V. železničný koridor (II. časť)

17.4.2005 17:36 Ing. Marián Šimo

V. železničný koridor (II. časť)

Prešli dva týždne od mojej predchádzajúcej návštevy V. koridoru. O 15:10 nasadám na Hlavnej stanici v Bratislave do rýchlika R611 Považan a vyrážam porovnať zmeny - smer V. koridor.Práce v železničnej stanici Pezinok napredujú postupne dopredu. Most nad Drevárskou ulicou má vybetónované nové piliere. Nepárna skupina koľají mnoho optických zmien zatiaľ nedoznala.

Postupne sa naváža štrk, ktorý sa postupne valcuje a polieva vodou. Podľa rozpisu výluk na tento týždeň, ktorú poskytol Pio v diskusii k prvej reportáži sa v Pezinku mala konať výluka staničného zabezpečovacieho zariadenia do 18ej hodiny.Montážnici pracovali šikovne, pretože už pri prejazde R611 bolo SZZ aktivované a výluka ukončená. Výhybky a návestidlá boli zapojené na dočasnú kabeláž, ktorá je vedená v plastových žľaboch po celom koľajisku. Budova stavadla II je vyprázdnená a opustená. Ako je to zo stavadlom I bohužiaľ neviem (asi bude tiež opustené), pretože sa práve sprievodca zaujímal o môj cestovný lístok.

6. apríla, teda tri dni po mojej prvej návšteve sa začala výluka druhej traťovej koľaje medzi Pezinkom a Šenkvicami. V celej dĺžke výluky je odstránené TV. V časti trate, ktorá bude rekonštruovaná sú už namontované nové stĺpy TV. Postupne je znášaná traťová koľaj. Trhací vlak sa nachádzal v mieste odklonu trate na estakádu. Zemné teleso je vybagrované a stavia sa odvodňovací kanál z prefabrikátov tvaru U. Vchodové návestidlo a predzvesť 2 TK do Pezinka sú odstránené. Vchodové návestidlo a predzvesť 2 TK do Šenkvíc sú zneplatnené bielymi krížmi. Predzvesť je deaktivovaná. Estakáda je v rovnakom stave ako pred dvoma týždňami. Slúži zatiaľ ako odkladacie miesto pre súpravy vozňov pracovných vlakov.

V medzistaničnom úseku Šenkvice – výhybňa Vŕšok sa upravuje zemná pláň a priľahlý svah. Na niektorých úsekoch je položená geotextília a sieťovina. Zasypané sú vrstvou štrku, ktorý tvorí železničný spodok. Starý úsek koľaje je medzi výhybňou Vŕšok a oblúkom trate. V celej dĺžke má táto koľaj odťažený kameň. Slúži na prísun pracovných vlakov so štrkom k oblúku, kde sa buduje spodok. Pri zastávke Báhoň vzniká nový podjazd. Priamo za zastávkou v smere do Cífera bol asanovaný starý sklad, ktorý bol v havarijnom stave. Prebárala sa mu strecha.

Medzi stanicami Cífer a Trnava sa výluka 2 TK už skončila. V stanici Trnava prebieha aktuálne výluka zhlavia do Kútov. Buduje sa napojenie trate na nové zaústenie do stanice. Postupne sa demontuje staré zhlavie. Skrátené sú nástupištia 3 a 4 o cca 20 metrov. V týchto miestach sa vykonávajú výkopové práce. Na brestovianskom zhlaví stanice sú osadené nové brány TV a pôvodné vchodové návestidlo od žst. Križovany nad Dudváhom je zrušené. Nové vchodové návestidlo je posunuté až k novej odbočke vlečky Peugotu.

V traťový úseku Trnava – Brestovany zatiaľ veľa urobené nie je. Prebehlo vytýčenie kolmi umiestnenie základov pre nové TV a výrub drevín popri trati. 9. apríla sa začala výluka prvej traťovej koľaje medzi Brestovanmi a Leopoldovom. Od Brestovian za znieslo TV a aj úsek koľaje až po prvý most. Tento most bol dnes odstraňovaný pomocou koľajového žeriavu a pásového žeriavu. V úseku po diaľničný nadjazd je odťažený štrk a pracovníci EŽ upevňovali posledné stožiare TV a demontovali staré vedenie. Tesne za diaľničným nadjazdom je v časti poľa pri trati zriadená depónia štrku. Predzvesť vchodového návestidla Leopoldov v 1 TK je deaktivovaná. Samotné vchodové návestidlo nie. Práce na tomto úseku sťažuje močiar v tesnej blízkosti trate. Na niekoľkých miestach bol preklenutý násypmi štrku medzi prístupovou cestou a traťou.

Posledným úsekom, ktorý sa bude tento rok rekonštruovať je úsek V. Kostoľany – Piešťany. Tento týždeň prebehli výluky traťových koľají kedy sa vybudovali základy pre stĺpy TV. V zhruba polovici tohto traťového úseku sú základy už hotové. V druhej časti sú zatiaľ pripravené výkopy. Pracovný vlak EŽ má základňu v stanici V. Kostoľany, kde bol aj dnes odstavený. V staniciach Bratislava – Rača, V. Kostoľany a Piešťany sú prichystané nové koľajové polia o dĺžke 20 m. Vo V. Kostoľanoch a Rači prebieha aj montáž týchto koľajových polí. Zo stanice Piešťany boli odstránené dlhodobo odstavené súpravy vozňov (Has) preto je stanica úplne prázdna a prichystaná na rekonštrukciu.

Na záver ospravedlňte zníženú kvalitu niektorých fotografií. Tieto boli fotené z posledného vozňa rýchlika R608, ktorý mal špinavé okná na zadných dverách

foto: Koko

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy