Demjata - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zastávka (pôvodná stanica) Demjata sa nachádza v 18,316 km miestnej železnice (ŽSR-194) Prešov - Bardejov. Poloha staničnej budovy: vpravo smerom od stanice Prešov. Od 13. decembra 2015 v tejto zastávke vlaky nezastavajú, pričom v predchádzajúcom GVD 2014-2015 to bola jediná zastávka na trati na znamenie. Dodnes sa tu pred zhlavím smer Kapušany pri Prešove nachádza pôvodná staničná budova, ktorá je v súčasnosti uzamknutá a zadebnená a postupne chátra. Z pôvodnej trojkoľajnej stanici sa tu dodnes nachádza nepoužívaná koľaj č.3 (najvzdialenejšia od staničnej budovy), ale v súčasnosti sa už pomaly stráca v náletových drevinách. Pri nej sa v minulosti nachádzala dnes už odstránená monolitická nakladacia rampa.

Koncesiu pre výstavbu a prevádzky trate Prešov - Bardejov bola vydaná nariadením MO č.73590/92. VI.7 Adamovi Bornemiszovi a dr. Fridrichovi Piufsichovi. Koncesionári zamýšľali predlžiť trať cez Dukliansky priesmyk do mesta Gorlice ale táto myšlienka sa nikdy neuskutočnila. V priebehu výstavby došlo ku zmene polohy konečnej stanice Bardejov a tým bola trať predĺžená o 2,9 km a dosiahla dĺžku 45,1 km. Výstavba trate bola náročná, lebo bolo potrebné vybudovať zárezy a násypy hlboké/vysoké až 7 metrov. Celkom výstavba trate stále 2 840 000 K a prvý vlak prešiel po trati 11. decembra 1893. Do roku 1896 vykonávala miestna železnica prevádzku vo vlastnej réžii ale neskôr ju zabezpečovala Kassa-Oderbergi Vasút

(Košicko-bohumínska železnica). V súčasnosti premávajú po trati osobné vlaky v 2-hodinom takte vedené motorovou jednotkou 861 ZSSK.

Stav: 06.03.2017

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kolektív, ŽSR 1999, Bratislava

Autor: Michal Čellár

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu