Vydanie zberateľskej mince - Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava

17.4.2023 20:00 Slovenské technické múzeum

Vydanie zberateľskej mince - Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava

V tomto roku si pripomíname 150. výročie odovzdania do užívania železničnej trate Bratislava – Trnava. Vznikla po rozsiahlej rekonštrukcii bývalej konskej železnice, ktorej činnosť na tejto trati bola ukončená 10. októbra 1872 a nahradila ju preprava parnými rušňami. Slávnostné otvorenie na novej trati sa konalo 1. mája 1873. Rekonštruovaná trať bola súčasťou tzv. Považskej železnice, ktorá smerovala do Žiliny, kde sa napájala na tzv. Košicko-bohumínsku trať.

Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, ktoré pravidelne vydávajú pamätné mince pri príležitosti významných udalostí alebo výročí osobnostiam, vás pozývajú na prezentáciu k vydaniu striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 euro s motívom ''Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava - 150. výročie“.

Prezentácia sa uskutoční v stredu 19. apríla 2023 o 14:00 hod Slovenskom technickom múzeu - Múzeu dopravy v Bratislave.

Prezentácia je verejná, účastníci si na nej môžu zakúpiť pamätnú mincu s pamätným listom.


 

Titulná fotografia zdroj: Mincovňa Kremnica