Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia (2): Iliaš

9.3.2009 8:00 Ing. Tomáš Rotbauer

Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia (2): Iliaš

V roku 2008 bolo niekoľko priecestí s výstražnými krížmi doplnených o nové priecestné zabezpečovacie zariadenie. Druhým v poradí, čo sa týka aktivácie, bolo priecestie v mestskej časti Banskej Bystrice, v Iliaši. Jedným z hlavných dôvodov bola tragická nehoda v novembri 2007, kde vyhasol ľudský život.

 
 
 

Ako to bolo

Priecestie v km 15,970 bolo nezabezpečené s výstražnými krížmi. Na priecestí križuje miestna komunikácia trať Zvolen – Banská Bystrica. Priecestie sa nachádza v medzistaničnom úseku Vlkanová - Radvaň. Projekčné práce začali v marci 2008. Stavebné povolenie bolo vydané 24.6.2008 a stavebné práce sa začali v lete 2008.

Iliaš - Priecestie iba s krížmi, 11.2007, © Betamont

Nový stav (od 21.11.2008)

Priecestie v km 15,970 („I2“) je vybavené novým priecestným zab. zar. 3. kategórie svetelným s dvomi závorami a s tromi výstražníkmi s pozitívnou signalizáciou. Priecestie má samostatné spúšťanie z trate. Zo smeru od Radvane sa navyše využíva na spúšťanie existujúci úsek pred priecestím v km 16,516 („I1“). Použité sú snímače osí od fy. FRAUSCHER a LED- kové výstražníky. Výstroj je v novom reléovom domčeku v blízkosti priecestia. Telefón na priecestí je napojený do nového kábla, ktorý je položený až k existujúcemu priecestiu v km 16,516 („I1“) a odtiaľ ide po existujúcom kábli až do stanice Radvaň.

Iliaš - Stavanie stojana závory, 4.11.2008, © Betamont

V rámci výstavby nového PZZ bola realizovaná aj výmena starého RD na existujúcom priecestí v km 16,516 („I1“). Zo starého domčeka bol výstroj prenesený do nového domčeka, boli nahradené staré baterky a dobíjač novými. Aby mohlo byť priecestie („I1“) kryté od Zvolena priecestníkom spolu s novým priecestím, bolo nutné doplniť úpravy v existujúcich zapojeniach a poslať informácie do nového priecestia („I2“) a do staničného zab. zar. v Radvani. V Radvani sa zjednotili indikácie v koľajovej doske.

Napájanie priecestia je nové zo stĺpa verejného rozvodu SSE a.s., ktoré je pri ceste v blízkosti priecestia.

Iliaš - Prvý vlak naostro bol Horehronec, 21.11.2008, © Peter Szetei

Aktivácia

Samotná aktivácia prebiehala počas trojdňovej výluky 18. až 20.novembra 2008. Kolaudácia stavby bola 21. novembra 2008, kedy bola stavba aj oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania. Celková cena za priecestie bola 8,1 mil. Sk.

V ďalšej časti seriálu článkov bude reč o novom PZZ pri Tlmačoch.

Titulná snímka: Osobný vlak do Zvolena prechádza aktivovaným priecestím, 21.11.2008 © Peter Szetei

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy