Ohlédnutí za oslavami 130 let Kroměřížské dráhy

3.6.2010 8:00 Stanislav Plachý

Ohlédnutí za oslavami 130 let Kroměřížské dráhy

Dne 22. 05. 2010 proběhlo připomenutí výročí dvou tratí. V krátkosti si spolu připomene historii obou tratí.

Hulín – Kroměříž

V roce 1879 vznikla společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž – Hulín. Společnost vydává 250 akci po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionářů se stává olomoucký arcibiskup hrabě Fürstenberg, který se na stavbě podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl Hrabě Friesse, velkostatkář a průmyslník. Hybnou pákou společnosti byl pan J. Troltsch a ředitel Josef Nezdara. Původní sídlo společnosti bylo ve Vídni, ale po získání koncese se společnost přestěhovala do Kroměříže. Koncese pro výstavbu dráhy byla vydána 30. června 1880. K otevření dráhy došlo ještě toho roku 28. listopadu. Slavnostní vlak byl tažen parní lokomotivou Nestor. Nákladní doprava zahájila provoz 1. prosince a osobní 15. prosince téhož roku. Společnost Kroměřížská dráha otevřela zanedlouho další regionální trať Kroměříž – Zborovice (23. října 1881). V následném roce se trať z Hulína prodloužila do Holešova (22. září 1882). Zlomovým bodem v historii společnosti byl 14. leden 1887, kdy byla celá společnost zakoupena společností Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB).

Kojetín – Tovačov

První pokusy o napojení města Tovačova na rychle se rozvíjející železniční síť tehdejšího Rakousko-Uherska byly zaznamenány v roce 1867, kdy byla připravována výstavba trati z Nezamyslic do Olomouce a prostějovští radní požadovali její trasování právě přes Tovačov. Trasa této trati však byla později změněna a ani řada pozdějších pokusů o spojení Tovačova se světem prostřednictvím kolejí nebyla úspěšná. Až když v roce 1890 vystavěl velkoprůmyslník a majitel uhelných dolů na Ostravsku rytíř David Guttmann v Tovačově (Anníně) vlastní cukrovar, vyvstala naléhavá potřeba zajistit kvalitní, kapacitní a na povětrnostních vlivech a roční době nezávislou dopravu paliv, surovin pro výrobu i odvoz hotových výrobků. Tomuto požadavku vyhovovalo jedině použití železniční dopravy, se kterou již měli David i jeho bratr Vilém Guttmannové velmi dobré zkušenosti z jejich působení na Ostravsku. A protože bratři Guttmannové byli muži vlivní a průbojní, dokázali i železniční spojení Tovačova se zbytkem světa prosadit.

žst. Kroměříž, páteční příjezd části soupravy z Olomouce © Petr Borženský
ŽST Kroměříž, páteční příjezd části soupravy z Olomouce © Petr Borženský

Stavba byla započata v dubnu 1894 pod hlavičkou Severní dráhy císaře Ferdinanda. První vlak, který projel celou trať z Kojetína do Tovačova, se na svou cestu z Kojetína vydal 1. září 1895, složen byl z třínápravové "lokálkové" parní lokomotivy, jednoho osobního a jednoho nákladního vozu. Provoz osobní dopravy na trati Kojetín – Tovačov byl zastaven na konci jízdního řádu 1980/81. Hlavním důvodem byla nadměrná přeprava štěrku ze „Skášovských jezer“, kde se doposud těží štěrk.

Oslavy obou výročí byly spojeny spolu s akcí „Do Pohádkového lesa“. Poslední roky bylo zvykem, že na pohádkový les vozil účastníky parní vláček. Akce kouzelného, pohádkového lesa, začaly být v posledních letech velice populární v České republice, ale málokterá akce se může pochlubit tím, že má navíc atrakci parního vlaku. Vlak sebou vždy přiveze nejen rodiče se svými ratolestmi, ale i hromadu železničních fandů a fotografů, bez kterých by tato akce nebyla tak úspěšná.

Zbrovice © Michal Boček
Zbrovice © Michal Boček

Květnové počasí této akci moc nepřálo. Povodně, které zasáhly Moravu, opět po dlouhých 13 letech, málem celou akci zhatily! Nejprve zdounečtí hasiči odvolali „Pohádkový les“, v důsledku dlouhodobých dešťů, které podmáčely terén. Následně hrozilo i odvolání parního vlaku a s tím spojené i výstavy železniční techniky v Kroměříži. Naštěstí povodňová vlna začala včas stagnovat a snižoval se průtok vody v korytu řeky Moravy. Hasiči se proto mohli věnovat zásobováním parního vlaku vodou, než čerpání vody ze sklepů zatopených domů v Kroměříži a okolí.

Sobotní ráno v Kroměříži bylo jako ze škatulky, krásné azurové nebe přivítalo nejen děti, fandy železnice, ale i parní lokomotivu 433 002 do pěkného dne. Pro návštěvníky akce byla připravena železniční technika v zastoupení:

• MVTV 2 – 061
• MUV 69.2 – 630
• MUV 69.2 – 464 (sněžná fréza a pluh)
• MUV 69.2 – 758
• T 466 0007

Pro zájemce bylo nachystáno svezení na muzejní T 466 0007 a MUV 69.2 – 630. K výročí 115 let „Tovačovky“, byly vydány turistické známky, celou akci ještě doplnili průvodčí v dobových uniformách, prodej pohlednic na nádraží a ve vlaku, spolu s pamětními razítky. Původně se na této akci měla odhalovat i pamětní deska k výročí tratí Hulín – Kroměříž (1880 – 2010) a Kroměříž – Zborovice (1881 – 2011), ale na tuto formalitu se bohužel nedostalo z technických důvodů. Pamětní deska, k připomenutí výročí tratí by se měla do vestibulu žst. Kroměříž dostat ještě do konce roku.

Skržice (zrušená zastávka od letošního JŘ) © Petr Borženský
Skržice (zrušená zastávka od letošního JŘ) © Petr Borženský

Lokomotivka, přezdívaná Matěj (po svém zachránci) přijela ráno po půl osmé z domovského depa ve Valašském Meziříčí do Kroměříže, kde už na ní čekaly netradiční vagony pro zborovickou trať.  Celé řazení vlaku vypadalo takto: 433.002 + Bmx + 3x Btx + Ce3 + Daa-k na postrku při druhé jízdě do Kojetína a pak zpět do Valašského Meziříčí vypomáhal muzejní Pielstick T 466 0007. Okolo 11 hodiny dopolední se zatáhlo nebe a spustil se silný déšť. To už pomalu odjížděl druhý vlak do Zborovic. Déšť ustal zhruba po necelých dvou hodinách. Netrval sice dlouho, ale nadělal více problémů, než by si organizátoři předem dokázali připustit! Před druhou jízdou do Tovačova došlo opět na mazání, dozbrojení vody parní lokomotivě. Následovalo oblíbené otáčení lokomotivy na kroměřížské točně. Pak se vydal vlak směr Kojetín a Tovačov i s postrkem muzejní T 466 0007!

traťový úsek Kojetín - Lobodice - 2,3km © Michal Boček
Traťový úsek Kojetín - Lobodice - 2,3km © Michal Boček

V Kojetíně se z důvodů podmáčení trati vydal muzejní Pielstick na průzkumnou cestu do Tovačova zkontrolovat, zda-li je cesta v pořádku. Bohužel došlo na nejhorší! Lokální bouřka nad Kojetínem zapříčinila totiž to, že se v okolí vytvořili četné laguny, které jsou následkem dlouhodobého podmáčení terénu. Jedna taková laguna se vytvořila také nad tratí v km 2,3 u kojetínského dvora v lokalitě Pod Proluky. Zde v místě železničního přejezdu s místní komunikací došlo vlivem velkého příbytku vody k ucpání trativodu splavenou trávou a bahnem. Přejezd jako takový vytvořil vodě hráz a nashromážděná voda v krátké chvíli začala zaplavovat traťové těleso v délce cca 200 metrů. Nekontrolovatelný odtok vody začal ohrožovat domy pod tratí a k řešení situace musely nastoupit hasičské záchranné sbory. Byly utvořeny hráze z pytlů s pískem a voda tak svedena po místní komunikaci do rybníku Jordán. Přesto došlo k zatopení řady sklepů v dotčené lokalitě.

 turistická známka 115 let Kojetín - Tovačov (autor: Jiří Boček) © sbírka Stanislav Plachý
 Turistická známka 115 let Kojetín - Tovačov (autor: Jiří Boček) © sbírka Stanislav Plachý

Na nádraží v Kojetíně byla pro účastníky nachystána náhradní autobusová doprava, jako náhradní řešení vzniklé situace. Bylo to poprvé v novodobé historii zvláštních vlaků, co souprava nedojela do svého cíle! I přes tyto nečekané, deštivé problémy se akce povedla a všichni zúčastnění mohou být s průběhem akce spokojeni.

Video, klikni pre otvorenie.
VIDEO: 2010-05-22 Ohlédnutí za oslavami 130 KD

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům akce, především Martinu Šůstalovi, který se nejvíce přičinil o to, že se i v těchto, ne zrovna příznivých podmínkách uspořádala tak pěkná akce připomenutí výročí 130 let od založení Kroměřížské dráhy!

Zdroje informací:

• Střípky z dějin tratí kroměřížské dráhy (Martin Šůstal, Vojtěch Kopřiva)
• Webové stránky Kojetín – Tovačov
• Historie železničních tratí (Pavel Sekera)

Galéria

Súvisiace odkazy