující se od tématu a údajně kvůli nim nám přestali svá díla posílat. Jiní jsou opačného názoru: Čím víc diskusbích příspěvků, tím déle se jejich aktualita nebo reportáž udrží v pozornosti návštěvníků webu prostřednictvím sekce Diskusné príspevky za posledných 30 dní, což přináší zvýšení její návštěvnosti. Vyhovět můžeme každému - diskusi pod článkem lze zásahem kteréhokoliv člena redakce regulovat či dokonce ji vůbec nezřídit, stačí, aby autor vyjevil své přání. Zkrátka jaký si to uděláš


Ukázka hlavní stránky ze dne 18. ledna 2007

Tolik na vysvětlenou, jak se rodí sdělný obsah našeho média. A zároveň na úvod k diskusi, která by se mohla zaměřit zejména na tyto okruhy:

Co vás vede k tomu, že přispíváte nebo nepřispíváte na hlavní stranu internetového magazínu VLAKY.NET?

Jaké (popřípadě čí) aktuality, reportáže a další zatím zveřejněné články se vám nejvíce líbí či naopak nelíbí?

Co v doposud publikovaných příspěvcích postrádáte, jaká nová tématika a forma zpracování by vás zaujala?

Úvodní snímek: Reportér VLAKY.NET a prezident republiky (12.9.2013, CZ LOKO Česká Třebová)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy