Železniční uzel Pardubice čeká proměna

21.8.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Železniční uzel Pardubice čeká proměna

Vlaky v Pardubicích budou rychlejší a tišší ● Správa železnic podepsala smlouvu o dílo na modernizaci železničního uzlu Pardubice. Tamní hlavní nádraží bude po přestavbě plně bezbariérové. Vlaky při průjezdu stanicí znatelně ztichnou a také výrazně zrychlí. Součástí stavby je i bezbariérově přístupná lávka pro pěší, která propojí přednádražní prostor se čtyřmi ostrovními nástupišti a jižní částí města. První výluky začnou již 6. září 2020, harmonogram stavby je naplánován do října 2024.

„Modernizovaná stanice za více než šest miliard korun přinese kromě vyšší bezpečnosti železniční dopravy také výrazně vyšší pohodlí pro cestující. Budou moci využívat nový staniční mobiliář nebo informační systém, který plně odpovídá zavedeným standardům moderního cestování. Jistě také ocení rekonstruované podchody s výtahy nebo eskalátory, díky kterým se dostanou pohodlně až ke svému vlaku,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.


Nikdy nedostavěná lávka přes kolejiště přestane být ostudou Pardubic
(24.3.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Komplexní modernizací projde i kolejiště, především železniční svršek a spodek, a také řídicí dispečerské stanoviště. Navržené řešení umožní výhledově bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem. O vyšší bezpečnost se postará nové staniční zabezpečovací zařízení. Ovládat ho budou dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze.


Provoz na pardubickém nádraží bude řízen z Prahy
(24.3.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V rámci stavby se na pardubickém hlavním nádraží také počítá s rozšířením evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS a úpravou zařízení pro automatické vedení vlaku AVV. I díky těmto úpravám se ve stanici zvýší traťová rychlost až na 160 km/h. V současné době je v hlavních průjezdných kolejích 100 km/h, ve směru na Rosice nad Labem dokonce jen 40 km/h. Jízda vlaků bude navíc znatelně tišší, a to díky použití pružného upevnění kolejnic k pražcům.


Kolejiště pardubického uzlu projde zásadní proměnou
(16.8.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

V průběhu stavby dojde i na modernizaci stávajících a výstavbu jednoho nového nástupiště, včetně zajištění bezbariérových přístupů. Všechna nástupiště budou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, tedy v úrovni podlahy moderních železničních vozů, což značně usnadní nástup a výstup z vlaku. Stanice bude také vybavena novým orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé.


Pardubické hlavní nádraží dostane 5. nástupiště, stávající budou modernizována
(24.3.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace železničního uzlu Pardubice činí 6 365 944 040 korun bez DPH. Maximální výše podpory EU může dosáhnout až 85 % z celkových způsobilých nákladů. Projekt bude spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby bude Společnost Pardubice, kterou tvoří EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.


Město bytostně spojené s Ing. Janem Pernerem si moderní nádraží zaslouží
(24.3.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. – oficiální web
  2. Pardubice hlavní nádraží – Wikipedie
  3. Plán železniční stanice Pardubice hl.n. (formát XLS)
  4. Železniční trať Praha – Česká Třebová – Wikipedie
  5. Železniční trať Pardubice – Jaroměř – Liberec – Wikipedie
  6. Železniční trať Pardubice – Havlíčkův Brod – Wikipedie
  7. Železniční Ostřešanská spojka na zkrácení cesty z Pardubic do Chrudimi je definitivně mimo hru - Zdopravy.cz

Úvodní snímek: Vlaky budou moci pardubickým nádražím projíždět rychlostí až 160 km/h
(23.6.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy