ŽSR 186: Spišská Nová Ves - Levoča

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 186: Spišská Nová Ves - Levoča
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia
História

Výstavba a prevádzka miestnej železnice zo stanice KBŽ v Spišskej Novej Vsi do Levoče bola povolená nariadením MO č. 68087/91.X.18 koncesionárom Kolomanovi Szoenyeiovi, Arturovi Probstnerovi a Leopoldovi Spitzovi.

Náklady na výstavbu 12 km dlhej železnice dosiahli rovný milión K. Prvý vlak zo Spišskej Novej Vsi do Levoče prišiel 8.11.1892.

Trakčnú službu na železnici zabezpečovali 2 rušne, vyrobené v roku 1892 lokomotívkou Budapest (výr. č. 464 a 465). Rušne boli označené číslami 1 a 2, KBŽ ich zaradila do triedy XII s inventárnymi číslami 525 a 526. ČSD im neskôr pridelili označenie 310.505 a 310.506.

Na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Popis trate

  Trať vedie po opustení stanice v Spišskej Novej Vsi súbežne s hlavnou traťou do Košíc cez záhradkársku kolóniu. V krátkom záreze pri kaplnke Sv. Trojice mení ostrým oblúkom smer na sever, prechádza popod nadjazd cesty do Košíc a vchádza do údolia Levočského potoka. Neďaleko cestného nadjazdu sa odpája vlečka, ďalej trať vedie do Harichoviec, kde sa nachádza prvá zastávka. Na okraji obce prekračuje mostami Iliašovský a Levočský potok. Za zastávkou Levočské Lúky sa trať križuje priecestím so zabezpečovacím zariadením bez závor s cestou zo Spišskej Novej Vsi. V poslednom úseku je z trate pekný výhľad na mesto Levoča a Mariánsku horu nad ním. Tesne pred stanicou v Levoči sa odpája vlečka do píly, ďalšia vlečka vedie zo stanice do liehovaru.
 Osobná doprava na trati bola vo februári 2003 zastavená aj napriek medializovaným protestom miestnych obyvateľov i predstaviteľov samosprávy, najmä z Levoče. Záujem o obnovenie osobnej dopravy deklarujú aspoň slovne predstavitelia košického aj prešovského samosprávneho kraja. Zatiaľ však k obnove dopravy, a to ani v obmedzenom rozsahu nedošlo, aj keď 15. júna 2003 bola osobná doprava obnovená aj na tratiach, ktorých význam je rozhodne menší, ako trate levočskej. Osobné vlaky sa v Levoči objavili iba pri príležitosti Mariánskej púte. Ďalšie správy hovorili o obnove osobnej dopravy pri zmene grafikonu v decembri 2003, prípadne od prvej zmeny grafikonu vo februári 2004, obnova pravidelnej osobnej dopravy sa ale v žiadnom z týchto termínov neuskutočnila.

Zdroj : www.grebe.host.sk

technický popis trate:

· začiatok a koniec trate so zjednodušeným riadením dopravy:
Levoča - Spišská Nová Ves.
· riadiaca stanica a sídlo dispečera je v ŽST Spišská Nová Ves.
· sídlo prednostu stanice je v ŽST Spišská Nová Ves.

Rozčlenenie trate

· Križovanie a dostihnutie vlakov je povolené len v dopravni Levoča na dopravných koľajách. Dopravňa Levočské Lúky je určená výhradne pre úpravu sledu vlakov.
· Zastávky: Harichovce a Levočské Lúky.

Styk dráh

· všetky dráhy a vlečky odbočujúce v dopravniach a na šírej trati:
Vlečka LIEHOFRUCT t. č. neprevádzkuje, odbočuje zo ŽST Levoča z koľaje č.6 výhybkou č. K1 v km 12,765, vlečka nie je krytá návestidlami .
Vlečka PROPOPULO vlečka odbočuje zo šírej trate v km 11,710 medzi dopravňou Levoča a dopravňou Levočské Lúky z. výhybkou č. P1, vlečka nie je krytá návestidlami.
Vlečka PREFERT, a. s. Spišská Nová Ves odbočuje zo šírej trate v km 3,756 výhybkou A1. Obsluha tejto vlečky sa vykonáva vlečkovými vlakmi, ktorých jazdy sú zapracované do grafikonu vlakovej dopravy. 

Nástupištia

1. Levoča
Pri koľaji č. 1 je vyvýšené jednostranné nástupište s obrubníkmi smerom ku koľaji číslo 1 v dĺžke 110 m. V úrovni prijímacej budovy sú tri úrovňové prechody cez koľaj č. 3.
2. Levočské Lúky z. Pri koľaji č. 1 je vyvýšené nástupište v dĺžke 80 m.
3. Harichovce z. Pri koľaji č. 1 je vyvýšené nástupište v dĺžke 110 m.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladištia:
V dopravni Levoča v prijímacej budove je skladište materiálu. Vedľa verejných WC je skladište na pevné palivo.
V dopravni Levočské Lúky a na zastávke Harichovce sú skladištia na pevné palivo.
Rampy:
V dopravni Levoča pri koľaji č. 3 je bočná rampa dlhá 23 m. Na konci koľaje č. 2a je čelná rampa dlhá 11 m.
Manipulačné priestory:
V dopravni Levoča sú manipulačné priestranstvá pri koľaji č. 3 až po zarážadlo, pri koľaji č. 2a a na konci koľaje č. 6 pri zarážadle. Priestranstvá sú asfaltové a dostatočne osvetlené elektrickými stožiarovými lampami. Tieto priestory sú prístupné z verejných komunikácií a slúžia na nakládku a vykládku vozňových zásielok a ako zložištia.
Koľajová váha:
V dopravni Levoča na koľaji č. 3 je koľajová váha o nosnosti 36 ton.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
5,315
5,000
Zastávka
8,298
8,000
Zastávka
12,656
13,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
315 kB
26.3.2020
PDF
PDF
823 kB
23.3.2020
PDF
PDF
316 kB
29.3.2009
PDF
PDF
246 kB
26.4.2009
PDF
PDF
203 kB
16.6.2010
PDF
PDF
167 kB
25.6.2010
PDF
PDF
691 kB
4.4.2020
PDF
PDF
658 kB
5.4.2020
PDF
PDF
177 kB
27.6.2010
PDF
PDF
205 kB
3.7.2010
PDF
PDF
209 kB
29.10.2018
PDF
PDF
546 kB
8.4.2020
PDF
PDF
182 kB
5.7.2010
PDF
PDF
149 kB
5.7.2010
PDF
PDF
171 kB
17.4.2011
PDF
PDF
197 kB
10.4.2011
PDF
PDF
172 kB
5.6.2011
PDF
PDF
469 kB
10.4.2020
PDF
PDF
194 kB
16.10.2011
PDF
PDF
164 kB
23.10.2011
PDF
PDF
199 kB
29.5.2011
PDF
PDF
92 kB
16.9.2017
PDF
PDF
527 kB
16.9.2017
PDF
PDF
168 kB
27.10.2018
PDF
PDF
154 kB
27.10.2018
PDF
PDF
158 kB
27.10.2018
PDF
PDF
148 kB
27.10.2018
PDF
PDF
146 kB
12.1.2020
PDF
PDF
478 kB
12.1.2020
PDF
PDF
147 kB
12.1.2020
PDF
PDF
254 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy