Motorové vozy na našich kolejích: řada 809

26.1.2008 15:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Motorové vozy na našich kolejích: řada 809

V jednom z předchozích dílů tohoto seriálu, který byl věnován motorovým vozům řady 810, jsem svým čtenářům „vyhrožoval“, že se budu později věnovat i všem jejich jednotlivým rekonstrukcím a modernizacím, které byly zatím realizovány u obou nástupnických železničních správ někdejších ČSD. Dnes začnu tou úpravou nejjednodušší, která vlastně do konstrukce výchozího vozidla nezasáhla.

 
 
 
 
Vzhledem k všelijakým až notoricky známým nedostatkům, které jsou spojeny s konstrukcí vozů řady 810 (ex M 152.0), sváděly „orchestriony“ po letech provozu bez výhledu na náhradu vozidly modernějšími jejich provozovatele k úvahám o možných modernizacích či přestavbách. První z nich, k níž přikročily České dráhy v polovině devadesátých let minulého století, však ve skutečnosti neřešila a tudíž nepřinesla ani zvýšení pohodlí cestujících, ani zkvalitnění provozních vlastností samotného vozidla, ale jeho racionálnější využití úsporou pracovních sil.
 
28.08.2004 - Veselí nad Lužnicí: rekonstruovaný "orchestrion" 809.179-5 v čele Os 8716 z Č.Velenic © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V roce 1994 se České dráhy zaměřily na racionalizaci provozu na některých vedlejších tratích s tak slabou frekvencí cestujících, že by mohla vést až k zastavení osobní dopravy na nich. Cestou k tomu měl být provoz sólo motorových vozů řady 810 s jednočlennou vlakovou četou, tedy jen strojvedoucím. Ten měl kontrolovat cestovní doklady nastupujících cestujících a v neobsazených dopravnách sám prodávat jízdenky. Takováto jednomužná obsluha ovšem vyžadovala určité technické úpravy na vozidle, především k zajištění bezpečnosti takto organizované dopravy. 
Rekonstrukce

V roce 1994 byly tři vozy řady 810 (inventárních čísel 281, 282 a 596) po provedení hlavní opravy v Pars DMN Šumperk přistaveny do Moravskoslezské vagónky ve Studénce k prototypovému provedení úprav, které budou popsány níže. Do roku 1997 je pak následovalo dalších 26 „orchestrionů“, které byly „rekonstruovány“ (uvozovky proto, že podle mne ve srovnání s přestavbami jinými o skutečnou přestavbu nejde) na vozy teprve od 1. dubna 1996 také označené novou řadou 809 s ponecháním původních inventárních čísel.

27.08.2005 - Rýmařov: 809.209-0 © Karel Furiš

O necelých deset let později ČD zamýšlely v těchto „rekonstrukcích“ pokračovat, avšak nakonec k tomu nedošlo. Zřejmě také v důsledku toho, že se už naplno rozběhly plnohodnotné (a také ovšem nákladné) rekonstrukce na motorové jednotky řad 814+914 a 814.2+014+814.2. Nicméně podstatnou část úprav motorových vozů řady 810 směřujících k jejich jednomužnému provozu pak ČD prováděly i později na dalších vozidlech – avšak už bez jejich přeznačení na řadu 809.  

Popis
Jak už jsem předeslal, při přestavbě nedošlo k závažnějšímu zásahu do konstrukce vozidla, jedinými změnami na vozové skříni byly úpravy na stanovištích strojvedoucího: zvětšení prostoru stanoviště posunutím příčky dovnitř vozu, zabudování výdejního okénka do dveří na stanoviště pro prodej a kontrolu jízdenek a výměna sedačky strojvedoucího. Ostatní změny pak spočívaly v dosazení některých nových bezpečnostních a komunikačních prvků:
 
o        nové zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího KBS-E z produkce AŽD Praha,
o        vozidlová radiostanice VS 47 od firmy HTT Tesla,
o        informační systém pro cestující, umožňující hlášení zastávek,
o        signalizace zastávek na znamení se zpětnou vazbou.
 
29.09.2007 - Břeclav: 809.336-1 "de luxe" - přední nástupní prostor se signalizací a označovačem jízdenek © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ostatní konstrukční prvky výchozích vozů řady 810 provedenými úpravami dotčeny nijak nebyly, a proto popis vozů řady 809 je s nimi shodný. Nezměnily se pochopitelně ani jejich základní technické údaje, jak dokládá také následující tabulka:
 
Základní technické údaje
označení původní
810.057...677*
označení od 1.4.1996
809.057...677*
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
A’ 1’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
80 km/h
spalovací motor
LIAZ ML 634
jmenovitý výkon
155 kW
hmotnost ve službě prázdný
20,0 t
hmotnost ve službě obsazený
24,0 t
délka přes nárazníky
13 970 mm
počet míst k sezení
55
počet míst k stání
40
výrobce skříně a podvozků
Vagónka Studénka
výrobce motoru
LIAZ Rýnovice
výrobce hydromechanické převodovky
PRAGA Praha
roky výroby
1976 –1982 (výchozí vozy rekonstrukcí)
rekonstrukce
MSV Studénka
roky rekonstrukce
1994 - 1997
počet kusů rekonstruovaných
28
počet kusů existujících
26
*) rekonstruovaným vozům ponechána původní inventární čísla
Provoz

První tři upravené vozy byly nasazeny do zkušebního provozu na tratích Lysá n.L. - Milovice, Kralupy n.Vl. - Velvary a Vranovice - Pohořelice. Další byly nasazeny na tratě Hrušovany n.J. – Hevlín, Dívčice – Netolice, Číčenice – Týn n.Vl., Hanušovice – Staré Město p.Sn., Bakov n.J. – Kopidlno aj.

29.09.2007 - Břeclav: 809.336-1 "de luxe" - přední stanoviště přes sklo dveří © PhDr. Zbyněk Zlinský

V roce 1997 byly na většinu vozů této řady dosazeny také označovače jízdenek, což souviselo se zaváděním samoobslužného provozu na některých tratích. Vozy v tomto provozu byly také příslušným způsobem zevně označeny, čehož si můžete všimnout na některých obrázcích v připojené galerii.

Nicméně samoobslužný provoz sváděl cestující ke zneužívání a na základě prokazatelného úniku tržeb byl posléze modifikován do současného „specifického způsobu odbavování cestujících“, který je ovšem (jak už jsme nastínil výše) uplatňován i v jen upravených a nepřeznačených vozech řady 810.

29.09.2007 - Břeclav: 809.336-1 "de luxe" v rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský

Stejně jako původní „orchestriony“, také vozy řady 809 během provozu podléhají postupnému „zútulňování“ – od čalouněných lavic u vozů inventárních čísel 307 a 534 až po provední „LUX“ s úplně novými sedačkami u vozu 809.336-1, jehož interiér si můžete prohlédnout v galerii. Zdůrazňuji, že tato úprava je výjimečná – interiér běžného vozu řady 809 se od původního „orchestrionu“ nikterak neliší (a proto jeho fotografii tady ani nenajdete).

Z původních 28 vozů této řady je jich dnes v provozu 26, protože vozy inventárních čísel 527 a 552 byly v důsledku násilného poškození zrušeny. Na sklonku minulého roku byly vozy řady 809 dislokovány takto: Břeclav - 3, České Budějovice - 5, Kralupy nad Vltavou - 10, Mladá Boleslav - 2, Opava - 5, Znojmo - 1. 

15.03.2005 - Hustopeče u Brna: 809.336-1 © Karel Furiš

Několik slov závěrem

Tato stať je pouze letmým připomenutím této ne až tak moc zajímavé řady motorových vozů, k níž ostatně v obvyklých zdrojích příliš mnoho dalších informací zvídavý čtenář nenajde. Proto v diskusi velice uvítám vedle upozornění na nějakou nepřesnost, jíž jsem se mohl nechtěně dopustit, také jakékoliv rozšiřující poznámky ke konstrukci a zejména provozu této odnože „orchestrionů“.

Jako obvykle také poznamenávám, že prezentované snímky nebyly pořízeny s uměleckými ambicemi a mají význam jen ilustrační či dokumentační. Většina z nich vznikla spíš náhodou, při toulkách autorů po lokálkách nebo v mezidobí čekání na nějaké objekty atraktivnější.

30.05.2004 - Bruntál: 809.282-7 © Karel Furiš

Prameny a odkazy:
  1. „Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
  2. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
  3. „Dráha", NADATUR, Praha - různá čísla
  4. „LOKOstatistika“, produkt autorů webu LOKOstránky.net
  5. 809 (reko 810) "orchestrion, šukafon"
  6. Motorové vozy řad 810, 809 (M 152.0)

28.08.2004 - Jindř. Hradec: rekonstruovaný "orchestrion" 809.350-2 jako Os 8305 Veselí n.L. - Jihlava © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poděkování:

Za poskytnutí několika archivních snímků do připojené galerie děkuji velice Václavu Vyskočilovi, Karlu Furišovi a Radku Hořínkovi.

Titulní snímek: Motorový vůz 809.239-7 odpočívá dne 21.3.2007 u remízy v žst. Ml. Boleslav hl.n. © Václav Vyskočil

Galéria

Súvisiace odkazy