Do Duchcova na staré nádraží

27.3.2016 8:00 Marek Vojáček

Do Duchcova na staré nádraží

Kdybyste si dnes chtěli udělat výlet vlakem do Duchcova podívat se na zámek, kde strávil poslední léta svého života Giacomo Casanova, vystoupili byste na železniční zastávce, která je poměrně vzdálená od centra města (asi 2 km). V minulosti však Duchcov míval dokonce nádraží a bylo situované mnohem blíže centru. Toto nádraží sice fyzicky stále existuje, ovšem vlaky už sem zajíždějí pouze zřídka, a to jen nákladní, výpravní budova je již značně zchátralá a bez střechy.

Pojďme si tedy projít původní úsek kmenové trati Ústecko-teplické dráhy Ústí nad Labem – Chomutov, který je mezi Oldřichovem a starým duchcovským nádražím dosud zachován jako vlečka.


Nejprve si však připomeňme historická data. Dnešní vlečka Oldřichov u Duchcova – Duchcov staré nádraží byla původně součástí traťového úseku Teplice – Duchcov zprovozněného 15. 7. 1867 a tedy i součástí kmenové trati společnosti Ústecko-teplické dráhy (ÚTD) Ústí n/L – Chomutov. Předchozí úsek Ústí n/L  - Teplice byl slavnostně zprovozněn 20. 5. 1858 a následný Duchcov – Chomutov potom 8. 10. 1870. Do roku 1889 byla celá kmenová trať zdvoukolejněna.


Západní část sítě Ústecko-teplické dráhy, převzato z publikace
„125 let ČSD – lokomotivního depa Ústí nad Labem“ (1983)

ÚTD byla především uhelná dráha sloužící zejména k odvozu hnědého uhlí z okolních dolů napojených na kmenovou trať ÚTD množstvím vleček. Těžba hnědého uhlí a hlavně její mohutný rozmach v povrchové formě v 2. polovině 20. století také výrazně ovlivnila kmenovou trať ÚTD v podobě přeložek. Trať Ústí n/L – Chomutov, která původně měřila 65 km, je dnes z větší části přeložena, a její délka tak narostla na 71 km.

První přeložka (1968) se týkala právě Duchcova a jednalo se o úsek Oldřichov u Duchcova – Most. Trať byla přetrasována o několik kilometrů na jih přes město Bílina. Duchcov přišel o nádraží a místo toho dostal jen zastávku, vzdálenou skoro 2 km od centra města. Provoz na přeložce byl zahájen se změnou grafikonu (na GVD 1968/69) v neděli 26. 5. 1968. Tady ovšem z historických záznamů vyplyne jedna z absurdit tehdejší centrálně plánované ekonomiky. Na původní trati přes Mariánské Radčice byl totiž zahájen elektrický provoz 10. 12. 1963. Trakční vedení tam tedy nesloužilo ani celých 5 let!


Okolí Duchcova (zdroj: Mapy.cz)

Z původní trati se ale do dnešních dnů dochoval úsek Oldřichov u D. – Duchcov st. n., který byl po zprovoznění nové trati využit jako vlečka. Trakční vedení i druhá kolej zde byly sneseny. Zbytek trati už v podstatě neexistuje, protože většinu pohltily povrchové doly, jeden z nich dosáhl až skoro k jižnímu zhlaví starého nádraží v Duchcově. Pár pozůstatků původní trati byste dnes ještě mohli najít u Mariánských Radčic a v katastru bývalé (mediálně známé) obce Libkovice.

Na obchůzku zachovaného úseku původní trati jsem se vypravil koncem února a jako výchozí bod jsem si zvolil stanici Oldřichov u Duchcova. Ta má také sama o sobě poměrně zajímavou historii. Od zahájení provozu na trati v roce 1867 byl Oldřichov (tehdy Ullersdorf) na dlouhá léta jen nácestnou stanicí se zaústěním vlečkových kolejí z okolních uhelných dolů. Teprve v roce 1926 se stal uzlovou stanicí, kdy byla zprovozněna spojka Oldřichov – odbočka Barbora, která propojila hlavní trať ÚTD s kdysi konkurenční Duchcovsko-podmokelskou dráhou (DPD). Nová spojka umožnila přímou jízdu vlaků z Teplic do Litvínova.


Oldřichov u Duchcova, stará výpravní budova © Marek Vojáček

Další výrazné změny nastaly až 60. letech. V roce 1961 byla zprovozněna spojka Teplice lesní brána – Oldřichov, která napojila původní trať DPD od Děčína („Kozí dráha“) přímo do uzlu Oldřichov a stará trať DPD přes Košťany u Teplic byla zrušena. V roce 1967 proběhla ve stanici rekonstrukce kolejiště v souvislosti s výstavbou přeložky Oldřichov – Most. Stanice byla vlastně posunuta o půl kilometru k Teplicím, kolejiště rozšířeno a stará výpravní budova opuštěna. Nová výpravní budova byla pojata poněkud megalomansky a od počátku s ní byly problémy. Z haly nad vestibulem padaly části konstrukce, až byla na přelomu 80. a 90. let úplně uzavřena. Při rekonstrukci budovy v první dekádě 21. století byla hala definitivně zbourána.

Po příjezdu do Oldřichova vlakem linky U1 Děčín – Most moje kroky směřovaly k duchcovskému zhlaví, kde se nachází stará výpravní budova a bývalé skladiště. Budova je již ve špatném stavu a střecha se propadá, zato skladiště se dočkalo nového majitele a následné opravy.


Oblouk kolem obce Jeníkov © Marek Vojáček

Opatrně jsem přešel falešnou čtyřkolejku (první kolej trať č. 134, druhá a třetí kolej trať 130 a čtvrtá kolej vlečka na staré duchcovské nádraží) a dál už jsem sledoval jen kolej vlečky. Ta pokračuje levotočivým obloukem podél obce Jeníkov a pak dál na jih k Duchcovu. Vlečková kolej je v tomto úseku v místě levé koleje původní dvojkolejky ve směru do Duchcova.

Za kilometrem 25,3 začíná minipřeložka původní tratě. Mimoúrovňové křížení s novou tratí zde výškově nevycházelo, a tak byla kolej posunuta o pár desítek metrů východněji, aby mohla novou trať lépe „podjet“. Když se kolej před kilometrem 25,9 vrací na původní trasu, na rozdíl od úseku z Oldřichova zaujímá místo po pravé koleji původní tratě a tak pokračuje až na staré nádraží.


Most přes Loučenský potok © Marek Vojáček

Kolejiště starého nádraží v Duchcově je využíváno hlavně firmou Duchcovská svařovna a.s., která má svoje prostory hned u oldřichovského zhlaví. Stojí zde také množství odstavených nákladních vozů firmy Chládek & Tintěra, která je právě vlastníkem Duchcovské svařovny. Část kolejiště je oplocena se zákazem vstupu. Obešel jsem tedy kolejiště po ulici Skladištní kolem opraveného bývalého skladiště, nyní v soukromých rukou, a zamířil k bývalé výpravní budově.


Duchcov, kolejiště starého nádraží © Marek Vojáček

Když jsem tu byl poprvé v roce 2003, budova byla sice už ve špatném stavu, ale střecha působila stále zachovale, dnes je již budova úplně bez střechy. Přestože byla budova prohlášena za kulturní památku a odkoupilo jí město Duchcov, žádný projekt na její rekonstrukci zatím neexistuje. Na úrovni budovy končí oplocení kolejiště, takže jsem mohl budovu celou prohlednout i ze strany od perónu.

Uspořádání kolejiště již dnes zdaleka neodpovídá původnímu stavu, takže přímo před budovou už žádné funkční koleje nejsou. V minulosti bylo do stanice napojeno několik vleček, ale dnes už je sem zaústěná jen vlečka firmy Vitrablok s.r.o., která je snad stále funkční. Jedna kolej ale přece jen vede na úplný konec trati.


Duchcov, budova starého nádraží © Marek Vojáček

Na bývalém mosteckém zhlaví se nachází nadjezd nad bývalou silnicí z Bíliny. Hned za nadjezdem kolej končí a násep také, protože dál už se nachází prostor bývalého povrchového dolu. No, a ten nadjezd vstoupil roku 1931 do dějin jako Duchcovský viadukt. Legenda praví, že Duchcovský viadukt během 70. a 80. let zachránil Duchcov od podobného osudu, jaký měl nedaleký Most, protože „strana a vláda“ se přece nemohla připravit o takovou svojí „modlu“. Možná na tom něco pravdy bude, protože povrchový důl se dostal až sem a tady se zastavil.

Od Duchcovského viaduktu jsem se vrátil ulicí Svatopluka Čecha na náměstí Legií, kde stojí rozpadající se budova starého nádraží, a ještě jednou si jí prohlédnul před návratem domů. Kousek od budovy je autobusová zastávka městské linky, která má konečnou u současné vlakové zastávky Duchcov. Linka je provozována firmou Technické služby města Duchcova s.r.o. a zatím není zaintegrována do Dopravy Ústeckého kraje. Zaplatil jsem tedy jízdné 9 Kč a svezl se na konečnou „Duchcov žel.st.“. Před vlakem jel ale autobus linky 486 DÚK, který mě dovezl blíže k mému domovu, takže tentokrát jsem dal vlaku košem.

 

Odkazy:

Úvodní snímek: bývalá výpravní budova na starém nádraží Duchcov © Marek Vojáček

Galéria

Súvisiace odkazy