Balada o názvoch vlakov

24.12.2020 8:00 Kamil Korecz

Balada o názvoch vlakov

Štedrý deň je čosi výnimočné a mal by byť akousi vstupnou bránou do sviatkov plných pokoja a všeobecnej pohody. Všetci však vieme, že súčasná spoločenská prax je celkom iná. Ale na stránkach nášho internetového magazínu sa už po piaty raz snažíme navodiť patričnú atmosféru za pomoci veršov. ● Vianočné sviatky, to je aj starostlivosť o opustených a núdznych. Tými sa od nového grafikonu stali aj mená diaľkových vlakov ZSSK. Spomeňme si na ne cez našu malú rýmovačku.

 

Keď grafikon nový so starým sa stretol,

s polohami vlakov len tak tíško hlesol,

avšak z lingvistickej stránky riadne klesol.

Jednotlivých vlakov pominuli názvy,

mien rýchlikov kôš zostal takmer prázdny,

staničný hlas ampliónov zaznel fádny.

 

 

Republiku nebrázdi už rýchlik Dargov,

nekrižuje protibežný ranný Čingov,

čert zobral aj hanbu Syr Nika číz&go.

Nebude už nikto hútať kde je Poráč,

nejazdí viac Nimnica, to prosím sorráč,

vznikla ale zastávka, cíť sa ako boháč.

 

 

 

 

Názvov vlakov odvodených z ľudských sídel

býval ešte donedávna slušný prídel,

Zámčan aj Levičan pojal tento kŕdeľ.

Palárik, Bernolák mal význam zdvojený,

Sládkovič bol tiež na koľajach videný,

Laugarício ako názov minulý.

 

 

Nieto viacej na koľajach starých hradov,

nepočuť už mená ako Beckov, Tekov,

Tematín i Hričov zmizli z tabúľ vlakov.

Nenájdeme tam už ani regióny,

Liptov ani Abov nebol nám neznámy,

ruka s perom škrtla Turiec, Poloniny.

 

 

 

 

Tradičnými boli názvy mnohých vlakov

odvodené podľa mena našich tokov,

pričom nejeden z nich jazdil veľa rokov.

Zmizol expres Hron aj rýchlik Horehronec,

Poprad, Vydrica, Ipeľ, Váh ba i Hnilec,

tomu všetkému je zrejme navždy koniec.

 

 

Kopcov v grafikone početná bola rodina,

široký výber núka nám ich naša otčina,

prečo škrtli Kriváň neznáma je príčina.

Za rýchlikmi Vojšín, Strážov, Vtáčnik, Sitno,

Krížna, Šturec zostalo tu prázdno, smutno,

Vápeč, Krivín klesli v temných vodách na dno.

 

 

 

 

Pyšným menám ako Kremenec či Dubeň,

ťažko bude nový Tatran-Zemplín roveň,

Zobor a či Kamzík mali inú úroveň.

Kráľova Hoľa, Vihorlat a Vršatec

jazdili vedno s vlakmi Polom, Inovec,

týmto všetkým menám do hrobu znie zvonec.

 

 

Vyschol prameň ľudskej vtipu tvorivosti,

Zemný plyn už nepovozí naše kosti.

Zakliesnil sa Ľadoborec, zišiel by sa čakan,

cestou zaryl sa nám Oráč, omeškal sa Včasan,

Zhnité B-čka tvoria expres Deravý,

posilový Chňapok s návalom si poradí.

Zostal tu len Upír, krv bude piť mne i vám,

sekundovať mu v tom bude rýchlik Jerevan ...

 

 
Snáď sa vám táto sviatočná chvíľka poézie aspoň trochu zapáčila. A teraz si užite pohodu vianočných sviatkov – pokiaľ vám to vláda ovládaná koronavírusom dovolí ...

Úvodný obrázok: Vianočný stromček železničný; zdroj: internet, koláž PhDr. Zbyněk Zlinský
(zobraz veľký)

Upravil a (s pomocou internetových odkazov) ilustroval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy