ŽSR 154: Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 154: Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Určenie trate, sídlo dispečera
Trať Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava začína v dopravni Banská Štiavnica a končí v ŽST Hronská Dúbrava.
Sídlo dispečera je v ŽST Hronská Dúbrava. Sídlo prednostu stanice je v ŽST Žiar nad Hronom. 

Rozčlenenie trate

Na trati Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava sa nachádzajú nasaledovné dopravne a zastávky :
Banská Štiavnica - dopravňa v km 19,717.
Banský Studenec – zastávka v km 17,571.
Banská Belá – dopravňa v km 15,154.
Banská Belá – zastávka v km 12,638.
Kozelník – dopravňa v km 7,866.

Styk dráh

V dopravni Banská Belá z koľaje č. 5, výhybkou č. D 1, odbočuje vlečka DINAS a.s. Banská Belá.

Popis trate

 Po opustení stanice v Hronskej Dúbrave vedie trať najprv viac než kilometer súbežne s dvojkoľajnou elektrifikovanou traťou do Zvolena. Potom postupne odbočí smerom na juh a na násype sa dostane k oceľovému mostu cez Hron. Neďaleko neho prekonáva ďalším mostom, tentokrát železobetónovým, štvorprúdovú hlavnú cestu zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. Na svahu nad týmto mostom sa nachádza nápis "Trať mládeže" vytvorený z kameňov, ktorý je možné pozorovať aj z idúceho vlaku, v prípade vysokej trávy však môže byť zakrytý. Trať ďalej stúpa po úbočí svahu sledujúc tok potoka Jasenica, tento úsek je z veľkej časti z oboch strán krytý stromami a kríkmi zasahujúcimi v prípade nedostatočnej údržby až do prechodového prierezu. Pred dopravňou Kozelník prechádza trať na druhú stranu údolia mohutným železobetónovým viaduktom ponad potok a cestu z Hronskej Dúbravy. Dopravňa Kozelník je vybavená dvomi dopravnými a jednou manipulačnou koľajou, dnes už nevyužívanou. Osobné vlaky sa tu pravidelne križovali do roku 2011, vďaka samovratným výhybkám nebola na križovanie vlakov potrebná dopravná služba. Predaj cestovných lístkov v Kozelníku skončil okolo roku 1996, výpravná budova je doteraz obývaná, vďaka čomu sa nestala terčom vandalov. Po opustení dopravne trať opäť začne stúpať, najprv prechádza ponad zástavbu obce Kozelník, za ňou sa opäť ponára do lesa a niekoľkých skalných zárezov. Jedno z bočných údolí prekonáva menším z dvoch železobetónových oblúkových viaduktov. Zastávka Banská Belá zastávka s plechovým prístreškom sa nachádza pri roztrúsených samotách, cestujúci tu nastupujú a vystupujú len zriedka, takže väčšina vlakov tadiaľto len prechádza alebo zastavuje na znamenie.
Pred dopravňou Banská Belá trať prechádza po lúkach a vysokých násypoch s atraktívnymi výhľadmi do údolia. Na severnom zhlaví sa odpája pomerne dlhá vlečka do továrne na výrobu ohňovzdorných tehál prudko klesajúca na dno údolia. Dopravňa je taktiež vybavená samovratnými výhybkami, pravidelné križovanie osobných vlakov tu bolo ukončené v roku 2009. Z druhého oblúkového viaduktu tesne za dopravňou je z okna vlaku dobrý výhľad na továreň s vlečkou, obec Banská Belá a okolité vrchy, na opačnej strane je možné zhliadnuť hrádzu a vodnú hladinu Halčianskeho jazera. Za viaduktom sa trať opäť ponorí do lesa, ktorým vedie až k málo využívanej zastávke Banský Studenec, opäť s plechovým prístreškom. Za ňou nasleduje zárez vedúci k vrcholovému tunelu. Tesne po opustení tunela vlak vchádza na výhybky koncovej stanice Banská Štiavnica. Pomerne značná vzdialenosť zo stanice do historického centra mesta sa dá prekonať pešo asi za 30 minút.

Zdroj : www.grebe.host.sk

Podrobný popis a zmapovanie trate pôvodnej úzkorozchodnej železnice do Banskej Štiavnice od Daniela Kubinského:
https://www.dkubinsky.sk/clanok/stara-uzkokolajka-hronska-dubrava-banska-stiavnica

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
7,866
8,000
ŽST
12,688
13,000
Zastávka
15,154
15,000
ŽST
15,775
 
Most
17,571
18,000
Zastávka
19,731
20,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
194 kB
26.3.2020
PDF
PDF
301 kB
23.3.2020
PDF
PDF
136 kB
28.3.2009
PDF
PDF
395 kB
26.4.2009
PDF
PDF
380 kB
21.3.2020
PDF
PDF
327 kB
15.6.2010
PDF
PDF
178 kB
25.6.2010
PDF
PDF
501 kB
5.4.2020
PDF
PDF
506 kB
5.4.2020
PDF
PDF
226 kB
27.6.2010
PDF
PDF
247 kB
3.7.2010
PDF
PDF
243 kB
29.10.2018
PDF
PDF
516 kB
8.4.2020
PDF
PDF
238 kB
5.7.2010
PDF
PDF
205 kB
5.7.2010
PDF
PDF
251 kB
17.4.2011
PDF
PDF
260 kB
10.4.2011
PDF
PDF
202 kB
5.6.2011
PDF
PDF
395 kB
9.4.2020
PDF
PDF
372 kB
16.10.2011
PDF
PDF
360 kB
23.10.2011
PDF
PDF
440 kB
29.5.2011
PDF
PDF
46 kB
7.1.2009
PDF
PDF
41 kB
16.9.2017
PDF
PDF
45 kB
16.9.2017
PDF
PDF
119 kB
27.10.2018
PDF
PDF
306 kB
27.10.2018
PDF
PDF
391 kB
27.10.2018
PDF
PDF
134 kB
27.10.2018
PDF
PDF
136 kB
12.1.2020
PDF
PDF
136 kB
12.1.2020
PDF
PDF
136 kB
12.1.2020
PDF
PDF
436 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy