Správa železnic má na hlavním nádraží Informační centrum

30.4.2021 8:00 Jiří Řechka

Správa železnic má na hlavním nádraží Informační centrum

Ve středu 28. dubna 2021 bylo na pražském hlavním nádraží za účasti místopředsedy vlády a ministra dopravy Karla Havlíčka, generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a dalších hostů slavnostně otevřeno první Informační centrum Správy železnic. Bude sloužit k zodpovídání dotazů cestujících a poskytování asistenčních služeb. Zároveň bude také prezentovat činnost Správy železnic.

Info centrum bude otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Místopředseda vlády Karel Havlíček ocenil práci Správy železnic, kterou odvádí v posledních letech. Připomněl, že v letošním roce se zrenovuje 114 železničních budov. Konečně se také povede propojit podchodem Žižkov s hlavním nádražím.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doplnil ministra dopravy, že se jedná o první Informační středisko, které bude prezentovat železnici jako takovou. Občané se zde dozví informace např. o výlukách, budoucnosti železnice, o VRT. Povinně zde budou prezentovány dotační tituly a programy v rámci Evropské komise.


28.04.2021 - Praha hl.n.: slavnostní otevření Informačního centra SŽ © Jiří Řechka

Po krátkých projevech došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a otevření Informačního centra SŽ. Po ukončení této akce následovala další, slavnostní podpis smlouvy na rekonstrukci interiérů historické Fantovy budovy. K podpisu došlo v jednom ze sálů, který bude blízké budoucnosti rekonstruován. Zhotovitelem prací se stane společnost HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I. ETAPA, jejímž správcem je společnost AVERS a dalším společníkem je společnost STRABAG Rail. Za Správu železnic podepsal smlouvu generální ředitel Jiří Svoboda.  Vysoutěžená cena je 303 milionů Kč.


28.04.2021 - Praha hl.n.: momentální stav interiéru © Jiří Řechka

Při této příležitosti také zazněly projevy, kde bylo zdůrazněno, že Fantova budova nemá být jen součástí nádraží, ale má se stát kulturně společenským místem, jak je ostatně zvykem i jinde v Evropě. Záměrem je, aby Fantova budova získala opět svojí původní podobu. Mělo by také dojít k propojení budovy s úrovní podchodů formou eskalátorů, umístěných v levé části severního podchodu. Dokončení této etapy se předpokládá v polovině příštího roku.


02.03.2021 - Praha hl.n.: Správa železnic - vizualizace vnitřních prostor po rekonstrukci © Správa železnic

Revitalizace se také dočkají všechny tři podchody na hlavním nádraží. Měla by být instalovaná nová dlažba, podhledy, osvětlení, obklady a nové informační systémy. Správa železnic zároveň zamýšlí Fantovu budovu slavnostně nasvětlit, jako je tomu již v případě Národního muzea či Opery. Mělo by také dojít k úpravě přednádražních prostor. Změnami projde také parkoviště na střeše nové odbavovací haly. Stávající skleněné kupole se schodišti budou odstraněny a nahradí je nejspíše eskalátory.


28.04.2021 - Praha hl.n.: nový budovaný podchod z hlav. nádraží na Žižkov © Jiří Řechka

Účastníci akce měli následně možnost prohlédnout si nově budovaný podchod směrem na Žižkov. Umožní obyvatelům a cestujícím zkrácení cesty na nádraží a rovněž zamezí střetům mezi chodci a vlaky. Po dokončení podchodu se upraví i přístupové cesty a nové oplocení oddělí přístupovou cestu od nádraží. Investice vyjde na 220 milionů Kč. Otevření podchodu je naplánováno na letošní srpen.

Odkazy

Úvodní snímek: 28.02.2021 - Praha hl.n.: Informační centrum Správy Železnic © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy