V. železničný koridor (I. časť)

4.4.2005 20:00 Ing. Marián Šimo

V. železničný koridor (I. časť)

Pezinok/Trnava - Práce na prestavbe V. koridoru sa s príchodom jari rozbehli naplno. Dnešný slnečný deň (3. apríla) ma nenechal chladným a vyrazil som s fotoaparátom v ruke zmapovať dianie na V. koridore v úseku Bratislava – Trnava.

Prvým úsekom, na ktorom prebiehajú stavebné práce je železničná stanica Pezinok. Vylúčená je celá nepárna koľajová skupina. Vlaky od Bratislavy vchádzajú do stanice odbočkou. Hneď na zhlaví sa rekonštruuje most ponad Drevársku ulicu. Je tu pomalá jazda 30 km/h, pretože v prevádzkovanej koľaji je vložené mostné provizórium. Z celej stanice sú prejazdné iba dve koľaje. Koľaj 1,3,5 a 6 sú znesené. Osobný vlak zastavuje pri staničnej budove. Vedľa dopravnej kancelárie murári budujú miestnosť pre umiestnenie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia. Po celej stanici sú v plastových káblových roštoch rozvedené nové elektrické vedenia k jednotlivým prvkom ZZ. Na šenkvickom zhlaví sa vlak opäť vracia na 1 TK, ktorá je medzi žst. Pezinok a miestom nájazdu na novú estakádu rekonštruovaná. Rekonštrukcia prebehla minulý rok. 2 TK koľaj je pôvodná, upravil sa iba svah vedľa trate. Podľa plánu začne výluka 6. apríla.

V priestore napojenia trate na estakádu sa zatiaľ nič nedeje. Práce však prebiehajú mimo prevádzkovanej starej trate. Na preložke je natiahnuté nové trakčné vedenie. Osadené sú už aj návestidlá (predzvesť aj vjazdové) v oboch traťových koľajach. Dnes prebiehalo podbíjanie koľají.

V železničnej stanici Šenkvice dochádza ku križovaniu s osobným vlakom Os 3034 v čele s laminátkou 240.087. V stanici zatiaľ neprišlo k žiadnym prípravným prácam. Sú tu odstavené pracovné mechanizmy potrebné pri výluke 2 TK k dočasnej výhybni Vršok. Dnes tu bola odstavená pojazdná betonárka.

Od 15. marca je vylúčená 2 TK v úseku žst. Šenkvice a výhybňa Vŕšok. Hneď na vjazde míňame pracovný vlak s naloženými starými koľajovými poľami na rolničkových vozňoch. Kúsok za pracovným vlakom začína úsek koľaje s vyťaženým kamenným zvrškom. V blízkosti deaktivovanej predzvesti Pr2L úsek koľajníc končí a pokračuje obnažený spodok. Prebieha odťaženie spodku až na zemnú pláň. Po cca 200 m sa znovu začína úsek koľají bez kamenného zvršku. V nasledovnom oblúku vlak za výdatného húkania prechádza okolo stroja RM 74 U, ktorý ťaží štrk spod koľajníc. Nasleduje rovný úsek až po výhybňu Vršok. Tento úsek je koľajovo zatiaľ nedotknutý. V celej dĺžke výluky je znesené staré trolejové vedenie vrátane podpier. Vybudované sú nové podpery okrem miesta narovnania oblúku.

Hneď za výhybňou Vršok vlak zastavuje v zastávke Báhoň. Predmetom prác je vybudovanie mimoúrovňového kríženia s cestou (podjazd). Zatiaľ prebiehajú zemné práce, ktoré neobmedzujú železničnú prevádzku.

Posledný úsek, na ktorom prebieha výluka je žst. Trnava. Po jesennej prestavbe cíferského zhlavia sa pokračuje ďalšou etapou. Novo osadené výhybky na zhlaví sa zatiaľ nepoužívajú (sú miestne stavané a zamknuté do priameho smeru). Z tohto dôvodu je vylúčená celá 2 TK v úseku Cífer – Trnava. Vytrhaný je ešte „Angličan“ oproti pôvodnej staničnej budove a výhybky pred nástupišťom 1. Z tohto dôvodu vlaky na smer Bratislava používajú tiež nástupište 2.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy