Do Chabařovic na staré nádraží

21.3.2015 8:00 Marek Vojáček

Do Chabařovic na staré nádraží

V tomto článku se podíváme na původní trasu železnice z Teplic do Ústí nad Labem. V roce 1982 byla část trati přeložena kvůli povrchovému dolu u Chabařovic a to v úseku Bohosudov – Ústí nad Labem západ, St. 5. Část původní trasy je dodnes využívána jako vlečka firmy Strabag Rail (dříve Viamont DSP), jedná se o úsek ze stanice Bohosudov směrem ke starému chabařovickému nádraží, které je dnes již sneseno.

Zbytek původní trasy od starého nádraží do Trmic byl ztracen v povrchovém dole, který je dnes přeměněn na jezero Milada.

 

 

Město Chabařovice získalo železniční spojení se světem v roce 1858, když byl uveden do provozu první úsek Ústecko-teplické dráhy Ústí nad Labem – Teplice (20.5.1858), dnes součást tratě č. 130. Trať byla později zdvoukolejněna a v 60. letech 20. století elektrizována. Kvůli hnědouhelnému povrchovému dolu jižně od Chabařovic však bylo nutné na počátku 80. let 20. století část tratě přeložit. Nová trasa vede severně od Chabařovic, začíná za ústeckým zhlavím stanice Bohosudov u obce Soběchleby, na původní trasu se zpět napojuje před stavědlem č. 5 žst. Ústí nad Labem západ a míjí tak původně uzlovou stanici Trmice, která dnes leží už jen na trati č. 131 Ústí nad Labem – Bílina.


Okolí Chabařovic; zdroj: www.mapy.cz

Na přeložce byla také vybudována nová stanice Chabařovice s rozsáhlým kolejištěm a byla sem také zaústěna vlečka do bývalé plynárny v Užíně. Dnes však Chabařovice v jízdním řádu SŽDC nenajdete. Od GVD 2011 už tato stanice ani není uváděna v jízdním řádu, protože několik předchozích let už tady žádné osobní vlaky nezastavovaly. Nebyli totiž cestující, stanice leží daleko od obydlí a do Chabařovic navíc jezdí autobusy ústecké MHD.

Původní trasa vedoucí jižně od Chabařovic byla částečně využívána dál pro nákladní dopravu v úseku Bohosudov – Chabařovice staré nádraží, kde bývala ocelárna a bylo sem napojeno množství vleček. Zbylý úsek od starého nádraží do Trmic padl za oběť povrchovému dolu.


Vlečkový vlak společnosti Strabag Rail © Marek Vojáček

Zajímavostí je, že na původní trase sice bylo sneseno trolejové vedení, ale vlastně zde zůstala ještě dlouhá léta dvoukolejka. U rozvětvení staré na nové trasy u obce Soběchleby byla sice stará trať napojena novou kolejí od zhlaví stanice Bohosudov, ale za tímto místem byla výhybka a dál až na staré nádraží do Chabařovic zůstala dvoukolejka. Při mé předchozí návštěvě v těchto končinách na jaře 1991 však byla pravá kolej využívána už jen k odstavení starých nákladních vozů, které se táhly až ke starému nádraží. Dnes je tato kolej snesena a v místě rozvětvení u Soběchleb je vidět „odskok“, jak kolej přechází z pravé strany na levou tam, kde byla dříve výhybka.


Hradlo Rybníky na jaře roku 1991 … © Marek Vojáček


… a dnes © Marek Vojáček

Na staré trase se ještě objevuje bývalé hradlo Rybníky. V roce 1991 bylo jen „vybydlené“ dnes už je polozbořené. Poblíž tohoto místa tu tehdy kolem mě projel rudý „čmelák“ tehdejších ČSD, dnes tu kolem mě projela lokomotiva 741.705-8 společnosti Strabag Rail s jedním sypákem. Traťová rychlost tu ale zůstala stejná jako na jaře roku 1991 – 10 km/h.

V mírně pravotočivém oblouku před starým chabařovickým nádražím dnes provoz končí. V tomto místě je úvratí napojena vlečková kolej do areálu firmy Strabag Rail (dříve Viamont DSP). Dál ještě kousek pokračuje levá traťová kolej, ale po pár stech metrech končí. Pravá traťová kolej je již snesena, ale napravo od ní stále ještě leží bývalá vlečková kolej pokračující až na staré nádraží u bývalé ocelárny.


Vagóny odstavené na vlečkové koleji u starého nádraží, jaro 1991 © Marek Vojáček

Dnes na starém nádraží už nic nezůstalo, ale v roce 1991 to tu vypadalo jinak. Ústecké zhlaví bylo již tehdy sneseno a nádražní budova zbourána, ale na kusých kolejích tu stály odstavené vozy. Do bohosudovského zhlaví byly napojeny ještě další dnes již snesené vlečky, na kterých sem tam stály i zajímavé historické vozy.


Tímto směrem pokračovala původní trať do Trmic © Marek Vojáček

Dál už byl jen výhled na povrchový důl, který dnes nahradilo jezero Milada, které se snad má stát v budoucnu rekreační oblastí. V přiložené fotogalerie je zdokumentována moje procházka od rozvětvení staré a nové trati u Soběchleb až na staré chabařovické nádraží u jezera Milada.

Odkazy:

  1. Železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov – Wikipedie
  2. Ústecko-teplická dráha – Wikipedie
  3. Chabařovice – Wikipedie
  4. STRABAG Rail – oficiální stránky
  5. Milada (jezero) – Wikipedie
Úvodní snímek: Úsek Bohosudov - Chabařovice staré nádraží © Marek Vojáček
 
Odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy