Prevádzka košickej Detskej železnice v roku 2007

24.4.2007 14:50 Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Prevádzka košickej Detskej železnice v roku 2007

Košickú Detskú železnicu prevádzkujú Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

 
 
    
     Košická Detská železnica v roku 2007 je v prevádzke od 1. 5. do 2. 9. cez všetky voľné dni a cez pracovné dni  25. 5. a 25. – 28. 6. (viď kalendár).
     Na východziu zastávku Detskej železnice „Čermeľ“ je možné dostať sa autobusovou linkou MHD č. 29. Táto linka premáva od železničnej stanice Košice cez Nám. osloboditeľov, Moyzesovu ul., Zimnú ul. a Čermeľskú cestu (zastavuje na všetkých zastávkach v trase). Autobus prichádza 17 minút pred odchodom vláčika, takže pri vláčiku je dostatok času na zakúpenie cestovných lístkov na vláčik. Autobus späť odchádza 11 minút po príchode vláčika. Niektoré spoje linky č. 29 (označené „29A“) premávajú až k Alpinke(viď cestovný poriadok).
 

Cestovný poriadok košickej DETSKEJ ŽELEZNICE

Čermeľ - Alpinka 

v roku 2007

 

 

 

Smer: Čermeľ - Alpinka

 

Vlak č.

 

20414

20416

 

20418

 

20420

20422

 

20424

 

 

Čermeľ (Baránok) 

...

8:35

10:05

...

11:35

...

14:35

16:05

...

17:35

...

 

Vpred (Čermeľ - vodáreň) 

...

8:51

10:21

...

11:51

...

14:51

16:21

...

17:51

...

 

Alpinka (chata) 

...

8:57

10:27

...

11:57

...

14:57

16:27

...

17:57

...

 

 

Smer: Alpinka - Čermeľ 

 

Vlak č.

 

20415

 

20417

20419

 

20421

 

20423

20425

 

 

Alpinka (chata) 

...

9:10

...

10:40

12:10

...

15:10

...

16:40

18:10

...

 

Vpred (Čermeľ - vodáreň) 

...

9:15

...

10:45

12:15

...

15:15

...

16:45

18:15

...

 

Čermeľ (Baránok) 

...

9:25

...

10:55

12:25

...

15:25

...

16:55

18:25

...

 

 

Cestovný poriadok autobusovej linky MHD č. 29

- prípoje k vláčiku a priame spoje na Alpinku (sú vyznačené tieňovane) 

Nám. osloboditeľov 

6:59

7:59

9:29

9:59

10:59

12:59

13:59

15:29

15:59

16:59

18:59

 

Čermeľ (Baránok) 

7:18

8:18

9:48

10:18

11:18

13:18

14:18

15:48

16:18

17:18

19:18

 

Alpinka (rázcestie) 

7:24

...

...

10:24

...

13:24

...

...

16:24

...

19:24

 

 

- prípoje od vláčika a priame spoje z Alpinky (sú vyznačené tieňovane) 

Alpinka (rázcestie) 

7:30

...

10:30

...

...

13:30

...

16:30

...

...

19:30

 

Čermeľ (Baránok) 

7:36

9:36

10:36

11:06

12:36

13:36

15:36

16:36

17:06

18:36

19:36

 

Nám. osloboditeľov 

7:55

9:55

10:55

11:25

12:55

13:55

15:55

16:55

17:25

18:55

19:55

 

Všetky vlaky uvedené v ods. 1 premávajú v jednotlivých mesiacoch nasledovne:
a)    v máji v dňoch 1., 5., 6., 8.,12.,13.,19.,20., 25., 26. a 27.                     (11 dní) ;
b)   v júni v dňoch 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 25., 26., 27., 28. a 30.    (13 dní);
c)    v júli v dňoch 1., 5., 7.,8., 14., 15., 21., 22., 28. a 29.                           (10 dní);
d)   v auguste v dňoch 4.,5.,11., 12., 18., 19., 25., 26. a 29.                        ( 9 dní);
e)    v septembri v dňoch 1. a 2.                                                                ( 2 dni).
Spolu:                                                                                                45 dní.
Cestovný poriadok a tarifu na zastávkach a vo vozidlách zverejňuje DPMK,a.s.
PREPRAVNÉ POKYNY
Základné povinnosti cestujúcich:
   pred nastúpením jazdy si na nástupišti od vlakvedúceho zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
   bezprostredne po nastúpení do vozňa si nechať cestovný lístok označiť vlakvedúcim
     V ostatných veciach platia v primeranej miere ustanovenia Mestského prepravného poriadku DPMK, a. s.
TARIFA
Cestovné (platí na 1 jazdu, je rovnaké pre 1 úsek aj pre celú trať):
Obyčajné cestovné                                                   20,– Sk
Deti do 16 rokov                                                       12,– Sk
Živé zvieratá a batožina                                            20,– Sk
Spoločný cestovný lístok na 1 jazdu v 1 smere pre skupinu maximálne 35 detí do 16 rokov s dozorom je 400,– Sk. Prepravu v samostatnom vagóne alebo mimoriadnu jazdu (za osobitných cenových podmienok) je možné objednať 7 dní vopred.
Cestovné lístky MHD neplatia, nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje.
MIMORIADNE VLAKY
Okrem vlakov premávajúcich podľa cestovného poriadku v zmysle bodov 1 až 4 môžu byť na tejto trati vypravené aj mimoriadne vlaky. Tieto mimoriadne vlaky môžu byť vypravené len na základe objednávky spĺňajúcej nasledovné podmienky:
1.    Žiadosť podať na Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice minimálne týždeň pred jazdou.
2.    finančné prostriedky poukázať na účet KDŽ (Dexia banka, a. s. Žilina, pobočka Košice, č. účtu 0442484014/5600, VS: 6031)
3.    V žiadosti uviesť, či je požadovaný dieselový alebo parný rušeň.
Cena pre mimoriadne jazdy 
 
Prvá jazda (tam a späť)
Následné jazdy (v priebehu dňa)
Typ rušňa
Diesel
Parný rušeň
Diesel
Parný rušeň
Cena (bez DPH)
9 152,85 Sk
14 128,32 Sk
6 902,25 Sk
10 224,88 Sk
 
Informácie
 
v ZSSK:
- 18 188 (kontaktné centrum - nonstop)
 
www:
 
v DPMK:
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod
- 6 407 411, 6 407 412 (prevádzka, cestovný poriadok);
- 6 419 329 (objednávanie jázd);
v ostatnom čase 6 407 431 (dispečing DPMK, len zákl. informácie).
 
 
 

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy