Spišská Nová Ves - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 14    Manipulačné: 8    Odstavné: 15    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Spišská Nová Ves leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 186 do Levoče, kde je od roku 2003 zastavená osobná doprava.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

· Železničná stanica Spišská Nová Ves;
· leží v km 173,290, je stanicou druhej kategórie ;
· dvojkoľajná trať, (rozchod 1435 mm);
· elektrifikovaná trať Košice – Kráľovany;
· trať so zjednodušeným riadením dopravy Spišská Nová Ves - Levoča;
· pridelené nesamostatné stanice: Levoča, Markušovce, Vydrník a zastávky Chrasť n./H., Matejovce n./H., Teplička n./H., Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štiavnik, Harichovce, Levočské Lúky,
· odbočná pre trať Spišská Nová Ves - Levoča;
· dispozičná pre trať Spišská Nová Ves - Košice, okrem vlakov z trate Kysak - Košice, Spišská Nová Ves - Prešov, pre vlaky idúce cez Kysackú spojku, Spišská Nová Ves - Kráľovany - Žilina, okrem vlakov Mn Liptovský Mikuláš - Vrútky a postrkových rušňov Štrba - Liptovská Teplá ;
· riadiaca a prípojná pre trať Spišská Nová Ves - Levoča,
· podľa povahy práce, zmiešanou, vlakotvornou, konečnou, medziľahlou,

Rozčlenenie stanice

V stanici sú dva nakládové obvody:
a/ Pravý nákladový obvod, do ktorého sú začlenené nakládkové a vykládkové koľaje číslo 34, 36, 38.
b/ Ľavý nákladový obvod, do ktorého sú začlenené nakládkové a vykládkové koľaje číslo 7, 9, 11. 

Styk dráh

Na košickom zhlaví železničnej stanice:
-Vlečka "Mlynsko - pekárský a cestovinársky kombinát, a.s. Spišská Nová Ves " odbočuje zo staničnej koľaje číslo 1 v km 172,544 výhybkou M2 a z koľaje číslo 5 v km 172,650 výhybkou číslo 3a.
-Vlečka "Východoslovenské kameňolomy, a.s." odbočuje z koľaje číslo 1 (spojovacej koľaje) vlečky "Mlynsko - pekárský a cestovinársky kombinát" v km 0,211 výhybkou číslo S1.
-Vlečka "Technická ochrana a obnova železníc, Žilina" odbočuje z koľaje číslo 3 vlečky "Mlynsko-pekárský a cestovinársky kombinát, a.s. Spišská Nová Ves " v km 1,993 výhybkou číslo V1.
-Koľaje " SMÚ TV Poprad – OTV Spišská Nová Ves" odbočujú v km 172,566 výhybkou číslo V1.
-Koľaj "dielní, UŹI RRP SMÚ mechanizačno – dopravného strediska Spišská Nová Ves" odbočuje zo staničnej koľaje číslo 28a v km 173,080 výhybkou číslo 24 XA.
Na žilinskom zhlaví železničnej stanice:
-Vlečka "KOVOZBER, s.r.o." odbočuje z II. výťažnej koľaje v km 174,021 výhybkou číslo 70 XA.
-Vlečka "Lesy SR š.p., OZ Prešov " odbočuje z II. výťažnej koľaje v km 174,204 výhybkou číslo 76, t.č. neprevádzkuje.
-Vlečka "Východoslovenská energetika a.s. Košice " odbočuje v priamom pokračovaní z I. výťažnej koľaje v km 174,400 výhybkou číslo E1.
-Koľaj " SMÚ NaSS Poprad, trakčná meniareň Spišská Nová Ves" odbočuje v priamom pokračovaní z I. výťažnej koľaje v km 174,400 výhybkou číslo E1.
-Koľaje "dielní, UŹI RRP SMÚ mechanizačno – dopravného strediska Spišská Nová Ves" odbočujú v km 174,030 výhybkou číslo 201.
-Vlečka "Pilvud s.r.o. Spišská Nová Ves" odbočuje z 2. hlavnej traťovej koľaje v km 169,843 medzi NŽST Markušovce – ŽST Spišská Nová Ves výhybkou P1. Obsluha vlečky sa vykonáva vlečkovými vlakmi zo ŽST Spišská Nová Ves. Výhybka P1 je závislá na staničnom RZZ a na traťovom zabezpečovacom zariadení.
-Vlečka "PREFERT" odbočuje v km 3,756 trate Spišská Nová Ves - Levoča výhybkou číslo A1. Obsluha vlečky sa vykonáva vlečkovými vlakmi zo ŽST Spišská Nová Ves. Kľúč od odbočnej výhybky je držaný v lektromagnetickej zámke, cez ktorú je zjednaná závislosť zabezpečovacieho zariadenia vlečky na staničnom RZZ ŽST Spišská Nová Ves.
-Vlečka "PROPOPULO" odbočuje v km 11,710 trate Spišská Nová Ves - Levoča výhybkou číslo P1. Obsluha sa vykonáva vlečkovými vlakmi zo NŽST Levoča. Kľúč od odbočnej výhybky je v každej súprave hlavných kľúčov.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Medzi ŽST Markušovce - Spišská Nová Ves.
Hlásnica LIESKOVANY pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Markušovce , leží v km 168,085 s predzvesťou v km 166,620. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves. Oddielové návestidlo hlásnice a jej predzvesť je umiestnená vľavo v smere jazdy vlaku na vonkajšej strane koľaje. Pred predzvesťou oddielového návestidla hlásnice sú umiestnené štyri vzdialenostné upozorňovadlá.
Zastávka TEPLIČKA nad HORNÁDOM leží v km 168,454. 
Hlásnica PÍLA pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 168,697 s predzvesťou v km 169,980. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves. Oddielové návestidlo hlásnice a jej predzvesť je umiestnená vľavo v smere jazdy vlaku na vonkajšej strane koľaje. Pred predzvesťou oddielového návestidla hlásnice sú umiestnené štyri vzdialenostné upozorňovadlá.

Medzi ŽST Spišská Nová Ves - Vydrník
Zastávka SMIŽANY leží v km 175,961. Je komerčne obsadená. 
Hlásnica „ Čingov „ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Spišská Nová Ves do ŽST Vydrník, leží v km 176,771 s predzvesťou v km 175,506. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Hlásnica „Čingov „ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 177,847 s predzvesťou v km 179,099. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Zastávka SPIŠSKÉ TOMAŠOVCE leží v km 179,945. Je komerčne obsadená. 
Hlásnica „ Hadušovce „ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 181,104 s predzvesťou v km 179,511. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Zastávka LETANOVCE leží v km 181,361. Je komerčne obsadená. 
Hlásnica „ Hadušovce “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 182,900 s predzvesťou v km 184,223. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.

Nástupištia

Prístup k nástupištiam, do a z priestoru stanice cez vestibul, cez dvere na krytom nástupišti, príchodovým chodníkom pri administratívnej budove, medzi výpravnou budovou a budovou STP.
Nevyvýšené nástupištia:
- pri koľaji číslo 5 od km 173,102 do km 173,342 v dĺžke 240 m s asfaltovým povrchom. Vyvýšené nástupištia:
- medzi koľajami číslo 5 a 3 v km 172,951 do km 173,347 v dĺžke 396m, betónové prefabrikáty,
- medzi koľajami číslo 3 a 1 v km 172,951 do km 173,608 v dĺžke 610 m, betónové prefabrikáty + zámocká dlažba,
- medzi koľajami číslo 1 a 2 v km 172,951 do km 173,608 v dĺžke 610 m, betónové prefabrikáty + zámocká dlažba,
- medzi koľajami číslo 2 a 4 v km 173,010 do km 173,157 v dĺžke 147m sypané a v km 173,157 do km 173,206 v dĺžke 49 m betónové prefabrikáty.

Prechodové mostíky v úrovni koľají:

- cez koľaje číslo 7,5,3,1,2,4,6,8,28 v km 172,945,
- cez koľaje číslo 5,3,1,2 v km 173,294, v km 173,194, v km 173,120,
- cez koľaje číslo 9,5,3,1,2 v km 173,068,
- cez koľaj číslo 5 v km 173,138, v km 173,174, v km 173,217.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici
V železničnej stanici Spišská Nová Ves je staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - releové zabezpečovacie zariadenie so samostatnými predzvesťami (Pr 1L a Pr 2S) pre vchod z nesprávnej koľaje kde hlavné a zriaďovacie návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok aj na voľnosti jazdnej cesty. Sú ním vylúčené všetky súčasne zakázané jazdné cesty. Zariadenie je doplnené diagnosticko indikačným zariadením (DIZ). Súčasťou DIZ-u je aj centrálna návestná tabuľa, ktorá je umiestnená v dopravnej kancelárii traťového výpravcu. Staničné releové zabezpečovacie zariadenie je ovládané z ústredného stavadla v dopravnej kancelárii, kde je umiestnený riadiaci stôl, ktorý obsahuje všetky ovládacie a kontrolné prvky a je doplnený panelom s oznamovacím zariadením. Na pomocnom stavadle je nepretržitý výkon dopravnej služby, stavadlo je obsadené signalistom.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V traťovom úseku Markušovce - Spišská Nová Ves – Vydrník je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - jednosmerný trojznakový automatický blok s permisívnym významom návesti "Stoj" doplnený tlačidlom a radičom základného stavu automatického bloku. Tlačidlo a radič základného stavu automatického bloku je
dvojpolohové vratné doplnené počítadlom a je umiestnené na releovom pulte. V traťovom úseku Spišská Nová Ves - Levoča je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, trať so zjednodušeným riadením dopravy, sídlo dispečéra je v ŽST Spišská Nová Ves. Traťová koľaj v traťovom úseku Spišská Nová Ves - km 5,204 je
odizolovaná a sú zriadené koľajové obvody. Ich indikácia je na koľajovej doske pre obsluhu zabezpečovacieho zariadenia vlečky "Prefert" a táto je upevnená na riadiacom stole staničného RZZ. Zabezpečovacie zariadenie vlečky "Prefert", ktorá odbočuje z traťovej koľaje je 2. kategórie. Je mechanické, doplnené releovými prvkami, cez ktoré je závislé zapojené do staničného RZZ žst. Spišská Nová Ves. Vlečka je krytá krycím návestidlom Lk v km m 4,004 s predzvesťou PrLk v km 4,406.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy;
-Bočná rampa o dĺžke 105 m prístupná z koľaje číslo 7 ako aj z vnútrozávodnej komunikácie na ktorú je prístup z ulice Fabiniho. Pre súkromnú firmu Stavcentrum je prenajatá časť rampy.
-Bočná nezastrešená rampa o dĺžke 50 m pri koľaji číslo 7.
-Bočná a čelná nezastrešená rampa o dĺžke 20 m pri koľaji číslo 13 prístupná z vnútrozávodnej komunikácie, na ktorú je prístup z ulice Fabiniho.
-Bočná otvorená rampa o dĺžke 100 m pri koľaji číslo 34.
-Bočná a čelná rampa o dĺžke 20 m pri koľaji číslo 36.
-Bočná otvorená rampa pri koľaji číslo 38 o dĺžke 100 m.

Zložiská;
Pri koľaji číslo 7 o rozlohe 414 m2, rampa o rozlohe 486 m2 ,medzi koľajou číslo 9 a 11 plocha 2000 m2, medzi koľajou číslo 34 a 38 plocha 1650 m2., Koľaj číslo 9 - určená na nakládku a vykládku sypkých substrátov. Pri koľaji sú 2 výsypné jamy pre vykládku sypkých substrátov, bez bezpečnostného ohradenia zo strany koľaje.

Koľajová váha;
Na koľaji číslo 34, nosnosť 80 ton, dĺžka 14 m, prerušené koľaje, patrí ŽSR.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
145 kB
17.4.2020

Galéria objektu