Nové barvy Českých drah

26.3.2009 20:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nové barvy Českých drah

Dnes dopoledne byl na pražském hlavním nádraží oficiálně představen jednotný barevný styl skupiny České dráhy, a.s. Kromě tiskové konference se na nástupišti 1A odehrál také symbolický křest prvního hnacího vozidla v nových barvách osobní dopravy. To vše za účasti představitelů vedení společnosti, designerského studia, které má nové barvy na svědomí, i (zatím ještě) úřadujícího ministra dopravy.

 
 
 
 
 
Úvodem se podívejme do historie nových barev našeho národního železničního dopravce, jak se objevovaly před našimi zraky a popřípadě také záznamovými přístroji. Vše začalo v souvislosti s přípravou vyčlenění nákladní dopravy, dlouho před tím, než dne 1.12.2007 České dráhy porodily svou dceru, akciovou společnost ČD Cargo. Už o rok dříve vyjela z bran DPOV Nymburk lokomotiva 742.147-2 v hlavních barvách tehdy jen předpokládané společnosti. Ten dostaly počátkem roku 2007 také dvě novostavby z CZ LOKO, stroje 709.001-2 a 709.002-0. V téže době se v lakovně olomoucké do stejných barev oděla také lokomotiva 372.010-9. To vše ovšem ještě bez loga tehdy zatím neexistujícího nákladního dopravce a dalších nápisů, které byly později doplněny.
 

709.001-2 už v barvách Carga, ale ještě s logem ČD (30.06.2007 - Ústí n.L. západ) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prvními dvěma lokomotivami, které vyjely z opravny už v kompletním grafickém řešení ČD Cargo, a.s. ze studia Najbrt, byly stroje 123.001-0 a 122.028-4, které nový lak z olomoucké lakovny DPOV Přerov dostaly v prosinci 2007 v rámci EH opravy v ČMŽO Přerov. Na počátku března 2008 byla pro změnu v provozovně CZ LOKO Česká Třebová dokončena první „laminátka“ v novém, pro její specifické tvary pozměněném barevném pojetí. Šlo o stroj 240.106-5, krátce na to následovaný lokomotivou 240.107-3. Jejich podobu však další opravované stroje už nenásledovaly a dostaly nové barvy v poněkud odlišném, bezpečnějším provedení. Tuto verzi obdržela v dílnách domovského SOKV České Budějovice jako první lokomotiva 230.091-1.
 

123.001-0 - první ze dvou strojů s novou tváří ČD Cargo (26.09.2008 - SOKV Ústí n.L.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
„Modro-modrý“ design hnacích vozidel a.s. ČD Cargo se stal východiskem také pro barevné řešení lokomotiv a vozů její matky, resp. doposud nevyčleněné divize osobní dopravy Českých drah, a.s. To se poprvé objevilo na stroji 163.257-9, zatím posledním degradovaném “rychlém peršingu“ ČD. Jeho vyvazovací oprava spojená se zmíněnou rekonstrukcí a novým lakem byla ukončena v DPOV Přerov v listopadu 2008. A krátce na to byla tato lokomotiva představena polooficiálně veřejnosti v rámci slavnostního dokončení Nového spojení, jak jsme vás na této stránce informovali.


163.257-9 jako první v barvách osobní dopravy ČD (2.12.2008 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nedlouho po prvním vozidle hnacím dostalo nové barvy osobní dopravy Českých drah také první vozidlo nehnané – osobní vůz B249 51 54 20-41 691-6 z DKV Plzeň. Po opravě a laku v dílnách MOVO Plzeň se v nich vrátil do své domovské stanice Cheb začátkem února 2009. Ale nové barvy nemění jen vozidla, jednotný grafický styl by měl postihnout celou světu obrácenou tvář skupiny České dráhy, a.s. A už se tak také postupně děje – kromě samotných log jednotlivých společností jde třeba také o jejich tiskoviny, značky produktů či informační systémy, z nichž první patřil příměstské dopravě Esko. Za zmíněný informační systém se už dokonce dostalo jeho autorům významného designérského ocenění.
 
Nové logo "eska" ladí se starými barvami 451.069-9 (10.10.2008 - Praha-Vršovice) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A proč se nese tato vizuální Corporate Identity Českých drah v odstínech modré barvy? Odpověď obsahuje fragment článku zveřejněného k neveřejné prezentaci dvou prvních nově zbarvených vozidel jejich osobní dopravy: Tmavěmodrá barva byla zvolena s ohledem na dlouholetou tradici v prostředí ČD/ČSD, na kterou je cestující zvyklý, tmavěmodrá zastupuje pocit solidnosti a stability společnosti, praví se v průvodním materiálu. Azurová barva je jasným výrazným odstínem, který symbolizuje živost a dynamiku firmy. Kombinace těchto barev byla zvolena díky výjimečnosti a potřebě odlišit vizuální styl od jiných drážních dopravců, kteří mnohdy volí odstíny červené. O podobě jednotného vizuálního stylu nákladní dcery se můžete dočíst přímo na jejích stránkách.
 
Cokoliv kamkoliv v obou trakcích ČD Cargo (26.09.2008 - SOKV Ústí n.L.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A nyní můžeme přejít k dnešnímu dění. I když na médiím předem oznámenou prezentaci nově zbarvených vozidel (samozřejmě, jak jinak) upozornila TV Nova jako první. Už v předvečer jejího konání – a dokonce přišla s veřejnou anketou. Určitě nemohu zpravodajsky konkurovat Jiřímu Dlabajovi, což zajisté pochopíte a shovívavě omluvíte jen amatérskou kvalitu mé výpovědi. Jako já jsem zmíněnému reportérovi shovívavě prominul jeho amatérské povídání o věcech železničních v Televizních novinách i úsměvné omyly tvůrcům článku pod výše uvedeným odkazem. Odtud si dovolím reprodukovat zajímavý přehled alternativních návrhů barevného řešení vozidel osobní dopravy ČD:
 
ZOBRAZ!
Nepoužité návrhy barevného řešení vozidel osobní dopravy ČD; zdroj tn.cz
 
Když jsem kolem půl šesté hodiny ranní vyšel na perón královéhradeckého hlavního nádraží, abych se vydal do Prahy na v úvodních řádcích zmíněnou slávu, uvítal mne tam symbolicky „kocour“ ČD Cargo čerstvě opatřený korporátním nátěrem této společnosti a na druhém konci kolejiště stála pro změnu už poněkud omšelá „ponorka“ v těchže barvách. Takže jsem pochopitelně neodolal a obě mašiny přes zatím ještě nepříznivé světelné podmínky zvěčnil. A v očekávání věcí příštích usedl do vagónu (zatím ještě) zeleno šedého, hned za (zatím ještě) zeleným „peršingem“.
 
742.093-8 v zánovních barvách ČD Cargo (26.3.2009 - Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský  
 
Na pražském hlavním nádraží jsem se vyskytoval záměrně o hodinu dřív, než bylo nezbytně nutné, protože rád sleduji přípravy na podobné akce. V tomto případě třeba nádražní dělnictvo v čerstvě fasovaných oranžových vestách, vymetající kdejaký kout na dotčeném nástupišti i v blízkém okolí a sbírající vajgly a jiné nepatřičnosti z kolejiště. Připadal jsem si jako na vojně před návštěvou generála. Však také ano, i když armády modré. Ale byly i jiné zajímavosti. Nejpoutavější bylo bezesporu páně Kubalovo řešení problému, kterak elegantně a fotogenicky rozbít šampáňo o křtěnou mašinu a neublížit laku, který byl toho všeho příčinou.
 
Pan Kubala řeší problém (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský  
 
Bylo možno také sledovat příjezd hostů, najmě ministra dopravy, toho času krátce před demisí vlády. Ministru Bendlovi je třeba přiznat k dobru přinejmenším to, že se i v tak rušné době dostavil, a to dokonce s pouze dvouminutovým zpožděním (na rozdíl od svého předchůdce, který míval sekery mnohonásobně větší). A když se objevil šéf nejvyšší, nic nebránilo tomu, aby se mohlo začít s plánovaným programem. Tím bylo představení barevného řešení vozidlového parku skupiny České dráhy, a.s. slovem, obrazem, modelem i realitou.
 
Příjezd ministra Bendla (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský  
 
Tou posledně jmenovanou byla dvě vozidla každé z obou hlavních divizí (z nichž jedna je už relativně samostatnou společností a druhou to teprve čeká) Českých drah. Osobní dopravu zastupovala už výše zmíněná lokomotiva 163.257-9 s rovněž už vzpomenutým osobním vozem B249 51 54 20-41 691-6 . ČD Cargo,a.s přistavila stroj 753.755-8 z CZ LOKO Česká Třebová a dvoučlánkový kontejnerový vůz Sggrss578.2 31 54 4980 195-2 z LOSTRu Louny. Ten ovšem korporátní barvy, na rozdíl od vozidel ostatních, zatím nenesl. Stroj 163.257-9 se stal příhodným pozadím pro plánovanou tiskovou konferenci.
 
 
753.755-8 ČDC a 163.257-9 ČD na tiskové konferenci (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Slova se ujal nejprve tiskový mluvčí ČD Ondřej Kubala, který krátce pohovořil o smyslu a podstatě „přebarvení“ vozidel skupiny České dráhy i o používání jednotného grafického stylu v dalších oblastech její činnosti. Na jeho slova navázali postupně generální ředitel skupiny Petr Žaluda, ministr dopravy Petr Bendl, prezident Federace strojvůdců Petr Čechák a Jan Bitter, předseda ZV OSŽ DKV Praha a člen dozorčí rady ČD. Pověstnou třešničkou na dortu pak bylo zasvěcené povídání pachatele předmětného grafického řešení, Aleše Najbrta. Souhrn toho nejpodstatnějšího, co bylo vyřčeno, se můžete dovědět v tiskové zprávě.
 
 
Generál, ministr a dva zástupci odborů, hovoří prezident FS Čechák (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Průkopnická modrá mašina osobní dopravy Českých drah se pak z pozadí dostala do centra pozornosti, protože došlo na její křest. Bohužel ani rozhodný hlas mluvčího Kubaly, jenž chvíli před tím dokázal usměrnit i tok řeči ministerské, nestačil ke zvládnutí houfce profesionálních fotografů, kteří bůhví proč, jsouce vybaveni špičkovou optikou, musí mít makovici strčenou nejdále metr od objektu. Takže ze křtu měli slušný fotografický úlovek jen nemnozí, a to i přesto, že proběhl opakovaně, v jiném složení křtících. Nechtěně jsem byl (ještě s jedním kolegou) ministersky pokřtěn také já – zvolili jsme z nouze místo v kolejišti před nárazníkem lokomotivy.
 
 
Generál, ministr, něžná ručka a letící flaška (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po proslovech a slavnostním aktu pak probíhala vlastní tisková konference v obvyklé podobě postupného odchytávání a zpovídání všech, kdož měli k dané problematice co říci. Designér Najbrt navíc udělal zasvěceného kustoda výstavky obrázků grafické podoby jednotlivých specifických druhů vozidel. Zejména u nich se pak rozpřádaly debaty o tom, jak se komu modro-modro-šedá kombinace líbí či nelíbí. Popravdě řečeno, názory negativní jsem nezaslechl. Jen já sám jsem si posteskl, že se České dráhy tak brzy vzdávají sofistikovaného a jistou „filozofií“ podloženého barevného řešení jednotek Regionova, které tak velice propagovaly.
 
Designér a Regionova (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský  
 
Přebarvení celého parku vozidel osobní i nákladní dopravy Českých drah bude ovšem během na dlouhou trať. V osobní dopravě se s ním začne v polovině tohoto roku, a to dvěma způsoby. Především dohodou s dodavateli nových a rekonstruovaných vozidel, aby ta z bran závodů vyjížděla už v novém schématu. A pak při opravách vozidel, v případě, že už „budou mít nárok“ na nový lak. Představitelé Českých drah opakovaně zdůrazňovali, že nové barvy nepřinesou vyšší náklady, vozidla nebudou přebarvována samoúčelně. Můžeme jen doufat, že tato komplexní unifikace je konečná a bude také důsledně dodržována. Na rozdíl od těch mnohých předchozích pokusů ještě v dobách ČSD.
 
Modrá vláda padla, at jsou modré aspoň České dráhy! (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský  
 
Celá ta prezentace trvala zhruba 45 minut, opak se začali hosté rozcházet, mašinky rozjíždět a lid technický začal uklízet. Já jsem sice spěchal k domovu a počítači, abych se mohl dát ještě za tepla do tohoto článku, nicméně dovolil jsem si záměrně zmeškat nejbližší rychlík ku svému sídelnímu městu v úmyslu ještě hodinku věnovat lovu zajímavostí provozu na hlavním nádraží hlavního města našeho státu (a momentálně též Evropy). Cosi jsem vskutku potkal, ale nebudu se zde o tom šířit, protože to nemělo souvislost s hlavním tématem dne. Snad s jedinou výjimkou:
 
 
Která patří modrým Českým drahám? (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský 
Závěrečná poznámka:

V úvodní části připojené galerie najdete letmé ohlédnutí za dosavadním nástupem nových barev Českých drah, především její nákladní dcery. Snímky z dnešního dění, mezi nimiž najdete také reprodukce grafického řešení jednotlivých druhů vozidel, jsou zařazeny v části druhé, která začíná tady.

Prameny a odkazy:
Titulní snímek: 163.257-9 ČD a 753.755-8 ČDC přijely na tiskovou konferenci (26.3.2009 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy