Taká normálna výluka, alebo „Šteteny 2009“

16.11.2009 8:00 Peter Bado

Taká normálna výluka, alebo „Šteteny 2009“

Príležitosť zúčastniť sa výluky v Nemecku sa nenaskytá každý deň. A pokiaľ sa jedná o výluky hneď dve, tak nie je čo riešiť... Počas prvej sa v stanici Westerstetten vkladala výhybka 1:12-500 a v druhej, v stanici Amstetten, sa znášali mostné provizória dĺžky 17,3 m o hmotnosti cca 45 t. V oboch s využitím koľajových žeriavov Kirow – KRC 450T a KRC 1200.

 

 

 

Samotný technologický postup pokládky výhybky či znášania mostných provizórií nie je ničím výnimočný, ak odhliadneme od mechanizácie, ktorá u nás k dispozícii nie je a niektorých ďalších odlišností, ktoré stoja za zmienku. Najväčší rozdiel spočíva snáď v prístupe k bezpečnosti pri práci. V oboch prípadoch bol použitý automatický bezpečnostný systém nahradzujúci bezpečnostné hliadky. Tento upozorňuje na prechádzajúci vlak akusticky i opticky s dostatočným časovým predstihom.

Obsluha automatického výstražného systému, Westerstetten, 7.11.2009 © Peter Bado

Pri pokládke výhybky nebola rýchlosť po susednej prevádzkovanej koľaji obmedzená, keďže predpisy DB umožňujú najrýchlejšiu „pomalú“ 120 km/h (na VRT za určitých okolností 160 km/h), ktorá bola v tomto prípade totožná s traťovou rýchlosťou. Ďalším podstatným rozdielom oproti práci v našich podmienkach je skutočnosť, že pokládka výhybky prebiehala bez výluky trakčného vedenia. Toto je umožnené elektrickým blokovaním max. výšky zdvihu či už u koľajového žeriavu alebo inej mechanizácie, ktoré zaručuje, že nedôjde k nebezpečnému priblíženiu sa k trolejovému vedeniu.

Dvojcestný Liebher pri montáži koľajového prepravníku, Westerstetten, 7.11.2009 © Peter Bado

Ďalšie odlišnosti možno spomenúť pri železničnom zvršku. Našincovi padne ihneď do oka konštrukcia výhybiek. Pre nás netypické je priame pružné upevnenie koľajníc i srdcovky, samostatné uchytenie prídržnic a pružné upevnenie podkladníc v jazykovej časti. Lepené izolované styky (LIS) sú na rozdiel od tých našich konštruované so šikmou stykovou plochou.

LIS v podaní DB, Westerstetten, 7.11.2009 © Peter Bado

Koľajové žeriavy KRC 450T a KRC 1200 predstavujú svetovú špičku. Žeriav KRC 450T s nosnosťou 50 t je predstaviteľom strednej kategórie. Jeho dĺžka cez nárazníky je 11 m, hmotnosť 116 t, max. rýchlosť pri preprave 100 km/h a vlastnou silou 20 km/h. Pri max. vyložení 12,5 m od nárazníku je jeho nosnosť 17 t.

KRC 450T, Westerstetten, 7.11.2009 © Peter Bado

Žeriav KRC 1200 patrí k najvýkonnejším koľajovým žeriavom. Jeho nosnosť je 150 t a pri max. vyložení 20,5 m pred nárazníkom dosahuje úctyhodných 37 t. Dĺžka cez nárazníky je 15 m, hmotnosť 128 t, max. rýchlosť pri preprave 120 km/h a vlastnou silou 25 km/h. Usporiadanie náprav je [(1A)(1A)] [(A1)(A1)]. K výhodám tohto typu patrí jeho schopnosť vyosiť rameno o 35°, čo pri vyložení 20,5 m predstavuje vzdialenosť 16 m od osi koľaje, bez toho, aby žeriav zasahoval do prechodového prierezu susednej koľaje. Také drobnosti ako vyrovnávanie prevýšenia do hodnoty 160 mm je u oboch žeriavov samozrejmosťou.

KRC 1200 pri práci, Amstetten, 7.11.2009 © Peter Bado 

Záverom neostáva nič iné, ako poďakovať kolegom z firmy Leonhard Weiss a priať si aby sme raz podobnú techniku mohli používať i na našich tratiach...

Pramene:
Propagačné materiály firiem KirowLeonhard Weiss
 
Titulná snímka: KRC 450T, Westerstetten, 7.11.2009 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy