Obyvatelia Spišskej Novej Vsi sa dočkali novej železničnej stanice

22.10.2019 8:00Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi sa dočkali novej železničnej stanice

Železničná stanica Spišská Nová Ves prechádzala v posledných mesiacoch viacerými vizuálnymi zmenami. Železnice Slovenskej republiky odovzdali pred viac ako rokom (9. augusta 2018) stavenisko zhotoviteľovi stavby STAVOCONZULT Michalovce a začala sa etapa rekonštrukčných prác. Všetky úpravy na budovách prebiehali za plnej prevádzky železničnej stanice s minimálnymi obmedzeniami cestujúcich. Do definitívnej kolaudácie ostáva už len niekoľko dní.

Hlavným dôvodom rekonštrukčných prác bolo vylepšenie stavebno-technických podmienok železničnej stanice, zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, ale aj pre zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti.


Železničná stanica Spišská Nová Ves dňa 5.7.2005 © Ing. Martin Filo

V priebehu roka sa podarilo zatepliť celý objekt železničnej stanice, vymenila sa strešná krytina, žľaby, zvody, okná, vonkajšie a vnútorné dvere so zárubňami, odizoloval sa celý objekt, vymenili sa rozvody vody, kanalizácie, upravili sa všetky vnútorné steny a stropy novou omietkou a vymenili sa podlahy. Rekonštrukcia sa dotkla aj externého prostredia. Na perónových prístreškoch sa vymenila plechová skorodovaná krytina, drevené prvky, zábradlia, dlažby a náter drevených a klampiarskych konštrukcií. V rámci elektroinštalácie sa kompletne vymenili rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. 


Železničná stanica Spišská Nová Ves dňa 5.8.2019 © ŽSR

V rámci realizácie sa myslelo aj na skvalitnenie služieb pre cestujúcich. Vybudoval sa informačný systém HAVIS, ktorý bude cestujúcich informovať o príchodoch a odchodoch vlakov, prípadne ich meškaniach. Rekonštrukcia sa dotkla aj okolia stanice, kde sa zrekonštruovali spevnené plochy, na ktorých v budúcnosti pribudnú nové parkovacie plochy. Prestavba preto zahŕňala aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré sa nachádzali v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému parkovisku. Rekonštrukciu financovali ŽSR z vlastných zdrojov v objeme 3 272 473 eur. Kolaudácia budovy prebehne do konca októbra 2019.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy