Raslavice - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Raslavice (pôvodný názov Vyšné Raslavice, Slovenské Raslavice) sa nachádza v 24,994 km miestnej železnice (ŽSR-194) Prešov - Bardejov. Poloha staničnej budovy: vpravo smerom od stanice Prešov. Pôvodná staničná budova bola v roku 1974 nahradená súčasnou, ktorá bola navrhnutá Ing. Z. Martinec a postavená v rámci akcie „Z“ MNV pred zhlavím smer Bardejov. Vedľa staničnej budovy smerom na Kapušany u Prešova sa v minulosti nachádzal staničný sklad z ktorého zostali len nepatrné zvyšky na začiatku pôvodnej nakladacej rampy. Tá bola v priebehu rokoch rozšírená betónovou monolitickou rampou a tým značne zväčšila svoju plochu. V súčasnosti tu každé 2 hodiny prebieha za pomoci dvoch samovratných výhybiek križovanie osobných vlakov.

Koncesiu pre výstavbu a prevádzky trate Prešov - Bardejov bola vydaná nariadením MO č.73590/92. VI.7 Adamovi Bornemiszovi a dr. Fridrichovi Piufsichovi. Koncesionári zamýšľali predlžiť trať cez Dukliansky priesmyk do mesta Gorlice ale táto myšlienka sa nikdy neuskutočnila. V priebehu výstavby došlo ku zmene polohy konečnej stanice Bardejov a tým bola trať predĺžená o 2,9 km a dosiahla dĺžku 45,1 km. Výstavba trate bola náročná, lebo bolo potrebné vybudovať zárezy a násypy hlboké/vysoké až 7 metrov. Celkom výstavba trate stále 2 840 000 K a prvý vlak prešiel po trati 11. decembra 1893. Do roku 1896 vykonávala miestna železnica prevádzku vo vlastnej réžii ale neskôr ju zabezpečovala Kassa-Oderbergi Vasút

(Košicko-bohumínska železnica). V súčasnosti premávajú po trati osobné vlaky v 2-hodinom takte vedené motorovou jednotkou 861 ZSSK.

Stav: 06.03.2017

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kolektív, ŽSR 1999, Bratislava

Autor: Michal Čellár

Cestovné lístky

JPG
JPG
296 kB
14.2.2010

Galéria objektu