12. 9. 2010 - Posledná bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive

6.9.2010 12:00 Ivan Wlachovský Zdroj: KHT Zvolen

12. 9. 2010 - Posledná bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive

Rekonštrukcia bojov zo SNP o Dobrú Nivu. 12. 9. 2010 - bude v Dobrej Nive posledná bojová ukážka pancierového vlaku. V rámci akcie budú zavedené mimoriadne vlaky na trati Zvolen - Šahy - Zvolen .

Z HISTÓRIE PANCIEROVÝCH VLAKOV

Po vypuknutí Slovenského národného povstania pociťovala 1.Československá armáda na Slovensku nedostatok ťažkých zbraní, preto sa prikročilo k stavbe improvizovaných pancierových vlakov. Stavalo sa podľa predvojnového československého predpisu, pričom bola súprava na základe skúseností nemeckej a sovietskej armády doplnená o tankové vozne.
Rozkaz na stavbu pancierového vlaku Štefánik bol vydaný už 4. septembra 1944. Na jeho výstavbe sa po konštrukčnej stránke podieľali pplk.útv. Štefan Čáni a npor. pion. v. z. Hugo Wainberger. Stavba prebiehala v dielňach Slovenských železníc vo Zvolene.

Foto: Ivan Wlachovský

Prvý vlak bol hotový v rekordnom čase 14 dní, druhý Hurban dokonca za jedenásť. Vrátane tretieho vlaku Masaryk boli vlaky postavené spolu za päť týždňov.
Povstalecký pancierový vlak tak mal predsunutý, delový, guľometný vozeň a lokomotívu. Tankové vozne boli zaradené pred a za lokomotívu. Na zástavbu do tankových vozňov určili nepojazdné tanky LT vz. 35 prisunuté z Martina. Dielne slovenských železníc vo Zvolene na stavbu týchto vozňov použili vagóny radu Vd a Vl, na ne položili nepojazdný tank, obložili ho kotlovým plechom a medzery vysypali štrkom. Pancierový vlak IPV-I Štefánik, veliteľ npor. Anton Tököly, mal tri tankové vozne, z toho jeden záložný. Vlak IPV-II Hurban, veliteľ kpt. Martin Ďuriš-Rubanský, mal tiež tri tankové vozne. Posledný IPV-III T. G. Masaryk, veliteľ kpt. Ján Kukliš, mal štyri tankové vozne, z toho dva záložné.

Foto © Ivan Wlachovský

 Do bojov zasiahli ako prvé vlaky Štefánik a Hurban začiatkom októbra 1944. Štefánik pri Starej Kremničke a Hurban pri Čremošnom. Zatiaľ čo Štefánik poväčšine operoval na juhozápadnom úseku frontu v rámci III. taktickej skupiny (Zvolen – Hronská Dúbrava, Zvolen - Krupina), Hurban bol nasadzovaný v rámci bojov na trati Harmanec – Čremošné a Brezno – Červená Skala. Masaryk bol nasadený koncom októbra do ťažkých obranných bojov na trati Brezno – Červená Skala. V posledných dňoch odporu povstaleckej armády boli vlaky sústredené do priestoru Harmanec – Uľanka, kde ich posádky opustili a stali sa po porážke povstania korisťou nemeckej armády.

 Program osláv v Dobrej Nive:

10:00 Výstava pancierového vlaku v žst. Dobrá Niva 
10:30 Kultúrny program 
13:00 Rekonštrukcia bojov o Dobrú Nivu zo SNP. Ukážka pozemných bojov s účasťou pancierového vlaku Štefánik. Letecký prepad a bombardovanie pancierového vlaku tromi lietadlami 
14:30 Koniec bojovej ukážky  
 
Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny program, ktorý zabezpečia folklórne súbory obcí z mikroregiónu Pliešovská kotlina. V priestoroch stanice bude otvorená vernisáž detských obrazov. 

Foto © Ivan Wlachovský


 
Na podujatie bude zabezpečená kyvadlová doprava historickými vlakmi zo Zvolena a bude zavedený mimoriadny vlak v trati Šahy – Dobrá Niva. Vlaky zabudnutou traťou budú ťahané historickými rušňami T 466.0253, T 478.3109 a M 131.1053. 

