Ohlédnutí za „žehličkami“ v České Třebové

14.2.2020 8:00 Pavel Stejskal

Ohlédnutí za „žehličkami“ v České Třebové

Dne 1.2.2020 byl na seřaďovacím nádraží v České Třebové ukončen provoz elektrických lokomotiv, kterým se podle neotřelého vzhledu přezdívá „žehličky“. Počátkem sedmdesátých let minulého století vyvinuli konstruktéři ve Škodě Plzeň pro Československé státní dráhy čtyřnápravové elektrické lokomotivy s jedním stanovištěm strojvedoucího pod typem 33 E. Tyto lokomotivy dostaly u ČSD řadu E 458.0 a byly konstruovány hlavně na posun na svážných pahrbcích.

Škodovka pro ČSD vyrobila celkem 52 těchto lokomotiv v letech 1971 – 1973. V letech 1981 a 1982 pak pod továrním označením Škoda 78 E byla dodána další série shodných lokomotiv, vybavených tyristorovou regulací výkonu o celkovém počtu strojů. Tyto lokomotivy dostaly řadu E 458.1. V roce 1988 došlo ke změně označení lokomotiv ČSD a lokomotivy E 458.0 dostaly novou řadu 110, E 458.1 pak řadu 111. Lokomotivní depo (LD) Česká Třebová dostalo první „žehličky“ v roce 1972, kdy z výroby byly koncem listopadu dodány lokomotivy E 458.0007 a 008. V prosinci téhož roku byly do LD Česká Třebová přiděleny rovněž z výroby další lokomotivy, a to E 458.0020 a 021. Všechny čtyři stroje zde absolvovaly technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ) a byly nasazeny na zálohy českotřebovského seřaďovacího nádraží. Během roku 1973 přibyly do LD Česká Třebová lokomotivy E 458.0003 a 004 z LD Praha střed a E 458.0051 a 052 ze Škody Plzeň.          

První „žehličky“ byly dodány do LD Česká Třebová takto:

stroj

v evidenci LD od

TBZ vykonána dne

E 458.0007

24.11.1972

15.12.1972

E 458.0008

27.11.1972

11.12.1972

E 458.0020

11.12.1972

28.12.1972

E 458.0021

13.12.1972

28.12.1972

E 458.0051

30.01.1973

16.02.1973

E 458.0052

30.01.1973

16.02.1973

 

Na dodání prvních lokomotiv E 458.0 zavzpomínal po letech strojvedoucí Miloslav Bednář, který první ze „žehliček“ přepravoval ze Škody Plzeň do LD Česká Třebová: V listopadu 1972 se najednou začalo šuškat, že dostaneme nějaké lokomotivy, nikdo nic pořádně nevěděl, jaké budou, kolik a na co budou určeny. 27.11. v den výplaty zálohy na mzdu jsem jel nákladní vlak relace Běchovice a v Pardubicích při pobytu jsem zavolán k telefonu a Jarda Hrma (náměstek) mě požádal abych po příjezdu do Běchovic odstavil loko a jel Rg do Plzně, kde druhý den převezmu ty „nové lokomotivy“ o kterých nikdo nic nevěděl a dopravím je na vlaku do České.Třebové. Dojel za mnou kolega, přivezl mi „prošíváky“ a peníze a večer jsme byli v Plzni. Ráno do fabriky, kam nás samozřejmě nechtěli pustit, potom vyřízení formalit ke vstupu a převzetí dvou loko E 458 007 + 008. Takže to byly první 2 kousky ve Třebové, později tam byl Milan Štancl pro další dvě, čísla nevím (E 458.0020 a 021 – pozn.autora), a nakonec jsem já s M. Arnoldem dovezli poslední dvě E 458 051 + 052.

Myslím si, že to bylo pouze 6 loko přímo z fabriky. Později došly další ale v rámci redislokací z jiných dep. Po několika letech se některé začali vybavovat prvním typem vysílaček, dnes už neexistují a kabeláží pro Nymburk seř.n. Tyto loko jezdily pak pouze v Nymburce, revize se dělaly ve Třebové a při přepravě do NBK jsme vozili i nějaký lehčí vlak. Já sám jsem vezl přes Hradec a Chlumec asi 1100 t a v Chlumci jsme s rozjezdem v Novém Městě u Ch. bez problémů vyjeli na 15 ‰. Jedinou vadou těchto loko byl 1 kompresor DSK 100. Často jsme tyto loko používali na cestu do ŽOS Vrútky pro přepravu E-lok do opravy. Jednou jsem s ní vezl 2x 181 + 1x 141 + vagon s nápravami tzn. asi 400 tun včetně E 458 0 a rozjel jsem se s touto zátěží na hradle Ústí u Vsetína na 14 ‰. Později začaly redislokace E 458 0-lek jinam s příchodem E 458 1. Mezi vzpomínkami a záznamy v Provozní knize LD Česká Třebová najdeme rozpor v datech. Ten vznikl tím, že vedoucí provozu, který vedl tuto knihu, zapisoval údaje o změnách ve stavu lokomotiv podle došlých telegramů a další korespondence z Ministerstva dopravy a papírově se tak údaje rozcházely v řádu několika dnů.


E 458.0007, Rudoltice v Č., Mn 85000 dne 24.12.1985 © Pavel Stejskal       

K 1.1.1974 evidovalo LD Česká Třebová 8 lokomotiv E 458.0, z toho E 458.0021 jako neprovozní, kterou pak v rámci záruky opravovali přímo u výrobce. Během léta 1974 byly z LD Praha střed přesunuty další tři „žehličky“, a to E 458.019, 027 a 030. Na Vánoce 1975 přibyly do České Třebové lokomotivy E 458.0001 a 031 opět z LD Praha střed. K 1.1.1976 tak LD Česká Třebová evidovalo celkem 13 lokomotiv této řady. Nicméně E 458.0001 se v České Třebové dlouho neudržela a koncem ledna 1976 byla vrácena do LD Praha střed. Technické i provozní závady se nevyhýbaly ani českotřebovským „žehličkám“. Během let 1972 – 1977 jsou v Provozní knize LD Česká Třebová některé vedené jako neprovozní, což znamenalo delší odstavení z provozu a následné opravy. V tomto období je takto nejvíce postižená E 458.0021. Další změnou bylo přemístění lokomotivy E 458.0016 z LD Praha střed v červnu 1978 do České Třebové. O rok později přišla opět z LD Praha střed lokomotiva E 458.0018. Stav českotřebovských „žehliček“ se na několik let ustálil na počtu 14 kusů a jejich nasazení se rovněž neměnilo.

V roce 1982 začaly od výrobce Škoda Plzeň přicházet nové lokomotivy E 458.1, přezdívané „tyristorky“. První dorazily E 458.1018 a 019, zaevidované byly do stavu LD Česká Třebová 26. ledna 1982. Během února a března 1982 byly ze Škodovky do České Třebové dodány další „tyristorky“, E 458.1024, 025, 030, 031, 032, 034 a 035, takže k poslednímu dni roku 1982 bylo v evidenci LD Česká Třebová celkem 9 lokomotiv této řady. Z lokomotiv E 458.0 opustily Českou Třebovou E 458.0008, 030 a 031 a byly předány do Košic, lokomotiva E 458.0021 byla předána do Žiliny a E 458.0027 do Ústí nad Labem. V prosinci se však z Košic vrátila E 458.0030 a z Ústí nad Labem E 458.0027.


