Pozvánka na XII. ročník pretekov parných rušňov – Grand Prix Slovensko 2010. DOPLNENÉ CESTOVNÉ PORIADKY

21.8.2010 8:00 Peter Kálman

Pozvánka na XII. ročník pretekov  parných rušňov – Grand Prix Slovensko 2010. DOPLNENÉ CESTOVNÉ PORIADKY

Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen v spolupráci zo Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia a Železničnými opravovňami a strojárňami Zvolen organizuje v dňa 11.9.2010 už XII. ročník pretekov parných lokomotív – Grand Prix Slovensko 2010.

 

 

 

 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch žst. Zvolen nákladná stanica.

Predbežný program podujatia: 

Sobota 11.9.2010

10,00

Prezentácia motorových lokomotív
pôvodná rada  - rekonštrukcia

735-736,736.1
742-746,
753-756,
740-724
810-813
11;00 „Aj diesle to vedia“  - mimo súťažné zápolenie dieselových lokomotív o cenu ŽOS Zvolen 735,736,736.1,746
12;00 Defilé parných lokomotív  
13;00 Oficiálny začiatok podujatia  
13;15  Štart pretekov  
15;00 Vyhlásenie výsledkov  
15;30 Odchody mimoriadnych vlakov Banská Bystrica, Banská Štiavnica  
16;00 Ukončenie podujatia  

Pretekov parných lokomotív sa zúčastnia lokomotivy z:

Rakúskej republiky -    rada 52
Poľskej republiky    -    rada Tkt 48
Českej republiky     -    rada 477 a 423
Maďarskej republiky – rada 464
Slovenskej republiky -  464, 498.1, 422


Na prezentácii dieselových lokomotív predpokladáme aj účasť zástupcu Ukrajiny.

V trati Kriváň – Zvolen bude pravidelný rýchlik  R 932 Domica vezený parným rušňom 498.104

Po ukončení podujatia budú zavedené mimoriadne vlaky do Banskej Bystrice na Radvanský jarmok a Banskej Štiavnice na Salamander.

Súčasťou podujatia bude výstava pancierového vlaku Štefánik

Pancierový  vlak bude od pondelka 6.9. do piatka 10.9. vystavený pre verejnosť v priestoroch žst. Zvolen os. stanica.

Po prvý krát na Slovensku sa predstaví detská záhradná železnica z Maďarského železničného múzea v Budapešti.

V priestoroch stanice bude výstava modelov lokomotiv, obrazov, detských krezieb a bohatý kultúrny program.

Nedeľa 12.9.2010

Rekonštrukcia bojov zo SNP o Dobrú Nivu
Posledná ukážka bojov pancierového vlaku Štefánik na Slovensku.

10;00 Výstava pancierového vlaku v žst. Dobrá NIva
10;30 Kultúrny program
13;00 Rekonštrukcia bojov o Dobrú Nivu zo SNP. Ukážka pozemných bojov s účasťou pancierového vlaku Štefánik,
Letecký prepad a bombardovanie pancierového vlaku tromi lietadlami.
14;30 Koniec bojovej ukážky

Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny program, ktorý zabezpečia folklórne súbory obcí z Mikroregiónu Pliešovská kotlina.V priestoroch stanice bude otvorená vernisáž detských obrazov.

Na podujatie bude zabezpečená kyvadlová doprava historickými vlakmi zo Zvolena a bude zavedený mimoriadny vlak v trati Šahy – Dobrá Niva.

Účasť na podujatí na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu vyhradená, informácie budú priebežne aktualizované a dopĺňané.

CESTOVNÉ PORIADKY

Dňa 11. 9. 2010 budú mimoriadne zastavovať na stanici Zvolen nákl. stanica rýchliky R 930, R 932 z Košíc (Prešova) do Zvolena os. st. a R 1931, R 933 do Košíc (Prešova) zo Zvolen os. st.
 
   Na trati Kriváň – Zvolen bude pravidelný rýchlik R 932 Domica vezený parným rušňom 498.104
 
   Po ukončení podujatia budú zavedené mimoriadne vlaky do Banskej Bystrice na Radvanský jarmok a Banskej Štiavnice na Salamander.
 
   Súčasťou podujatia bude výstava pancierového vlaku Štefánik
 
   Pancierový vlak bude od pondelka 6.9. do piatka 10.9. vystavený pre verejnosť v priestoroch žst. Zvolen os. stanica.
 
   Po prvýkrát na Slovensku sa predstaví detská záhradná železnica z Maďarského železničného múzea v Budapešti.
 
   V priestoroch stanice bude výstava modelov lokomotiv, obrazov, detských kresieb a bohatý kultúrny program.
 
   Odchod mimoriadnych vlakov je:  
   Pre záujemcov z Banskej Bystrice a okolia bude vypravený mimoriadny historický vlak ťahaný motorovou lokomotívou. Súprava bude radená z rýchlikových vozňov.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen

zastávka  príchod  odchod 
Zvolen osobná st.   7:55
Zvolen mesto 7:57 7:58
Sliač kúpele 8:04 8:05
Vlkanová 8:12 8:13
Radvaň 8:19 8:23
Banská Bystrica mesto  8:27 8:28
Banská Bystrica 8:32  

zastávka  príchod  odchod 
Banská Bystrica   9:05
Banská Bystrica mesto 9:07 9:08
Radvaň 9:12 9:13
Vlkanová 9:19 9:20
Hronsek 9:23 9:24
Sliač kúpele 9:30 9:33
Zvolen mesto 9:38 9:39
Zvolen nákladná st. 9:43  

Prípoje liniek MHD Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a. s.: (Na linkách MHD platí tarifa MHD)
Zo smeru Roosveltova nemocnica (L1+11): Roosveltova nemocnica 08:28, Úrad PV SR 08:33
Zo smeru Kremnička vozovňa, Podháj, SZU (L4+14): Vozovňa Kremnička 08:41(prestup na L7+17 na zastávke Poľná, rázcestie), ZVT 08:43(prestup na L7+17 na zastávke Poľná, rázcestie), Podháj, SZU 08:39, Sládkovičova 08:41, Nám. Ľ Štúra 08:42
Zo smeru Internátna (L7+17): Internátna 08:51, Kyjevské nám. 08:53, Poľná rázcestie 08:57, Nám. Ľ Štúra 08:58.
Zo smeru Tulská, Moskovská (L6+16): Tulská 08:37, U Kucbela 08:39, Nad Tulskou 08:40, Moskovská 08:43, Kyjevské nám. 08:44, Úsvit 08:47 
 
V stanici Banská Bystrica prípoje zo smeru: Tisovec (Os 6700, odch: 5:59), Brezno (Os 7706, odch: 07:27), Žilina (Zr 1847, odch: 05:48) 
 
Pre záujemcov z okolia Zvolena je zavedená kyvadlová doprava. Vlak pôjde zo Zvolena osobnej stanice cez zastávku Zvolen mesto a svoju jazdu ukončí vo Zvolene nákladnej stanici. Vlak bude zložený z modernej MJ rady 813 Železničnej Spoločnosti Slovensko. 
 
Cestovný poriadok kyvadlového vlaku:
Zvolen osobná st. – Zvolen nákladná st.

Zastávka     
Zvolen osobna st. cca. 9:10 cca. 11:10 
Zvolen mesto z. 9:15 11:15
Zvolen nakladna st. 9:20 11:20 

Do Banskej Štiavnice o 15:10 (v žst. Zvolen osobna stanica; pripoje smer: Levice, Bratislava, Kremnica, Vrútky, Žilina) 
 
Vlak bude ťahaný historickým rušnom T 466.0253 a parným rušňom 423.041. Súprava bude zložená z dobových vozňov 3. triedy. K dispozícii bude aj bufet.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Štiavnica – Zvolen

zastávka príchod odchod 
Zvolen nákladná st.   15:10 
Zvolen osobná st. 15:15 15:30
Hronská Dúbrava   16:00
Kozelník 16:18 16:20 
Banská Belá 16:36 16:42
Banská Štiavnica 16:53    

 V stanici Zvolen osobná st. prípoje na smer: Levice (R 834, odch: 15:20; Os 5738, odch: 16:11), Fiľakovo (R 933, odch: 15:33; Os 6217, odch: 16:01), Kremnica (Os 7508, odch: 15:27), Žilina (R 833/1844 odch: 15:21; Os 7508, odch: 15:27), Bratislava (R 834, odch: 15:20), Košice (R 933, odch: 15:33) 

zastávka príchod odchod 
Banská Štiavnica   20:15
Banská Belá 20:24 20:25
Kozelník 20:37 20:38
Hronská Dúbrava 20:50 21:00 
Zvolen osobná st. 21:17  


 V stanici Zvolen osobná st. prípoje na smer: Banská Bystrica (R 837, odch: 21:34; Os 7322, odch: 22:25), Fiľakovo (Os 6239, odch: 22:15), Nová Baňa - BUS 

Do Banskej Bystrice o 15:30

Vlak bude ťahaný tandemom parných rušnov 498.104 a 477.043 a na konci vlaku bude parný rušeň 52.100. Súprava bude radená z rýchlikových vozňov.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen

zastávka  príchod  odchod 
Zvolen nákladná st.   15:30
Zvolen mesto 15:33 15:34
Sliač kúpele 15:40 15:47
Hronsek 15:51 15:52
Vlkanová 15:55 15:56
Radvaň 16:02 16:03
Banská Bystrica mesto  16:07 16:08
Banská Bystrica 16:10  

 
V stanici Banská Bystrica prípoje na smer: Brezno (Os 7717, odch: 16:52), Červená Skala (Os 7717/7719 odch: 16:52), Vrútky (Os 7304, odch: 16:45), Košice (Os/R 7304/611, odch: 16:45); Tisovec - BUS 

zastávka  príchod  odchod 
Banská Bystrica   16:50
Banská Bystrica mesto 16:53 16:54
Radvaň 16:58 16:59
Vlkanová 17:08 17:09
Sliač kúpele 17:24 17:33
Zvolen mesto 17:40 17:41
Zvolen osobná st. 17:44  

 
   V stanici Zvolen osobná st. prípoje na smer: Levice (Os 5740, odch: 18:24), Fiľakovo (Os 6221, odch: 18:49), Kremnica (Os 7510, odch: 18:54), Banská Štiavnica (Os 5740/6117 odch: 18:12; Os 7510/6117 odch: 18:54), Žilina (Zr 1846, odch: 19:07), Bratislava (R 810, odch: 19:29), Košice - BUS 

!!!Upozorňujeme cestujúcich, že cestovné lístky na mimoriadne historické vlaky sa predávajú priamo vo vlaku!!!
!!!V mimoriadnych vlakoch neplatia žiadne výhody!!!
 
   Cestovné je jednotné 1 Euro. Lístok platí len na jednu jazdu, bez rozdielu počtu ubehnutých kilometrov.
 

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy