ŽSR 194: Prešov - Bardejov

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 194: Prešov - Bardejov
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Výstavba a prevádzkovanie miestnej železnice zo stanice KBŽ v Prešove do Bardejova bola Adamovi Bornemiszovi a Dr. Fridrichovi Piufsichovi povolená nariadením MO č. 73590/92.VI.7. Koncesionári zamýšľali predĺžiť železnicu cez Dukliansky priesmyk do Gorlíc, pre nedostatok prostriedkov však od tohto zámeru upustili. V priebehu výstavby došlo k zmene v situovaní stanice   v Bardejove, ktorá mala byť pôvodne vzhľadom na náročný terén umiestnená asi 4 km od mesta. Predĺženie železnice o 2,9 km - na 45,1 km  však napokon umožnilo situovať stanicu bližšie  k mestu.

Výstavba trate bola náročná a vyžiadala si budovanie zárezov a násypov hĺbky, resp. výšky až 7 metrov. Na trati bolo 8 staníc a 3 zastávky s 8 výpravnými budovami a 1 čakárenským prístreškom, rušňové remízy boli umiestnené vo Vyšných Raslaviciach a Bardejove. Na šírej trati, ktorú križovalo 85 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody, bolo 19 strážnych stanovíšť. Výstavba železnice stála 2 840 000 K a prvý vlak po nej prešiel 11.12.1893.
Prevádzku na železnici vykonávala ešte roku 1896 spoločnosť vo vlastnej réžii, neskôr ju však prevzala KBŽ. Dopravu tu zabezpečovali 3 rušne, vyrobené lokomotívkou Budapest roku 1893 (výr. č. 495 - 497). KBŽ ich zaradila do triedy XII a pridelila im inventárne čísla 531 - 533. ČSD im neskôr pridelili čísla 310.511 - 310.513

© ŽSR - Stredisko informatiky na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
16,969
 
Priecestie
17,463
 
Priecestie
19,148
 
Priecestie
21,853
 
Priecestie
23,112
 
Priecestie
44,806
 
Priecestie
60,347
0,000
ŽST
56,360
4,000
ŽST
53,870
7,000
Zastávka
10,319
10,000
ŽST
13,805
14,000
Zastávka
16,961
17,000
Zastávka
18,316
18,000
Zastávka
19,230
19,000
Zastávka
24,994
25,000
ŽST
27,510
28,000
Zastávka
31,654
32,000
Zastávka
33,999
34,000
Zastávka
36,686
37,000
Zastávka
39,971
40,000
Zastávka
44,883
45,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
200 kB
26.3.2020
PDF
PDF
189 kB
22.3.2020
PDF
PDF
291 kB
29.3.2009
PDF
PDF
383 kB
26.4.2009
PDF
PDF
405 kB
21.3.2020
PDF
PDF
450 kB
18.6.2010
PDF
PDF
773 kB
25.6.2010
PDF
PDF
619 kB
5.4.2020
PDF
PDF
697 kB
6.4.2020
PDF
PDF
765 kB
27.6.2010
PDF
PDF
710 kB
3.7.2010
PDF
PDF
534 kB
8.4.2020
PDF
PDF
714 kB
5.7.2010
PDF
PDF
684 kB
5.7.2010
PDF
PDF
944 kB
17.4.2011
PDF
PDF
926 kB
10.4.2011
PDF
PDF
763 kB
5.6.2011
PDF
PDF
273 kB
10.4.2020
PDF
PDF
784 kB
16.10.2011
PDF
PDF
695 kB
23.10.2011
PDF
PDF
784 kB
29.5.2011
PDF
PDF
60 kB
9.1.2009
PDF
PDF
72 kB
16.9.2017
PDF
PDF
123 kB
16.9.2017
PDF
PDF
111 kB
27.10.2018
PDF
PDF
122 kB
27.10.2018
PDF
PDF
118 kB
27.10.2018
PDF
PDF
112 kB
27.10.2018
PDF
PDF
113 kB
12.1.2020
PDF
PDF
265 kB
12.1.2020
PDF
PDF
265 kB
12.1.2020
PDF
PDF
335 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy