Niečo pre modelárov – motorový rušeň BNE 50

25.3.2020 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Niečo pre modelárov – motorový rušeň BNE 50

Pri tvorbe železničných modelov narazí modelár dosť často na problém s kvalitnými podkladmi. Tie sú pritom jednou z najdôležitejších požiadaviek pre úspešné vyhotovenie verného modelu. Rôzne typové výkresy a rozmerové náčrtky, ktoré sa vyskytujú v sprievodnej dokumentácii železničných vozidiel alebo v propagačných materiáloch výrobcov, sú často skreslené, neobsahujú rôzne detaily alebo zobrazujú prototyp líšiaci sa od sériových vozidiel.

Modelárovi preto nezostáva nič iné, len si vyhľadať dané vozidlo, zmerať ho a odfotografovať ho. To však nemusí byť vždy možné (vozidlá daného radu sa už vyradili alebo sa nachádzajú ďaleko od bydliska modelára). A keď sa niekomu podarí takýto materiál získať, často ho nespracuje tak, aby výsledky jeho dokumentácie bolo možné zverejniť a použiť ako podklad aj pre iných modelárov. Často totiž zozbieraný materiál aplikuje priamo na vyrábaný model, preto nemá potrebu dopredu si pripraviť podrobné výkresy.

Pred niekoľkými rokmi som pripravoval výkresy do publikácie Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody. Výkresy znázorňovali predovšetkým vozidlá rozchodu 600 mm premávajúce po trati priemyselnej železnice. Využil som pritom aj svoje staršie náčrtky, ktoré som meral na reálnych vozidlách. Vybral som preto výkres motorového rušňa BNE 50 – úspešného typu vyrábaného po druhej svetovej vojne a vyskytujúceho sa na rôznych stavebných, poľných, priemyselných aj lesných železniciach vtedajšieho Československa.


Liptovský Hrádok © Petr Blatný

Práve jeho rôznorodé použitie na rôznych železniciach prinieslo so sebou množstvo úprav podľa miestnych požiadaviek alebo zvyklostí. Najčastejšími rozdielmi bolo vyhotovenie spriahadlového a narážacieho ústrojenstva, tvar kabíny, vypruženie a osvetlenie. Aj počas výroby dochádzalo k rôznym úpravám. Z výroby existovali napríklad aj normálnerozchodné verzie týchto rušňov. Niekoľko strojov sa rekonštruovalo, či už dosadením iného pohonu alebo prestavby až výroby novej skrine s kapotou.


Mladějov na Moravě - dve verzie BNE 50 s rôznymi úpravami;
05.08.2006 © Marko

Nie je mojim cieľom zachytiť v tomto príspevku všetky verzie rušňa BNE 50, ale poskytnúť základný výkres, ktorého úpravou sa dajú zaznamenať ďalšie verzie. Celkom som nakreslil tri verzie – stav po vyrobení podľa továrenských fotografií a prospektov (postupne sa však aj vo výrobe niektoré detaily upravovali) a dve verzie rušňa BNE 50 nachádzajúce sa na Nitrianskej poľnej železnici (NPŽ) v Nitre. Práve tie dva stroje som si podrobne zmeral a premenil ich na výkresy.


Nitra NPŽ - rekonštruovaná a remotorizovaná verzia BNE 50;
september 1992 © Marko

Výkresy nedávam k dispozícii vo vektorovej grafike, aby niekto moje zmerané údaje nebral ako za úplne presné. Predsa len môj spôsob merania umožňuje na dĺžku vozidla aj niekoľkocentimetrové odchýlky. Základné kóty (vzdialenosť osí náprav – rázvor), podľa ktorých si vie modelár výkres nastaviť na svoju veľkosť, postačujú na ďalšiu prácu s takýmto podkladom.


Výkres stroja BNE 50 NPŽ v stave z r. 1997
(kliknutie do náhľadu otvorí veľký v PNG)

Jeden z nákresov dvojnápravového dieselového rušňa s elektrickým prenosom výkonu typu BNE 50 predstavuje stroj v súčasnosti umiestnený na Nitrianskej poľnej železnici (NPŽ) Slovenského poľnohospodárskeho múzea v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Stav je zdokumentovaný v roku 1997, keď sa na túto železničku dostal (pochádza z Dubnice nad Váhom). V Nitre na ňom bola vykonaná iba obnova náteru. Stroj je prevádzkyschopný a niekedy sa používa na vedenie pracovných vlakov.

Na ráme rušňa je tri krát nápis "KLADNO D 20". Kabína pravdepodobne prešla určitými úpravami (dosadenie dverí na jednej strane, úplné zakrytie na strane druhej). Odlišné je aj vypruženie namiesto obvyklými listovými pružinami. Inak prakticky zodpovedá vzhľadu rušňa BNE 50 z katalógu firmy STAVOLOKO.


Nitra NPŽ - stroj pôvodom z Dubnice nad Váhom;
25.05.2007 © Marko

Pri bokorysoch sú kreslené časti iba po os symetrie. Nie sú kreslené vnútorné časti (ako napr. ovládacie prístroje, spôsob pieskovania a pod.). Okrem zdokumentovania vzhľadu sú určené najmä pre modelárov menších veľkostí (0e, H0e a pod.).


Výkres rekonštruovaného stroja BNE 50 v stave z r. 1994
(kliknutie do náhľadu otvorí veľký v PNG)

Druhý z výkresov zachytáva rušeň BNE 50, ktorý sa na NPŽ dostal údajne z Konrádoviec (železnička z lomu na stanicu). V Nitre dostal úplne novú kabínu s kapotou, odlišnú od pôvodného vyhotovenia z výroby. Rekonštrukciu sa sledovalo získanie priestoru pre väčší motor a získanie väčšieho priestoru pre posádku. Neskôr dostal aj elektrické osvetlenie. Tento stroj som si zmeral v roku 1994.


Výkres motorového rušňa BNE 50 po vyrobení
(kliknutie do náhľadu otvorí veľký v PNG)

Tretí z výkresov je vyhotovenie z výroby podľa rozmerov získaných meraním na vyššie spomenutých strojoch. Vo všetkých prípadoch platí staré známe – k stavbe akéhokoľvek modelu je potrebné mať čo najviac fotografií z obdobia, v ktorom má byť model znázornený. Dúfam, že sa poskytnuté výkresy niekomu hodia na tvorbu modelov.

Úvodná snímka: Nitra NPŽ - stroj pôvodom z Dubnice nad Váhom; júl 1997 © Marko

Galéria

Súvisiace odkazy