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Šahy – Zvolen

zastávka príchod odchod
Šahy   7:12
Tupá 7:35 7:36
Dudince 7:50 7:51
Terany 7:56 7:57
Dvorníky 8:01 8:02
Hontianske Tesáre 8:07 8:09
Domaniky 8:23 8:24
Hontianske Nemce 8:30 8:32
Krupina 9:09 9:14
Krupina predmestie 9:20 9:21
Sása - Pliešovce 9:42 9:44
Dobrá Niva zastávka 9:54 9:55
Dobrá Niva 10:00 10:10
Podzámčok 10:15 10:16
Zvolen osobná st. 10:33  

V stanici Tupá prípoje zo smeru: (BUS) – Levice 
V stanici Dudince prípoje zo smeru: (BUS) – Štúrovo, Bratislava 

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   15:20
Podzámčok 15:37 15:38
Dobrá Niva 15:43 15:44
Dobrá Niva zastávka 15:49 15:50
Sása - Pliešovce 16:00 16:01
Krupina predmestie 16:22 16:23
Krupina 16:29 16:32
Hontianske Nemce 17:02 17:03
Domaniky 17:09 17:10
Hontianske Tesáre 17:22 17:23
Dvorníky 17:28 17:29
Terany 17:33 17:34
Dudince 17:39 17:40
Tupá 17:52 17:53
Šahy 18:16  

V stanici Zvolen osobná st. prípoje zo smeru: Žilina (Zr/R 1841/834, odch: 13:20), Bratislava (R 833, odch: 12:15), Fiľakovo (Os 6212, odch: 13:17), Banská Bystrica (Os 5702, odch: 14:24; R 834, odch: 14:54) 
V stanici Šahy prípoje na smer: Levice (Os 6060/5913, odch: 18:40), Štúrovo (Os 6060/5912, odch 18:40), Bratislava (Os/Os/R 6060/5913/810, odch 18:40), Budapešť, Berlín 

zastávka    príchod odchod
Šahy    18:45
Dudince 19:15 19:16
Terany 19:21 19:22
Hontianske Nemce 19:46 19:47
Krupina 20:22 20:23
Dobrá Niva zastávka 21:00 21:01
Zvolen osobná st. 21:24  

 V stanici Šahy prípoje zo smeru: Štúrovo (Os 5911/6061, odch: 17:15), Levice (Os 5908/6061, odch: 17:04), Bratislava (EC/Os/Os 171/5911/6061, odch: 15:54), Budapešť  
V stanici Zvolen osobná st. prípoje na smer: Banská Bystrica (R 837, odch: 21:34; Os 7322, odch: 22:25), Fiľakovo (Os 6239, odch: 22:15), Nová Baňa - BUS 

Cestovný poriadok mimoriadneho kyvadlového vlaku:
Zvolen – Dobrá Niva – Zvolen

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   9:30
Podzámčok 9:47 9:48
Dobrá Niva 9:53  

V stanici Zvolen osobná st. prípoje zo smeru: Banská Bystrica (Os 7319, odch: 08:16; R 830, odch: 08:40; Zr 1849, odch 8:55), Tisovec (Os 6700, odch: 5:59), Brezno (Os 7706, odch: 07:27), Žilina (Zr 1849, odch: 7:13), Čadca (Zr 1849, odch: 06:23), Levice (R 811, odch: 08:06), Bratislava(R 811, odch: 06:15), Košice (BUS)


zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   10:35
Podzámčok 10:52 10:53
Dobrá Niva 10:58  
zastávka príchod odchod
Dobrá Niva   11:00 
Podzámčok 11:06 11:07
Zvolen osobná st. 11:25  
zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   11:30
Podzámčok 11:47 11:48
Dobrá Niva 11:53  
 
V stanici Zvolen osobná st. prípoje zo smeru: Červená Skala (Os 7353, odch: 08:25), Brezno (Os 7353, odch: 09:22), Banská Bystrica (Os 7353, odch: 10:40)

zastávka príchod odchod
Dobrá Niva   14:45
Podzámčok 14:50 14:51
Zvolen osobná st. 15:08   

V stanici Zvolen osobná st. prípoje na smer: Levice (R 834, odch: 15:20; Os 5738, odch: 16:11), Fiľakovo (R 933, odch: 15:33; Os 6217, odch: 16:01), Kremnica (Os 7508, odch: 15:27), Žilina (R 833/1844 odch: 15:21; Os 7508, odch: 15:27), Bratislava (R 834, odch: 15:20), Košice (R 933, odch: 15:33) 

zastávka príchod odchod
Dobrá Niva   15:50
Podzámčok 15:55 15:56
Zvolen osobná st. 16:13  
 

foto © Ivan Wlachovský


Upozorňujeme cestujúcich, že cestovné lístky na mimoriadne historické vlaky sa predávajú priamo vo vlaku. V mimoriadnych vlakoch neplatia žiadne výhody. 
Cenník cestovného:
 
Zvolen – Dobrá Niva 1, 50 € 
Zvolen – Krupina 3 € 
Zvolen – Šahy 6 € 
Dovozné za bicykel 2 € 
Mistenka do vlaku Zvolen – Šahy 3 €  

foto © Ivan Wlachovský

 
Organizované skupiny ľudí hláste vo vlastnom záujme na info@kht.sk alebo tel.: 0915 269 310 – možná skupinová zľava.  
 
Neváhajte a poďte sa previesť romantickou traťou, kde je od roku 2003 zastavená pravidelná osobná doprava. 
 
Zmena programu vyhradená, informácie budú priebežne aktualizované a dopĺňané.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy