Železnice na pražské letiště už není pouhý sen

3.11.2016 8:00Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Železnice na pražské letiště už není pouhý sen

SŽDC vytvořila nové webové stránky projektu Modernizace trati Praha - Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Na adrese www.zeleznicenaletiste.cz vítá návštěvníky interaktivní mapa, která představuje jednotlivé dílčí stavby a jejich vzájemné vztahy. Nový web vysvětluje cíle a přínosy projektu, podrobně popisuje celkový koncept i detailní řešení v konkrétních lokalitách a informuje o aktualitách v rámci investičního záměru.

Zároveň uvádí na pravou míru mýty, které se postupně kolem stavby rodí.

 

 

Dlouhé čekání, davy lidí, až několik přestupů, běh po schodech – a to všechno s kufrem v ruce. Tolik bariér nám dnes bere čas a energii při cestě na Letiště Václava Havla. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to chce změnit a konečně posunout Prahu mezi Londýn, Paříž, Barcelonu a další evropská velkoměsta, z nichž se již dávno na letiště cestuje vlakem. Proto pro nový web zvolila motto Na letiště bez bariér.


Ruch ve stanici Aeroport na barcelonském letišti El Prat (19.6.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Modernizace trati Praha - Kladno s připojením Letiště Václava Havla je rozdělena na několik dílčích staveb, které jsou v různé fázi projektové přípravy. Díky interaktivní mapě se lze seznámit s detailním řešením, aktuálními informacemi a konkrétními přínosy pro danou lokalitu. Například k stavbě Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) jsou představeny čtyři varianty vedení trati v úseku Dejvice - Veleslavín, včetně preferované varianty „Střešovice“.


Varianty řešení úseku Dejvice - Veleslavín; zdroj: SŽDC

Součástí webových stránek je i fotogalerie, která představuje nejznámější evropská letiště s napojením na železnici a reálné výhody tohoto řešení. Například na nejrušnější německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem vede železniční trať už od roku 1972 a cesta vlakem do centra zabere pouhých 10 minut. Druhé nejrušnější skandinávské letiště Gardermoen v Oslu je napojeno na železnici od roku 1998 a díky tomu se dnes cestující odsud dostanou do centra města jen za 19 minut.


Příchod k vlakům na letišti Oslo Gardermoen; zdroj: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty pokračuje v přípravě projektu Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Rok po schválení definitivní varianty trati věnuje nejvíce času a energie inženýrské činnosti a hledání kompromisních řešení pro nedořešené oblasti. S ohledem na komplikovanost a lokální specifika této důležité infrastrukturní stavby SŽDC rozdělila projekt na dílčí stavby a postupuje v každém úseku trati individuálně.


Rozdělení projektu na dílčí stavby; zdroj: SŽDC

SŽDC realizuje projektovou přípravu k variantě „R1spěš“, kterou vybrala v červenci 2015 Centrální komise Ministerstva dopravy ČR na základě studie proveditelnosti. Tato varianta spočívá v modernizaci stávající trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem, s vybudováním odbočky na Letiště Václava Havla z železniční stanice Praha-Ruzyně. Trať by měla být v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná. Ve špičce tak na ni bude možné vypravit z Kladna až 6 párů osobních a spěšných vlaků za hodinu. Stejný počet osobních vlaků by měl spojit ruzyňské letiště s centrem Prahy.


Takto má trať procházet zastávkou Praha Výstaviště; zdroj SŽDC

Železnice reprezentuje rychlou, efektivní, kapacitní a komfortní hromadnou dopravní infrastrukturu, proto propojuje s mezinárodními letišti převážnou většinu evropských velkoměst. Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla má dva hlavní cíle: připojit letiště na železnici a zlepšit stávající vlakovou dopravu mezi Prahou a Kladnem, největší středočeskou aglomerací s nejvyšším počtem dojíždějících.


Přístup k letiště po silničních komunikacích je zdlouhavý a často komplikovaný; zdroj SŽDC

Letiště Václava Havla zaměstnává přes 10 000 lidí, každoročně odbaví přes 10 milionů cestujících a v následujících letech počítá s růstovou prognózou. Železniční spojení je tedy i nezbytnou infrastrukturní odpovědí na předpokládaný rozvoj letecké dopravy v ČR.


Zatím cestující po železnici přiveze na letiště z hlavního nádraží Airport expres (31.5.2016)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální stránky
  2. Železnice na letiště – specializovaný web SŽDC
  3. Železniční trať Praha–Rakovník – Wikipedie
  4. Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – Kladno – Wikipedie
  5. Přípravná dokumentace Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I.etapa na webu SŽDC
  6. Letiště Václava Havla Praha – Wikipedie

Úvodní obrázek: Vizualizace železniční stanice Praha Letiště Ruzyně; zdroj: SŽDC

Upravil a odkazy, obrázky i fotografiemi doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy