Fotojazda M240.0042 do Levoče, 21. 5. 2011

28.4.2011 8:00Zdroj: railpage.net

Fotojazda M240.0042 do Levoče, 21. 5. 2011

Skupina podtatranských železničných fotografov v spolupráci s občianskym združením Klub železničných historických vozidiel Poprad (KŽHV) Vás srdečne pozývajú na mimoriadnu fotojazdu motorového vozňa M240.0042 na trase Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves - Levoča a späť, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2011.

Fotovlak bude tvoriť sólo motorový vozeň M240 MDC v pôvodnom laku. Neváhajte a príďte si odfotiť túto "babičku" na trati, na ktorej kedysi premávala na pravidelných osobných vlakoch. Akcia je určená pre platiacich účastníkov.

 
 

Stručná história "babičky"

Motorový vozeň M240.0042 bol vyrobený v roku 1964 pre vozbu osobných vlakov na regionálnych tratiach, kde dosahoval maximálnu rýchlosť 70 km/h. Na Slovensku slúžil v minulosti v depách Spišská Nová Ves, Prešov, Margecany, Leopoldov, Trenčianska Teplá, Brezno, Zvolen a Poprad. Posledné výkony vozňov tohto radu boli v RD Poprad v úseku Poprad-Tatry – Plaveč a posledným výkonom M240.0042 bol výkon na trati Poprad Tatry – Tatranská Lomnica, kde zaskakoval za motorový vozeň radu 850.

V súčasnosti sa o vozeň starajú členovia Klubu železničných historických vozidiel v Poprade. Okrem tohto vozňa sa na Slovensku zachránil pre muzeálne účely ešte jeden takýto vozeň s označením M240.0039, ktorý spravuje OZ Zubačka v Tisovci.

Zdroj: KŽHV, Ing. Marián SURMÍK
 

Stručná história trate

Výstavba Košicko - bohumínskej železnice v rokoch 1869 - 1871 cez Spišskú Novú Ves a nie cez Levoču , vtedajšie sídlo Spišskej župy - nastolilo otázku dopravy medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou . Prvým dopravným prostriedkom medzi týmito mestami bol omnibus. Neskôr padol návrh na vybudovanie konskej železnice, ale ten sa neuskutočnil. Opätovný súhlas na prípravné práce pre stavbu miestnej železnice dostali Juraj Klapka a Michal Jánoška až 15. júna 1889.

Po vypracovaní, predložení a následnom schválení predbežného rozpočtu mestom Levoča, sa koncom roku 1891 začalo stavať. V ten istý rok bola založená i akciová spoločnosť Vicinálnej železnice Levočskej doliny, za prítomnosti deväťdesiatich akcionárov, ktorá mala zabezpečiť financovanie tejto výstavby. Stavbou trate poverili rakúsku firmu z Grazu. Náklad dosahoval 134 000 zlatých. Stavba tejto železnice sa začala presne 1. novembra 1891 a koncom októbra 1892 ju dokončili. Spolu so zastávkami Harichovce a Levočské Lúky ju slávnostne otvorili 7. novembra 1892.

Zdroj: rail.sk
 

Popis pripravovanej jazdy

Mimoriadnu fotojazdu začneme v Poprade-Tatrách, odkiaľ bude náš vlak vypravený do Spišskej Novej Vsi. V úseku Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves nie sú naplánované žiadne fotozastávky. V žst. Spišská Nová Ves môžu do vlaku pristúpiť účastníci tejto fotojazdy zo smeru Košice. Následne sa vyberieme na trať ŽSR č. 186, bližšie k historickému mestu Levoča. Na tejto trati už bude vlak zastavovať na každom vopred určenom "fotostope". Presun motorového vozňa bude pomalý s mnohými zastávkami, aby si účastníci mohli vyhotoviť čo najviac kvalitných záberov.

Príchod fotovlaku do Levoče odhadujeme na poludnie. Tu bude približne hodinová prestávka, ktorú môžu naši fotografi využiť na návštevu centra mesta, alebo na občerstvenie vo vlastnej réžii (v blízkosti stanice veľkopredajňa potravín Billa).

Popopoludní sa motorový vozeň poberie pomalým tempom späť do Spišskej Novej Vsi. Počas celej jazdy späť bude pre účastníkov opäť pripravených množstvo "fotostopov". Príchod fotovlaku do Spišskej Novej Vsi je naplánovaný pred 17-tou hod., kde sú prípoje na vlaky do Bratislavy i Košíc. Pred príchodom rýchlikov sa naša fotogenická "babička" poberie na cestu do svojho domovského depa v Poprade.
 

Prečo práve fotojazda M240-kou do Levoče...?

Skupinka podtatranských železničných fotografov už dlhší čas uvažovala zorganizovať fotojazdu na trati, ktorá je blízka nášmu srdcu. Mnohí z nás majú v tomto spišskom regióne korene a vo svojej pamäti spomienky na prevádzku niekdajšej "Levočanky". Túto fotojazdu vnímame ako jedinečnú šancu, ktorá sa už nemusí nikdy opakovať. Osudy niektorých zrušených lokálok sami dobre poznáte. K tomu ešte zlá hospodárska situácia a všade ospevovaná reštrukturalizácia na železniciach. Nik sa neodváži povedať čo bude s lokálkami ďalej.

Niektorí si možno povedia, že veď na levočskej štreke si môžme už pravidelne odfotiť aspoň dve 840-ky, ktoré sa tu každoročne začiatkom júla objavujú z dôvodu konania Mariánskej púte. My tvrdíme, že táto fotojazda je svojim spôsobom jedinečná. Účastníkom ponúka možnosť odfotiť si motorový vozeň na trati, na ktorej kedysi premával. Vezmime do úvahy aj fakt, že tento motorový vozeň už má niečo odžité a právom mu patrí prezývka "babička". Rôčky pribúdajú a jeho technický stav sa pomaly ale iste zhoršuje. Nad jeho ďalšou prevádzkou začína visieť otáznik.

Ďalším faktom je plánovaná výstavba národnej diaľnice D1, ktorá ma spojiť Bratislavu s Košicami. Táto diaľnica ma križovať trať "Levočanky" južne od mesta. Plánuje sa tu výstavba diaľničnej estakády, ktorá bude pre motoristov zaiste prínosom, no pre nás fotografov bariérou brániacou zachytiť krásny záber s panorámou historického mesta.

Veríme, že Vás naša myšlienka zaujala a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

 

 

Cestovný poriadok

Stanica Prích. Odch. Poznámky
 Poprad-Tatry   07:10  EN 445, príchod 05:48 hod.
 Spišská Nová Ves 07:40 08:00  R 602, príchod 7:02 hod.
 Levoča 11:00 12:00  
 Spišská Nová Ves 16:40 16:50  R 607, odchod 16:59 hod.
 Poprad-Tatry 17:40    

Cestovný poriadok je orientačný a za záväzný sa považuje len odchod a príchod do Spišskej Novej Vsi. Zmena cestovného poriadku vyhradená!
 

Vstupné na jazdu

Vstupné vo výške 15,- € / osoba zahŕňa:

 • jazdu motorovým vozňom
 • celodenné fotografovanie
 • mapku "fotostopov"
 • visačku  
   

Registrácia na jazdu

Mimoriadnej fotojazdy sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa na túto jazdu vopred zaregistrujú a bezhotovostným prevodom zaplatia vstupné. Rezervujte si svoje miesto čo najskôr, pretože kapacita vlaku je obmedzená na 50 miest. Účasť na vlastnú zodpovednosť!

Postup pri registrácií účastníkov zo Slovenska

 • v prvom rade je nutné zaslať e-mail na adresu michal.repko@railpage.net, alebo zatelefonovať na mobilné tel. číslo 0907 968 174, kde Vám bude priradený variabilný symbol, ktorý je potrebne uviesť pri prevode, aby sme Vašu platbu mohli identifikovať.
 • následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. 0523123317/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a kontakt.

Postup pri registrácií účastníkov zo zahraničia

 • v prvom rade je taktiež nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo +421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
 • následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. IBAN: SK8709000000000523123317, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Pri platbe zo zahraničia uveďte svoje meno, kontakt a variabilný symbol do správy pre prijímateľa. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na michal.repko@railpage.net. Poplatky za prevod znáša odosielateľ (OUR - všetky poplatky hradí príkazca). Pri zahraničných platbách je možnosť dohodnutia individuálnych podmienok na adrese michal.repko@railpage.net.

Potvrdenie registrácie:

 • účastníci od ktorých budeme evidovať uhradené vstupné budú priebežne uverejňovaní na stránkach RAILPAGE.NET.

Upozornenie

 • vstupné sa nevracia !
 • fotiť vlak smú len účastníci, ktorí si zaplatili vstupné !!!
 • prezentácia účastníkov sa bude konať pred súpravou mimoriadneho vlaku v deň konania fotojazdy (21.5.2011) od 6:50 hod. v žst. Poprad-Tatry a v žst. Spišská Nová Ves počas pobytu vlaku.
 • pri prezentácií každý účastník dostane visačku, ktorú musí umiestniť na viditeľné miesto svojho odevu, tá ho oprávňuje na celodenné fotografovanie motorového vozňa.

Organizačné pokyny

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Účastníci akcie musia brať ohľad na ostatných fotografov, aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená! Ďalšie informácie o jazde budú priebežne zverejňované na internetovej stránke: www.railpage.net  

 

Foto: © PhDr.Marián Dujnič

Súvisiace trate