Noc múzeí a galérií 2023

8.5.2023 8:00 Miroslav Sekela

Noc múzeí a galérií 2023

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred jedenástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Návštevníci múzeí po celom Slovensku budú mať možnosť v tento deň prezrieť si expozície a výstavy a zúčastniť sa bohatého sprievodného programu, ktorý bude trvať do neskorých večerných hodín. K podujatiu sa neodmysliteľne pripája aj Slovenská republika s celoslovenským programom, ktorého súčasťou je aj niekoľko akcií so železničnou tematikou.

Noc múzeí a galérií v Železničnom múzeu SR

Podujatie v starom rušňovom depe Bratislava východ  pripravujú Železnice Slovenskej republiky - Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ a Občianskym združením VLAKY.NET.

Pre návštevníkov bude pripravený nasledujúci program:

- jazda parného vlaku na trati Bratislava-Petržalka - Bratislava hlavná stanica - Železničné múzeum Bratislava východ
- jazdy historického motorového vlaku na trati Železničné múzeum Bratislava východ -  Bratislava hlavná stanica a späť
- jazda večerného parného vlaku na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Železničné múzeum Bratislava východ
- slávnostné otvorenie novej expozície vo Veľkej vodárni o 12:00
- swingový koncert skupiny Funny Fellows po 12:00 po slávnostnom otvorení expozície vo Veľkej vodárni
- stála múzejná expozícia železničných zariadení
- vozenie návštevníkov na stanovišti parného rušňa 310.433 (od 11:00 do 20:00 s prestávkami na údržbu rušňa)
- vozenie návštevníkov na drezine (od 11:00 do 20:00)
- prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch
- prezentácia modelového koľajiska Občianskeho združenia Vláčikovo vo Veľkej vodárni
- prezentácia modelového koľajiska v poštovom vozni Fa 5-2085 Klubu železničných modelárov Bratislava
 

Múzeum bude počas Noci múzeí a galérií otvorené v čase od 11:00 do 20:00.

Doobedňajším ťahákom Noci múzeí a galérií dňa bude jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 Mazutka na trati Bratislava-Petržalka - Bratislava hlavná stanica - Železničné múzeum Bratislava východ podľa nasledujúceho cestovného poriadku:


 
príchod odchod
Bratislava-Petržalka   10:10
Bratislava-Nové Mesto 10:28 10:30
Bratislava hl.st. 10:40 11:00
Železničné múzeum 11:30  


Počas dňa bude medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický motorový vlak ťahaný motorovým vozňom M 286.018 Túlavá podľa nasledujúceho cestovného poriadku:


 
príchod odchod
Železničné múzeum   12:25
Bratislava-Vinohrady 12:39 12:40
Bratislava hl.st. 12:50 13:10
Železničné múzeum 13:30  

 
príchod odchod
Železničné múzeum   14:25
Bratislava-Vinohrady 14:39 14:30
Bratislava hl.st. 14:50 15:10
Železničné múzeum 15:30  

 
príchod odchod
Železničné múzeum   16:25
Bratislava-Vinohrady 16:39 16:40
Bratislava hl.st. 16:50 715:10
Železničné múzeum 17:30  

 

Posledným lákadlom bude večerný parný vlak na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Železničné múzeum Bratislava východ ťahaný parným rušňom 555.3008 Mazutka. Vlak pôjde podľa nasledujúceho cestovného poriadku:


 
príchod odchod
Železničné múzeum   18:25
Bratislava-Vinohrady 18:39 18:40
Bratislava hl.st. 18:50 19:10
Bratislava-Nové Mesto 19:18 19:20
Bratislava-Petržalka 19:40 19:55
Bratislava-Rača   20:25
Železničné múzeum 20:30  

Kapacita mimoriadnych vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity súprav už nebude možné pristúpiť!

Počas podujatia platí pravidlo, že vstupné platíte len raz. To znamená, že si zakúpite vstupenky v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma (po preukázaní sa vstupenkou z prvého navštíveného múzea). Máte teda možnosť zvoliť si, v ktorom múzeu zaplatíte vstupné. Návštevníci, ktorí ako prvé navštívia Železničné múzeum Bratislava východ, nebudú mať len možnosť zažiť a vychutnať si atrakcie bohatého sprievodného programu, ale zaplatením vstupného zároveň podporia opravu ďalších historických železničných vozidiel zo zbierok Železničného múzea Slovenskej republiky.

Vstupné do Železničného múzea SR Bratislava východ bude počas podujatia 5 €/osoba, deti do 12 rokov a osoby ZŤP majú vstup zadarmo. Vstupenky do múzea sa budú predávať v mimoriadnych vlakoch alebo v areáli múzea.
Využitie jednotlivých atrakcií v múzeu je možné len po preukázaní sa platnou vstupenkou.

Na nákup lístkov sa nevzťahujú žiadne zľavy, cestovné výhody alebo zamestnanecké preukazy. Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok alebo miestenku!

Cestujúci sú pri jazde ktorýmkoľvek vlakom povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou z račianskeho konca Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu. Vstup do areálu múzea z inej, než račianskej strany neodporúčame!

Noc múzeí a galérií v Múzeu dopravy

STM-Múzeum dopravy v Bratislave sa nachádza za budovou Železničnej polície, medzi Námestím Franza Liszta a Pražskou ulicou. Je špecializovaným múzeom, ktoré komplexne dokumentuje históriu dopravy na území Slovenska. Verejnosti bolo sprístupnené v roku 1999. V dvoch výstavných halách a priľahlých vonkajších plochách prezentuje historický vývoj cestnej a železničnej dopravy na území Slovenska. Vystavuje približne 50 historických automobilov, 30 motocyklov, ako aj nepreberné množstvo rôznych bezmotorových dopravných prostriedkov, modelov a dobových technických doplnkov.

Počas Noci múzeí a galérií bude múzeum prístupné v čase od 10:00 do 22:00 (posledný vstup o 21:30). Návštevníci si môžu pozrieť stálu expozíciu s novými interaktívnymi prvkami v podobe funkčnéjo modelu parného stroja, ukážky informačného systému z vozidla MHD a mobilnej aplikácie múzea s funkciou sprievodcu. Pre návštevníkov bude pripravený aj nasledujúci program:

  • Prehliadka výstavy 100 rokov Dunajplavby s odborným výkladom bývalých lodníkov.
  • Hasiči v múzeu - detský program - súťaže, ukážky od: 17:00 do 20:00, prehliadka historických hasičských striekačiek
  • Modelové koľajisko typu G - jazdy, prezentácia od: 13:00 do 21:00. Prezentácia  modelových rušňov a vozňov na modelovom koľajisku veľkosti G (rozchod koľajníc 45 mm). V spolupráci s Klubom železničných modelárov Bratislava predvedieme  model motorového rušňa M 478.3013 s vozňami zo zbierky múzea. Návštevníkom umožníme   verejnú prezentáciu vlastných modelov s rovnakým rozchodom /prezentácia modelov rušňov s iným rozchodom (N, TT, H0 a iné) nebude možná/.

Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene

Zažite opäť po roku nezabudnuteľnú noc v múzeách a galériách v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Za cenu vstupného vo výške 3 € získate vstup do múzeí, galérií alebo na hodinovú vežu, prepravu dobovým vlakom medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen aj bezplatnú MHD v obidvoch mestách pri vašom návrate domov!
Vašu vstupenku si môžete kúpiť v predpredaji už od 1. 5. 2023 v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen, SNG Zvolenský zámok, Stredoslovenskom múzeu, Stredoslovenskej galérii / Central Slovak Gallery, Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, Múzeu SNP a v Informačnom centre v Banskej Bystrici.

Súčasťou programu bude aj jazdy dobovým vlakom zo Zvolena do Banskej Bystrice a späť. Preprava dobovým vlakom je možná len s vopred zakúpenou vstupenkou! Vstupenku nebude možné zakúpiť priamo vo vlaku ani na železničných staniciach.

Odchody vlakov budú zverejnené na facebookovej stránke Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene.