Seminár SVTS: Železnice ako stanovištia a migračné koridory rastlín

20.5.2023 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Železnice ako stanovištia a migračné koridory rastlín

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz opäť zameranú na na reformný grafikon vlakovej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 31. mája 2023 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

ŽELEZNICE AKO STANOVIŠTIA A MIGRAČNÉ KORIDORY RASTLíN - ŠÍRENIE RASTLÍN PO ŽELEZNICI

 

Témy prednášky:

  • stanovištia rastlín
  • šírenie domácich (pôvodných) rastlín (apofytov)
  • šírenie starých zavlečených druhov rastlín  (archeofytov)
  • šírenie nových druhov rastlín (neofytov)
  • migračné cesty na naše územie

 

Prednáša  :  Prof. RNDR. Pavol Eliáš, CSc.

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 31. mája  2023 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

 

Autor fotografie: Pavol Eliáš

Súvisiace odkazy