ŽSR 910: Vychylovka - Vychylovka

Rozchod
760 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 910: Vychylovka - Vychylovka