ŽSR 144: Prievidza - Nitrianske Pravno

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 144: Prievidza - Nitrianske Pravno
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Na trati Prievidza – Nitrianske Pravno, dlhej 11,1 km, boli okrem koncovej stanice iba dve zastávky s jednoduchými čakárňami. Trať s jedným, strážnym stanovišťom križovalo 11 úrovňových priecestí bez závor. Stavebné náklady dosiahli čiastku 1 070 000 K. Prvý vlak do Nitrianskeho Pravna prišiel 31.10.1909.

V roku 1913 bola miestna železnica Veľké Bielice – Prievidza – Nitrianske Pravno poštátnená a zaradená do kmeňovej siete MÁV. Ďalšia zamýšľaná výstavba železnice z Nitrianskeho Pravna do Kláštora pod Znievom alebo Rajca sa v dôsledku vypuknutia 1. svetovej vojny neuskutočnila.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
28,436
0,000
ŽST
33,592
5,000
Zastávka
36,373
8,000
Zastávka
39,326
11,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
383 kB
27.3.2020
PDF
PDF
952 kB
23.3.2020
PDF
PDF
1 274 kB
28.3.2009
PDF
PDF
1 280 kB
26.4.2009
PDF
PDF
405 kB
21.3.2020
PDF
PDF
268 kB
15.6.2010
PDF
PDF
223 kB
25.6.2010
PDF
PDF
342 kB
4.4.2020
PDF
PDF
388 kB
5.4.2020
PDF
PDF
204 kB
27.6.2010
PDF
PDF
247 kB
3.7.2010
PDF
PDF
285 kB
29.10.2018
PDF
PDF
580 kB
7.4.2020
PDF
PDF
260 kB
5.7.2010
PDF
PDF
236 kB
5.7.2010
PDF
PDF
258 kB
16.4.2011
PDF
PDF
319 kB
10.4.2011
PDF
PDF
205 kB
5.6.2011
PDF
PDF
449 kB
9.4.2020
PDF
PDF
343 kB
16.10.2011
PDF
PDF
295 kB
23.10.2011
PDF
PDF
296 kB
29.5.2011
PDF
PDF
49 kB
25.12.2008
PDF
PDF
96 kB
16.9.2017
PDF
PDF
43 kB
16.9.2017
PDF
PDF
32 kB
27.10.2018

Ostatné prílohy

PDF
PDF
267 kB
25.12.2008