Vykolejená 111.019 v České Třebové jako Z 8 dne 14.3.1991 © Pavel Stejskal

Stav nulkových „žehliček“ tak byl koncem roku 1982 celkem 11 strojů. V roce 1983 byla E 458.1018 předána do stavu LD Praha střed, z Ústí nad Labem byly převzaty stroje E 458.0044 a 047. V roce 1984 nevykazuje Provozní kniha LD Česká Třebová žádný významný pohyb v lokomotivách řad E 458.0 a 1. Za zmínku však stojí záznam, kdy lokomotiva E 458.1030 byla pronajata v září na týden pro Krátký film Praha. Jedinou změnou ve stavu „žehliček“ v roce 1985 bylo zrušení stroje E 458.0004 dne 16.12.1985. Lokomotiva byla odvezena ke šrotaci do Kovošrotu Ulanka a z evidence byla vyjmuta 1. srpna 1988.                                                         

Lokomotivy E 458.0 a 1 nahradily dosluhující parní lokomotivy a také motorové lokomotivy, které mohly být využity na jiných výkonech. Protože svážné pahorky nádraží nebyly zatrolejovány, byly „žehličky“ nasazené převážně na zálohy Z 5, Z 6, Z 7 a Z 12, které stahovaly seřazené vlaky z nádraží Střed do odjezdové skupiny. Dále byly využívány na posun a odstavování neschopných vozů a dopravy mezi nádražními skupinami v uzlu. Mimo výkonů v nákladní části nádraží Česká Třebová byly „žehličky“ nasazeny na zálohu Z 4 v osobním nádraží a na zálohách v Ústí nad Orlicí (111.018) a Chocni (110.047). Z 4 jezdila kromě posunu v osobním nádraží a na odstavném nádraží také na vjezdové nádraží se zaměstnaneckými vlaky.


Zaměstnanecký vlak T 5/6 s lokomotivou 110.039 dne 13.2.2010 © Pavel Stejskal

Soupravy byly různé, většinou od osobních vlaků, které končily, nebo začínaly v České Třebové. Situace se každý rok měnila podle daného jízdního řádu a oběhů souprav. Kromě nasazení v České Třebové a okolí byly na zálohách v Hradci Králové (110.016, 018, 030, 044 a 052) a Nymburce (110.028 a 051). Sem byly lokomotivy zapůjčeny, evidovány byly v LD Česká Třebová, ale jezdili na nich strojvedoucí z dep Hradce Králové a Nymburce. Na větší opravy a revize zajížděly lokomotivy do domovského depa.                                                                                  

Rok 1988 přinesl jednu již zmíněnou změnu, a tou bylo nové označení pro lokomotivy ČSD, kdy i evidence lokomotiv LD Česká Třebová v Provozní knize byla vedena v novém schématu. Na stav „žehliček“ LD Česká Třebová to však nemělo žádný vliv, kromě odvezené a již dříve zrušené E 458.0004 do šrotu. Také nasazení lokomotiv ve druhé polovině 80. let minulého století se příliš neměnilo. Nicméně „žehličky“ byly nasazovány vedle posunu také v osobní dopravě, a to hlavně na nově elektrifikované trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu (29.12.1982), kde se o výkony dělily se stroji E 479.0 (nově 130).  Na těchto lokomotivách jezdili strojvedoucí z pobočného depa Letohrad, stroje byly stále ve stavu LD Česká Třebová. Kvůli rychlým obratům byly některé osobní vlaky na této trati vedeny i „žehličkami“ na obou koncích soupravy.


Osobní vlak Lichkov – Ústí nad Orlicí v čele se 111.032
u Mladkova dne 17.6.2009 © Pavel Stejskal

V České Třebové došlo k úplnému zatrolejování nádraží Rn skupiny (Z 10) a tím i možnost nasazení některé ze „žehliček“. Nepravidelně se také začaly objevovat na manipulačních vlacích z České Třebové do Rudoltic v Čechách a zpět. Evidenční stav k 1.1.1989 lokomotiv řady 110 byl 8 strojů a 12 strojů řady 111. Tento stav byl po několik následujících let neměnný. K 1.7.1994 došlo v rámci Českých drah k reorganizaci. Lokomotivní depa byla zrušena a vznikla Depa kolejových vozidel (DKV). Pro lokomotivy řad 110 a 111 v DKV Česká Třebová neměla reorganizace přílišný význam. Pod DKV Česká Třebová připadlo depo v Letohradě spolu se všemi výkony. K 1.1.1995 tak DKV Česká Třebová evidovalo 12 strojů řady 110 (007, 016, 018, 019, 020, 027, 028, 030, 044, 047, 051, 052) a 5 lokomotiv řady 111 (018, 019, 030, 031, 032). Ten to rok byly pro českotřebovské zálohy vyčleněny 110.007, 019, 027, 047, 051 a 111.030. V DKV Pardubice lokomotiva 110.028, v DKV Hradec Králové 110.016, 018, 030, 044 a 052.

V roce 1996 odešly lokomotivy 110.018 a 047 do DKV České Budějovice, kde prošly úpravami pro provoz na napětí 1 500 V stejnosměrných pro trať Rybník – Lipno. Poté byly přeznačeny na 110.118 a 110.147. Lokomotivy byly po několikaletém nasazení na trati Rybník – Lipno rekonstruovány do původního stavu a jezdily pod DKV Praha. V České Třebové se objevily v roce 2011, kdy již zrušené, čekaly na rozložení. V roce 2012 byly spolu s jinými lokomotivami odvezeny ke šrotaci. V roce 1996 byly pro DKV Hradec Králové evidovány tyto lokomotivy: 110.016, 019, 028 a 030. V České Třebové byla pro zálohu Z 6 uváděna lokomotiva 111.032, pro Z 12 stroj 111.031. Záloha v Chocni byla lokomotiva 111.019. K 1.1.2007 evidovalo DKV Česká Třebová 5 lokomotiv řady 110 (006, 016, 019, 027, 030) a 9 lokomotiv řady 111 (017, 018, 019, 022, 026, 028, 030, 031, 032).


111.019 nasazená dne 9.2.2010 na 4. záloze v osobním nádraží © Pavel Stejskal

V polovině 90. let minulého století s poklesem nákladní dopravy došlo k omezování provozu českotřebovského ranžíru, omezení posunu a nakonec i zrušení záloh ve stanicích Ústí nad Orlicí a Choceň. Tím došlo rovněž k rušení některých záloh a nasazování „žehliček“ na nákladních výkonech a po roce 2000 došlo k zatrolejování přísunových kolejí hlavního spádoviště, a tak zde mohly být využity lokomotivy řady 111 na zálohách Z 1 a Z 2. V roce 2004 zde byly „žehličky“ 111.030 a 111.018, na zálohách Z 4 stroj 111.022 a na Z 12 stroj 111.028. V Hradci Králové byly evidovány lokomotivy 110.027, 030 a 111.031. Pro vozbu na trati Ústí nad Orlicí – Letohrad byly určené lokomotivy 111.019 a 032.            

Další reorganizaci na naší železnici přinesl rok 2007. K 1.12.2007 byla od Českých drah oddělena nákladní doprava pod dceřinou společnost ČD Cargo (ČDC). Lokomotivy, které připadly novému dopravci, byly evidovány pod nově zřízená střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) a přiděleny do provozních jednotek (PJ) a provozních pracovišť (PP). Českotřebovské lokomotivy ČDC, včetně řad 110 a 111 připadly SOKV Ostrava. K 1.12.2007 evidovalo SOKV Ostrava pro PP Česká Třebová dva stroje řady 110 (021 a 022) a tři řady 111 (017, 018 a 022). V České Třebové se objevovaly pro PP Česká Třebová mimo výše uvedené „žehličky“ další stroje, např. 110.006, 020, 028, 029 a 051. Lokomotivy 110.020 a 028 zde nakonec na nákladních výkonech dojezdily a byly odvezeny do Břeclavi k odstavení jako nepotřebné. Později byly českotřebovské lokomotivy ČDC převedeny pod SOKV Ústí nad Labem.


23.3.2010 se na Severu sešly lokomotivy ČD Cargo 110.029, 111.017 a 022
© Pavel Stejskal

Posledními ze „žehliček“, jezdícími pod PP Česká Třebová, byly lokomotivy 111.017 a 018. To už byly přiřazeny pod SOKV Ústí nad Labem. Tyto lokomotivy se střídaly na posledním elektrickém výkonu, 1. záloze. K výkonu Z 1 kromě práce na vjezdovém nádraží patřil několik let také traťový výkon, kdy vozila manipulační vlaky do Ústí nad Orlicí. Po zrušení 4. zálohy v osobním nádraží byla také nasazovaná na ranní zaměstnanecký vlak. Kromě přísunu vlaků ke svážnému pahrbku, zajížděly od roku 2012 na nově postavený terminál firmy Metrans, odkud svážely vlaky do odjezdové skupiny, které na základně smlouvy mezi ČDC a Metransem odvážely z České Třebové lokomotivy Carga. Druhá nevyužitá lokomotiva pak sloužila k občasnému nasazení na traťovou službu nebo postrky v okolí České Třebové.           

České dráhy po oddělení nákladní dopravy i nadále pod DKV Česká Třebová provozovaly lokomotivy řady 110 a 111. K 1.1.2010 evidovalo DKV Česká Třebová lokomotivy 110.016, 018, 039, 205 a 206. Z nich však provozní byla pouze 110.039, ostatní byly dlouhodobě odstavené. Z lokomotiv 111 byly evidovány stroje 014, 019, 028, 030, 031 a 032. Z těchto lokomotiv byla dlouhodobě odstavená 111.014. Lokomotivy byly nasazovány na osobních vlacích Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov a českotřebovskou Z 4. Lokomotiva 111.019 byla nasazována až do prosince 2012 na posun v osobním nádraží na zálohu Z 4. V jízdním řádu 2012/13 byla záloha Z 4 zrušena a lokomotiva byla vedena jen letmo.


Pražská 111.012 čeká na rozložení v depu Česká Třebová dne 8.2.2020
© Pavel Stejskal

V roce 2019 bylo DKV Česká Třebová zrušeno a začleněno do nové organizační struktury, pod Oblastní centrum údržby (OCÚ) Praha. Lokomotiva 110.039 je vedena jako zrušená pod Střediskem údržby (SÚ) Česká Třebová, pod SÚ Hradec Králové spadají lokomotivy 111.010 a 019. Lokomotiva 111.019 je často deponovaná v České Třebové, využívána je však nepravidelně. Několikrát byla nasazena k odvozu historických vozidel na zvláštní vlaky a téměř každý rok byla nasazována v rámci „Dnů železnice“ v PJ Česká Třebová ke svezení zájemců na stanovišti strojvedoucího. Pod OCÚ Praha jsou ve SÚ Vršovice evidovány další ze „žehliček“, které se v minulosti nacházely ve stavu depa Česká Třebová, stroje 110.030, 111.031 a 032.

V současnosti (únor 2020) jsou v České Třebové lokomotivy 110.030, 032, 039 a 111.012. Všechny jsou zrušené a čekají rozložení. Přes Českou Třebovou prošlo také několik lokomotiv řad 110 a 111, které byly opravovány v ŽOS Česká Třebová, privatizovaných počátkem 90. let minulého století na ČMKS, nyní CZ LOKO. Zpravidla po provedené opravě byly lokomotivy zkoušeny pod trolejí ve stanici, popřípadě v depu, a pak následovala zkušební jízda. Ta byla uskutečněna vesměs tehdy, když jela lokomotiva na váhu do Šumperka.

Úvodní snímek: 111.022 dne 11.3.1997 nasazená na 4. zálohu v osobním nádraží © Pavel Stejskal

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy