Preteky parných rušňov GRAND PRIX ZVOLEN 2009

28.8.2009 12:00 Ivan Wlachovský Zdroj: KHT Zvolen

Preteky parných rušňov GRAND PRIX ZVOLEN 2009

Keď sa 8. augusta 1998 o 13.00 postavili v areáli železničnej stanice Zvolen nákladná stanica vedľa seba štyri dymom zahalené parné rušne (331.037, 422.0108, 423.041 a 269 MÁV), nikto nepredpokladal, že toto podujatie bude mať tak obrovský úspech a dokáže sa presadiť na mnoho ďalších rokov a pritiahnuť si čím ďalej tým viac divákov, nielen zo Zvolena, okolia, či Slovenska, Čiech, ale ako je zodpovedne zistené celej Európy a iných kontinentov (filmy o pretekoch parných rušňov okrem iného boli premietané napr. v Kanade).

Opäť prešiel rok a nadišiel čas spoločne si pod zvolenským zámkom pripomenúť krásu parných lokomotív, keď vyleštený rušeň pyšne stál v čele vlaku a voňal dymom spáleného uhlia.. Keď po zaznení parnej píšťalky sa začiatok vlaku zahalil do bieleho obláčiku pary idúcej z odvodňovacích kohútov parného stroja, následne sa krajinou rozľahli mohutné výfuky parného stroja a z komína išla zmes čierneho dymu s bielou parou, ktorá sa vždy spolu miešala inak vytvárajúc nad vlakom nezvyčajné útvary. Keď na stanovišti rušňa pracoval zohratý tím kuriča a rušňovodiča, ktorí sa navzájom rešpektovali a snažili sa spoločnou prácou nielen dodržať cestovný poriadok a bezpečne vlak doviezť do cieľa, ale najmä starali sa o rušeň, a pohľady na vodoznak, či tlak v kotli, boli spoločným menovateľom ich činností. 

Plagát akcie

Tento rok sa podujatie GRAND PRIX uskutoční v termíne 12. a 13. septembra 2009 a bude prebiehať podľa nasledovného predbežného programu: 

Sobota 12.9.2009

Mimoriadny vlak na trase Zvolen – Banská Bystrica a späť: 

ŽST Príchod Odchod
Zvolen os. st. - 10:33
B. Bystrica 11:04 -

    
ŽST Príchod Odchod
Zvolen os. st. - 11:18
B. Bystrica 11:50 -

Hnacie vozidlo: historický dieselelektrický rušeň T466.0253 

Program vo Zvolen nákladnej stanici: 

   - ukážka bojov SNP s použitím pancierového vlaku ŠTEFÁNIK, ktorý bol pri príležitosti osláv 65. výročia SNP znovu postavený na koľaje a opravený do prevádzkyschopného stavu, po skončení bojov statická prezentácia pancierového vlaku verejnosti
   - statická prezentácia modernej motorovej jednotky maďarských železníc DESIRO
   - prezentácia hudobných skupín, podujatie je spojené s T-Mobile music letom
   - prezentácia účastníkov pretekov parných rušňov, tento rok budú medzi sebou súťažiť veľké parné rušne 475.196, 464.001, 477.013 a zástupca maďarských železníc, Českých dráh
   - preteky parných rušňov, kde nejde len o silu parných strojov, ale aj šikovnosť posádky a šťastie
   - odchod mimoriadnych parných vlakov do Banskej Bystrice (v čele 475.196), do Banskej Štiavnice (v čele 464.001) a po zvolenskom triangli (v čele s 477.013) 

Cestovné poriadky mimoriadnych parných vlakov: 

Zvolen nákl. st. – Banská Bystrica, v čele 475.196 

ŽST Príchod Odchod
Zvolen nákl. st. - 15:40
Banská Bystrica 16:15 -

ŽST Príchod Odchod
Banská Bystrica - 17:37
Zvolen nákl. st. 18:14 -
 

Zvolen – Banská Štiavnica, v čele 464.001 

ŽST Príchod Odchod
Zvolen - 15:20
Hronská Dúbrava  15:35 15:58
Banská Štiavnica 16:35 -

cestový poriadok vlaku späť bude upresnený 

Train music city – mimoriadny vlak po zvolenskom triangli v čele so 477.013 

ŽST Príchod Odchod
Zvolen nákladná stanica - 17:05
Zvolen mesto  17:10 17:15
Zvolen osobná stanica 17:20 -

Nedeľa 13.9.2009 

Mottom nedeľňajšieho podujatia bude ukážka bojov SNP v Starej Kremničke, kde významnú úlohu zohral aj pancierový vlak. Podujatie bude prebiehať podľa nasledovného programu: 

   - 10:00 odchod mimoriadneho osobného vlaku a pancierového vlaku zo Zvolen os. st., súbežná jazda oboch vlakov v úseku Zvolen – Budča, pancierový vlak pôjde vlastnou silou v úseku Zvolen – Hronská Dúbrava
   - 10:35 príchod mimoriadneho osobného vlaku do železničnej stanice Stará Kremnička
   - príchod pancierového vlaku do železničnej stanice Stará Kremnička
   - pohyb pancierového vlaku vlastnou silou + prezentácia bojov
   - odhalenie pamätnej tabule v žst. Stará Kremnička
   - 16:05 odchod mimoriadneho osobného vlaku zo Starej Kremničky do Zvolena 

Cestovný poriadok mimoriadnych osobných vlakov 

Zvolen – Bartošova Lehôtka 
 

ŽST Príchod Odchod
Zvolen - 10:00
Hronská Dúbrava  10:16 10:18
Trnavá Hora 10:23 10:25
Stará Kremnička 10:35 10:42
Bartošova Lehôtka 10:54 -
     
Bartošova Lehôtka - Zvolen
 
ŽST Príchod Odchod
Bartošova Lehôtka -
Stará Kremnička 16:13 16:18
Trnavá Hora 16:26 16:28
Hronská Dúbrava  16:33 10:35
Zvolen 16:45 -

Predpokladaný pohyb pancierového vlaku vlastnou silou v okolí Starej Kremničky
 
ŽST Príchod Pobyt Odchod Poznámka
Stará Kremnička - - 13:10 Rekonštrukcia bojov podľa scenára
Tunel Kečka 13:15 70´ 14:25 po vlaku 7551
Stará Kremnička 14:30

25´

14:55 križovanie s vlakom 7506 a odhalenie pamätnej tabule
Tunel Kečka  15:00 30´ 15:30 10:35
Stará Kremnička 15:35 - - návrat na výstavu
     

   Ďalšie informácie budú priebežne dopĺňané. 


Podujatie by nevzniklo bez podpory a spolupráce:

Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s., Klub historickej techniky Zvolen, Spolok výhrevne Vrútky, Vlaky.net, Prievidzský parostrojný spolok, Klub historických vozidiel Poprad, Múzeum SNP Banská Bystrica, KVH Carpatia, Obce Stará Kremničaka, Mesta Zvolen, Pivovar URPÍN, KOFOLA a.s., Rádio ONE, Chemolak Smolenice, HMH Bratislava, Phoenix - Zeppelin spol. s. r. o., SAFT FERAK Raškovice, Kamenárstvo Slovák Ladomerská Vieska, mnohých mediálnych partnerov a pomoci všetkých zamestnancov železničného uzla Zvolen. 

Zmena programu vyhradená.

Spomienka na minulý ročníh GP, nech slúži ako pozvánka na ročník 2009.

90 sekúnd pary.
video wmv, 17 Mb


20 minútová úvaha na tému GP 2008
video wmv, 111 Mb

Návozy a iné (bez záruky):

- Dňa 11.9.2009 pôjde na závese vlaku 7358 na trati Zvolen os.st. - Banská Bystrica MJ 813+913.

- Dňa 11.9.2009 pôjde na trati Banská Bystrica – Zvolen os.st. – Banská Štiavnica mimoriadny vlak 30457 nasledovne: Banská Bystrica odchod o 15.39 h, Ban. Bystrica mesto 15.41 – 15.415 h, Radvaň 15.445 – 15.47 h, Vlkanová 15.525 – 15.535 h, Sliač kúpele 15.59 – 16.00 h, Zvolen mesto 16.045 – 16.055 h, Zvolen os.st. 16.08 – 16.09 h, Hronská Dúbrava 16.19 – 16.28 h, Kozelník 16.39 – 16.40 h, Ban. Belá 16.50 – 16.54 h, Banská Štiavnica príchod  17.02 h .
Súprava bude: MJ 813+913 ZSSK (od bodu 1). Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 90 km/h. 

- Dňa 11.9.2009 pôjde na trati Banská Štiavnica – Zvolen os.st. –Banská Bystrica mimoriadny vlak 30458 nasledovne: Banská Štiavnica odchod 22.45 h, Ban. Belá 22.52 – 22.53 h, Ban. Belá zastávka 22.56 – 22.565 h, Kozelník 23.03 – 23.04 h, Hronská Dúbrava 23.14 – 23.17 h, Zvolen os. st. 23.27 – 23.29 h, Zvolen mesto 23.315 – 23.325 h, Sliač kúpele 23.375 – 23.385 h, Vlkanová 23.45 – 23.46 h, Radvaň 23.515 – 23.525 h, Ban. Bystrica mesto 23.55 – 23.555 h, Ban. Bystrica príchod 23.58 h.
Súprava bude: M 812 ZSSK. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.

- Dňa 11. septembra 2009 pôjde na trati (Budapešť – Szob MÁV) – Štúrovo mimoriadny súpravový vlak MÁV v týchto rámcových časoch: Szob MÁV odchod cca 10.40 h, Štúrovo príchod o 11.00 h. Súprava bude: parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV Slovensko – hmotnosť cca 170 t, dĺžka 45 m, Vlakové HDV a jeho vodiča zabezpečí MÁV. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.
 
- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Štúrovo – (Szob MÁV) HDV MÁV. Ako mimoriadny vlak, ktorý pôjde v týchto rámcových časoch: Štúrovo odchod cca 11.30 h, Szob príchod o 11.50 h.

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Štúrovo – Šurany mimoriadny súpravový vlak 30426 v týchto rámcových časoch: Štúrovo odchod o 11.20 h, Šurany príchod o 12.16 h. Pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV – hmotnosť cca 170 t, dĺžka 45 m. Vlakové HDV radu 240 ZSSK Cargo. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Prievidza – Šurany mimoriadny súpravový vlak 30428 v týchto rámcových časoch: Prievidza odchod o 08.05 h, Šurany príchod do 11.50 h. Pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV 464.001 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd + 1 R vozeň vozeň VVÚŽ-MDC + motorové HDV T 444.0055 VVÚŽ-MDC – hmotnosť cca 260 t, dĺžka 80 m. Vlakové HDV radu 742. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Šurany – Zvolen os.st. mimoriadny súpravový vlak 30533 v týchto rámcových časoch: Šurany odchod o 12.30 h, Zvolen os.st. príchod do 18.30 h. Súprava bude: parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV + parné HDV 464.001 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd + 1 R vozeň vozeň VVÚŽ-MDC + motorové HDV T 444.0055 VVÚŽ-MDC hmotnosť cca 430 t, dĺžka 125 m. Vlakové HDV radu 240. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 12.9.2009 pôjde M 812 od vlaku 30458 na trati Banská Bystrica - Zvolen os.st. ako mimoriadny súpravový vlak 30463, ktorý pôjde v týchto rámcových časoch: Banská Bystrica odchod cca 0.10 h, Zvolen os.st. príchod 0.29 h.

- Dňa 12.9.2009 pôjde na trati  Hronská Dúbrava – Zvolen nakl.st. mimoriadny vlak 30459 nasledovne: Hronská Dúbrava odchod 9.16 h, Zvolen os.st. 9.26 – 9.28 h, Zvolen nakl.st. príchod  9.31 h.  Vlak na trati Hronská Dúbrava – Zvolen  os.st. pôjde po 2.traťovej koľaji. Súprava bude: MJ 813+913 ZSSK. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 90 km/h. 

- Dňa 12.9.2009 pôjde M 812 pre vlak 6107 na trati Zvolen os.st.  – Hronská Dúbrava ako mimoriadny súpravový vlak 30460, ktorý pôjde v týchto rámcových časoch: Zvolen os.st. odchod cca 8.00 h, Hronská Dúbrava príchod 8.11 h. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.

- Dňa 10.septembra 2009 pôjde na trati (Zwardoň PKP) – Skalité mimoriadny súpravový vlak 30513 v týchto rámcových časoch: Zwardoň PKP odchod o 21.45 h, Skalité príchod o 22.00 h. Súprava bude: parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP s personálom PKP + 1 Da vozeň ZSSK-Cargo (modelársky vozeň z Komárna) - hmotnosť cca 210 t,  dĺžka 70 m. Vlakové HDV bude elektrické HDV PKP s vodičom PKP.  
Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h. 

- Dňa 10.septembra 2009 pôjde na trati Skalité – (Zwardoň PKP) vlakové HDV od bodu 1.) s vodičom PKP ako mimoriadny vlak 30514, ktorý pôjde v týchto rámcových časoch: Skalité odchod o 22.20 h, Zwardoň PKP príchod o 22.35 h. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h. 

Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Skalité – Čadca mimoriadny súpravový vlak 30515 v týchto rámcových časoch: Skalité odchod cca 3.30 h, Čadca príchod 4.00 h. Súprava bude: parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP + 1 Da vozeň ZSSK-Cargo (modelársky vozeň z Komárna) - hmotnosť cca 210 t,  dĺžka 70 m. Vlakové HDV radu 183. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h. 

- Dňa 11.septembra 2009 v ŽST Čadca od vlaku 45779 ČD (pravidelný príchod do Čadce o 04.42 h) odvesia motorové HDV 753.762 + parné HDV 423.041 v nečinnom stave + 1 Bc + 1 D vozeň ČD.

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Čadca – Žilina – Vrútky mimoriadny súpravový vlak 30517 v týchto rámcových časoch: Čadca odchod o 08.15 h, Žilina 09.10 – 09.20 h, Vrútky príchod o 09.50 h. Súprava bude: motorové HDV 753.762 + parné HDV 423.041 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd vozeň ČD + parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP + 1 Da vozeň ZSSK-Cargo (modelársky vozeň z Komárna) - hmotnosť cca 405 t,dĺžka 150 m. Vlakové HDV radu 183. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h. 

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Spišská Nová Ves – Poprad-Tatry mimoriadny súpravový vlak 30516 v týchto rámcových časoch: Spišská Nová Ves odchod 6.35 h, Poprad-Tatry príchod 7.05 h. Súprava bude: HDV rady 131 ZSSK Cargo. Vlakové HDV radu 110. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.  

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Poprad-Tatry – Vrútky mimoriadny súpravový vlak 30518 v týchto rámcových časoch: Poprad-Tatry odchod 7.30 h, Vrútky príchod o 09.55 h. Súprava bude: parné HDV 477.013 v nečinnom stave + 1 BDa vozeň VVÚŽ-MDC + HDV radu 131 v nečinnom stave - hmotnosť cca 330 t, dĺžka  80 m.
Vlakové HDV radu 110. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h. 

- Dňa 11.septembra 2009 pôjde na trati Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen os.st. mimoriadny súpravový vlak 30519 v týchto rámcových časoch: Vrútky odchod o 10.50 h, Zvolen os.st. príchod 14.00 h. Pobyt vlaku v nácestných ŽST je iba z dopravných dôvodov, pobyt z technických dôvodov len na požiadanie vlakového personálu. Súprava bude: motorové HDV 753.762 + parné HDV 423.041 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd vozeň ČD + parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP + parné HDV 477.013 v nečinnom stave + 1 BDa vozeň VVÚŽ-MDC + parné HDV 475.196 + 1 doprovodný vozeň VVÚŽ-MDC + HDV radu 131 v nečinnom stave + 1 Da vozeň ZSSK-Cargo (modelársky vozeň z Komárna). Vlakové HDV r.2x736 Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h. 

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Zvolen os.st. – Hronská Dúbrava – Stará Kremnička mimoriadny súpravový vlak 30542 v týchto rámcových časoch: Zvolen os.st. odchod o 07.30 h, Hronská Dúbrava 07.45 – 07.50 h, Stará Kremnička príchod do 08.15 h. Súprava bude: 1 Ci + 1 R + 1 Dd vozne VVÚŽ-MDC + 1 WGmer ZSSK-Slovensko + motorové HDV radu 750 ZSSK-Slovensko – hmotnosť cca 175 t, dĺžka 80 m. Vlakové HDV 756.001. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Stará Kremnička – Hronská Dúbrava HDV 756.001 ako vlak mimoriadny vlak 30543, ktorý pôjde v týchto rámcových časoch: Stará Kremnička odchod o 08.40 h, Hronská Dúbrava príchod o 08.50 h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjdu na trati Zvolen – Hronská Dúbrava mimoriadne vlaky :
     a. 30544 (obsadený osobami) nasledovne: Zvolen os.st. odchod o 10.00 h, Hronská Dúbrava príchod o 10.16 h. Súprava bude: 4 Bte vozne ZSSK-Slovensko – hmotnosť cca 160 t, dĺžka 100 m, Vlakové HDV T 466.0253. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.
     b. Súpavový 30546 nasledovne: Zvolen os.st. odchod o 10.00 h, Hronská Dúbrava príchod o 10.25 h.
Súprava bude: 4 pancierové vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik - hmotnosť cca 80 t, dĺžka 35 m. Vlakové parné HDV 422.0108 VVÚŽ-MDC bude radené v strede súpravy. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 30 km/h.   
V úseku Zvolen os.st. – km 220 pôjdu vlaky súbežnou jazdou. Vlak 30544 pôjde po 1. traťovej koľaji, vlak 30546 po 2. traťovej koľaji.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Hronská Dúbrava – Bartošova Lehôtka mimoriadny vlak 30548 nasledovne: Hronská Dúbrava odchod o 10.18 h, Trnavá Hora 10.23 – 10.25 h, Stará Kremnička 10.35 – 10.45 h, Bartošova Lehôtka príchod o 10.54 h. Vlakové HDV T 466.0253 VVÚŽ-MDC.  Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Hronská Dúbrava – Stará Kremnička mimoriadny súpravový vlak 30550 nasledovne: Hronská Dúbrava odchod o 11.16 h, Stará Kremnička príchod o 11.36 h. Súprava bude: 4 vozne improvizovaného pancierového vlaku „Štefánik“ + parné HDV 422.0108 v nečinnom stave - hmotnosť cca 130 t, dĺžka 45 m. Vlakové HDV 756.001 ZSSK-Cargo. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 30 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Bartošova Lehôtka – Hronská Dúbrava – Zvolen os.st. mimoriadny vlak 30547 nasledovne: Bartošova Lehôtka odchod o 16.05 h, Stará Kremnička 16.13 – 16.18 h, Trnavá Hora 16.26 – 16.28 h, Hronská Dúbrava 16.33 – 16.35 h, Zvolen os.st. príchod o 16.45 h. Súprava bude: 4 Bte vozne ZSSK-Slovensko Vlakové HDV T 466.0253, VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Stará Kremnička – Zvolen os.st. mimoriadny súpravový vlak 30549 nasledovne: Stará Kremnička odchod o 19.00 h, Zvolen os.st. príchod do 20.00 h. Súprava bude: 1 Ci + 1 R + 1 Dd vozne VVÚŽ-MDC + 1 WGmer ZSSK-Slovensko + motorové HDV radu 750 ZSSK-Slovensko + 4 vozne improvizovaného pancierového vlaku „Štefánik“ + parné HDV 422.0108 v nečinnom stave - hmotnosť cca 305 t, dĺžka 125 m. Vlakové HDV 756.001  ZSSK-Cargo. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 30 km/h.

 - dňa 12.9.2009 pôjdu na trati Zvolen os.st. – Banská Bystrica/ Banská Bystrica – Zvolen nákl.st. mimoriadne vlaky 30390/30391, obsadené cestujúcimi, v týchto rámcových časoch: Zvolen os.st. odchod o 10.33 h, Zvolen mesto 10.36 – 10.37 h, Sliač kúpele 10.42 – 10.43 h, Vlkanová 10.50 – 10.51 h, Radvaň 10.56 – 10.57 h, Banská Bystrica mesto 11.00 – 11.01 h Banská Bystrica 11.04 – 11.18 h, Banská Bystrica mesto 11.20 – 11.21 h, Radvaň 11.23 – 11.24 h, Vlkanová 11.30 – 11.31 h, Hronsek 11.33 – 11.34 h, Veľká Lúka 11.37 – 11.38 h, Sliač kúpele 11.40 – 11.41 h, Zvolen mesto 11.46 – 11.47 h, Zvolen nákl. st. príchod o 11.50 h. Súprava bude: 4 Bte vozne ZSSK Slovensko - cca 225t, 115m.
Vlakové HDV: T 466.0253  VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 90 km/h.

- dňa 12.9.2009 pôjdu na trati Zvolen nákl.st. – Banská Bystrica/ Banská Bystrica – Zvolen os.st. mimoriadne vlaky 30392/30393, obsadené cestujúcimi, v týchto rámcových časoch: Zvolen nákl st. odchod o 15.40 h, Zvolen mesto 15.43 – 15.44 h, Sliač kúpele 15.49 – 15.50 h, Vlkanová 16.03 – 16.06 h, Radvaň 16.11 – 16.12 h, Banská Bystrica mesto 16.15 – 16.16 h, Banská Bystrica 16.19 – 16.50 h, Banská Bystrica mesto 16.53 – 16.54 h, Radvaň 16.57 – 17.00 h, Vlkanová 17.06 – 17.07 h, Sliač kúpele 17.13 – 17.14 h, Zvolen mesto 17.20 – 17.21 h, Zvolen os. st. príchod o 17.24 h. Súprava bude: 4 Bte vozne ZSSK Slovensko - cca 310t, 125m. Vlakové parné HDV: 475.196 VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.

- V súlade s požiarnym štatútom ŽSR pôjde na trati Zvolen nákl.st. – Banská Bystrica/ Banská Bystrica – Zvolen os.st. požiarne vlaky 30394/ 30395, ktoré pôjdu za parnými vlakmi. Súprava požiarneho vlaku bude: 1 R + 1 D – cca 110 t, 40 m. HDV: T 466.0253 VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- dňa 12.9.2009 pôjdu na trati Zvolen nákl.st. – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica/Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava – Zvolen os.st. mimoriadne vlaky 30396/30397, obsadené cestujúcimi, v týchto rámcových časoch: Zvolen nákl.st. odchod o 15.10 h, Zvolen os. st. 15.15 h, Hronská Dúbrava 15.30 – 15.58 h, Kozelník 16.10 – 16.11 h, Banská Belá 16.25 – 16.26 h, Banská Štiavnica 16.35 – 22.00 h, Banská Belá 22.08 – 22.09 h, Kozelník 22.20 – 22.21 h, Hronská Dúbrava 22.33 – 22.43 h, Zvolen os. st. príchod o 22.58h. Súprava bude: 1 R + 3 Ci vozne VVÚŽ-MDC - cca 190t, 70m. Vlakové HDV: 464.001 VVÚŽ-MDC. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- dňa 12./13.9.2009 pôjdu na trati Zvolen os.st. – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť mimoriadne vlaky 30398/30399, obsadené cestujúcimi, v týchto rámcových časoch: Zvolen os. st. odchod o 22.10 h, Hronská Dúbrava 22.30 – 22.45 h, Kozelník 22.55 – 22.56 h, Banská Belá 23.06 – 23.07 h, Banská Štiavnica 23.17 – 23.20 h, Hronská Dúbrava 24.00 – 00.05 h, Zvolen os. st. príchod o 00.25 h. Súprava bude: motorový vozeň M 131.1053 + 1 BDlm VVÚŽ-MDC - cca 34t, 22m. HDV,  VVÚŽ-MDC.  Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- Dňa 14.septembra 2009 pôjde na trati Zvolen os.st. – Šurany mimoriadny súpravový vlak 30534 v týchto rámcových časoch:
Zvolen os. st. odchod o 07.00 h, Šurany príchod do 11.50 h. Pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV + parné HDV 464.001 a 422.0108 v nečinnom stave + 2 WLAB + 2 Dd + 1 R vozeň VVÚŽ-MDC + motorové HDV T 466.0253 a T 444.0055 VVÚŽ-MDC – hmotnosť cca 600 t, dĺžka 205 m.
Vlakové HDV radu 240 Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 45 km/h.

- Dňa 14.septembra 2009 pôjde na trati Šurany – Štúrovo mimoriadny súpravový vlak 30535 v týchto rámcových časoch:  Šurany odchod cca 13.20 h, Štúrovo príchod 15.00 h.  Pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV + parné HDV 422.0108 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd + motorové HDV T 466.0253 VVÚŽ-MDC – hmotnosť cca 340 t, dĺžka 125 m. Vlakové HDV radu 240.

- Dňa 14.septembra 2009 pôjde na trati (Szob MÁV) -  Štúrovo HDV MÁV pre mimoriadny vlak  v týchto rámcových časoch:  Szob odchod cca  14.40 h, Štúrovo príchod o 14.55 h.

- Dňa 14.septembra 2009 pôjde na trati Štúrovo – (Szob MÁV – Budapešť MÁV) mimoriadny súpravový vlak MÁV v týchto rámcových časoch:  Štúrovo odchod cca 15.30 h, Szob MÁV príchod o 15.55 h.  Súprava bude: : parné HDV 109.109 MÁV v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň MÁV + parné HDV 422.0108 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd + motorové HDV T 466.0253 VVÚŽ-MDC – hmotnosť cca 340 t, dĺžka 125 m.
Vlakové HDV a jeho vodiča zabezpečí MÁV. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 45 km/h.

- Dňa 14.septembra 2009 pôjde na trati Šurany – Prievidza mimoriadny súpravový vlak 30537 v týchto rámcových časoch:  Šurany odchod o 12.15 h, Prievidza príchod do 17.50 h. Pobyt v nácestných ŽST iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV 464.001 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd + 1 R vozeň vozeň VVÚŽ-MDC + motorové HDV T 444.0055 VVÚŽ-MDC – hmotnosť cca 260 t, dĺžka 80 m.
Vlakové HDV radu 742. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.

- dňa 14.9.2009 pôjdu na trati Zvolen os.st. – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť mimoriadne vlaky 30700/30701, obsadené cestujúcimi, v týchto rámcových časoch: Zvolen os. st. odchod o 12.10 h, Hronská Dúbrava 12.30 – 13.40 h, Banská Belá 14.40 – 14.50 h, Banská Štiavnica 15.00 – 15.30 h, Kozelník 15.50 – 16.00 h, Hronská Dúbrava 16.10 – 16.20 h, Zvolen os. st. príchod o 16.40 h.

- dňa 12.9.2009 pôjde na trati (Budapest, MÁV - Ipolytarnóc MÁV) - Lučenec – Zvolen nákl.st./ Zvolen nákl.st. - Lučenec – (Ipolytarnóc MÁV – Budapest, MÁV)  od pravidelného vlaku 32220 MÁV – ďalej ako  mimoriadny vlak 30708 ŽSR/ 30709 ŽSR – s pokračovaním ako pravidelný vlak MÁV 33663: Ilopytarnóc MÁV odchod o 08.50 h, Lučenec 09.10 - 09.11 h, Vígľaš 09.44 – 09.48 h, Zvolen nákl. st. 10.00 – 15.35 h, Vígľaš 15.45 – 15.55 h, Výh Podrečany 16.28 – 16.32 h, Lučenec 16.38 – 16.47 h, Ipolytarnóc príchod o 17.07 h Súprava bude: 3 motorové jednotky Desiro MÁV s vodičom MÁV. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 100 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Zvolen os.st. – Banská Bystrica – Vrútky mimoriadny súpravový vlak 30526 v týchto rámcových časoch:  Zvolen os.st. odchod cca 8.00 h, Vrútky príchod do 10.30 h. Pobyt vlaku v nácestných ŽST je iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: motorové HDV r. 753 + parné HDV 423.041 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd vozeň ČD + parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP + parné HDV 477.013 v nečinnom stave + 1 BDa vozeň + parné HDV 475.196 + 1 doprovodný vozeň VVÚŽ-MDC + elektrické HDV r. 131 ZSSK-Cargo- hmotnosť cca 885 t,  dĺžka 240 m.
Vlakové HDV r.2x736. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Vrútky – Poprad-Tatry mimoriadny súpravový vlak 30527 v týchto rámcových časoch:  Vrútky  odchod o 11.30 h, Poprad-Tatry príchod do 14.00 h. Súprava bude: parné HDV 477.013 v nečinnom stave + 1 BDa vozeň VVÚŽ-MDC + HDV r. 131 v nečinnom stave - hmotnosť cca 330 t, dĺžka  80 m. Vlakové HDV r. 110. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 60 km/h.
 
- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves mimoriadny súpravový vlak 30529 v týchto rámcových časoch:   Poprad-Tatry odchod  o 14.15 h, Spišská Nová Ves príchod o 14.50 h. Súprava bude: HDV r. 131 ZSSK Cargo-SRT Spišská Nová Ves so zaistenými zberačmi - hmotnosť: cca 160 t, dĺžka: 30 m. Vlakové HDV r. 110. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.
 
- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Vrútky – Žilina – Čadca mimoriadny súpravový vlak 30528 v týchto rámcových časoch:  Vrútky odchod o 11.30 h, Žilina 12.05 – 12.10 h, Čadca príchod o 13.00 h. Pobyt vlaku v nácestných ŽST je iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: motorové HDV 753.762 + parné HDV 423.041 v nečinnom stave + 1 WLAB + 1 Dd vozeň ČD + parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň - hmotnosť cca 375 t,dĺžka 125 m. Vlakové HDV r. 183. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 50 km/h.

- Dňa 13.septembra 2009 pôjde na trati Čadca – Skalité mimoriadny súpravový vlak 30530 v týchto rámcových časoch: Čadca odchod o 13.50 h, Skalité príchod o 14.20 h.  Pobyt v nácestných ŽST je iba z dopravných dôvodov. Súprava bude: parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP - hmotnosť cca 170 t,dĺžka 45 m. Vlakové HDV r. 183. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.

- Dňa 13. septembra 2009 pôjde na trati Skalité – (Zwardoň PKP – Chabowka PKP) mimoriadny súpravový vlak 30532 v týchto rámcových časoch:  Skalité odchod o 15.10 h, Zwardoň príchod o 15.35 h. Súprava bude: parné HDV Tkt 48-191 v nečinnom stave + 1 WLAB vozeň PKP - hmotnosť cca 170 t,dĺžka 45 m. Vlakové HDV bude HDV PKP r.ET 41 s vodičom PKP.  Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je 80 km/h.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy