ALAN v Šengene

23.7.2019 8:00 Juraj Földes

ALAN v Šengene

ALAN je obchodná značka pre soft- a hardvér na ovládanie modelovej železnice veľkostí od Z po G nemeckého výrobcu TOY-TEC, pre digitálne aj analógové systémy. Prvý raz som sa o ňom dočítal v časopise Modelleisenbahner v roku 2014 a mňa tam zaujal najmä ten výraz „Analog“. Vlastním totiž výlučne analógové lokomotívy 9 mm rozchodu v mierke 1 : 160, pričom tie najstaršie z nich sa už dožili aj päťdesiatky. O necelé dva roky testovala redakcia verziu 1.0 ALANa a nádejné výsledky zverejnila v čísle 5/2016 Modelleisenbahnera.

Počas (dlhých) rokov zamestnania som koľajisko nevlastnil, ale po odchode do dôchodku som sa aj vplyvom uvedených článkov pustil opäť do úvah o návrate k zanedbanému koníčku, a to bez náročnej digitalizácie. Na začiatku roka 2017 som už mal nakreslený plán koľajiska, ktorý som v elektronickej forme poslal výrobcovi ALANa v Nemecku, so žiadosťou o vyjadrenie k vhodnosti návrhu pre prípad kúpy ich produktu.


Plán koľajiska Šengen/Schengen nakreslený v grafickom programe © Juraj Földes

Obratom prišla kladná odpoveď aj s prvou ponukou vhodnej zostavy prvkov. V nasledujúcich mesiacoch sme si so šéfom TOY-TECu, pánom Gauglerom z Wangenu pri Göppingene, písali častejšie v duchu hľadania čo najracionálnejšieho riešenia pre moje, zatiaľ len virtuálne koľajisko. Preto som sa rozhodol pre cenovo priaznivejšie prvky ECOline a variant pre výlučne analógové vlaky, lebo umožňovali minimalizáciu potrebných prvkov ALANa. Dopisovanie napokon vyústilo do dohody o termíne osobnej návštevy a predpokladaného osobného nákupu prvkov v rámci nemecko-rakúskej dovolenky s manželkou.


Rozbaľovanie prvého nákupu prvkov ALANa © Juraj Földes

V máji 2017 sme napokon v dohodnutom termíne zašli do pekného sídla TOY-TECu na kopci nad Wangenom a po zapnutí predvádzacieho koľajiska, zhodou okolností tiež v „enku“, som mal možnosť vyskúšať si aj ovládanie lokomotívy vlastným smartfónom, bez appky, iba zadaním hesla. Následne sme dotiahli už predrokovaný nákup hardvérových prvkov, až na niekoľko drobností, ktoré neboli práve na sklade. Poobede sme sa ešte zastavili aj vo veľkej modelárskej predajni pri Stuttgarte, kde som nakúpil najmä príslušenstvo ku koľajisku. Kým nám poštou pár dní po našom návrate na Slovensko zaslali chýbajúce prvky ALANa stihol som ešte pozliepať pár čerstvo nakúpených stavebníc. Po vybalení škatúľ systému a prvom prečítaní návodov som začal so skúšaním ALANa na „neostro“.


Pokusné koľajisko so šiestimi obojstranne izolovanými úsekmi © Juraj Földes

Na obrazovke som už mal poskladané definitívne schematické koľajisko a k nemu som navyše pridal prvý skúšobný okruh so štyrmi obojstranne izolovanými úsekmi s virtuálnym autoblokom. Keď som dostával opätovné chybové hlásenia na počítač a vlaky neposlúchali, napísal som mail pánovi Gauglerovi, ktorý mi poradil vymazať v systéme navrhnuté virtuálne koľajisko a nechať len reálny skúšobný okruh. Ďalším pokusom bolo krížové prepojenie dvoch slučiek, aké sa bez delenia na obojstranne izolované úseky pri dvojkoľajnicovom systéme bez skratovania ani urobiť nedá. Keď sa aj tento pokus po krátkej mailovej konzultácii (zrejme začiatočníckych) problémov napokon vydaril, odhodlal som sa k stavbe nakresleného koľajiska aj pomocou pôdorysných plánov, vyplotrovaných v mierke 1 : 1.


Plán vyplotrovaný v mierke 1 : 1 poslúžil opakovane pri stavbe koľajiska © Juraj Földes

Pôvodne som mal koľajisko vymyslené ako sklopné okolo zadnej dolnej hrany, s hladkým, rovným dnom, ale napokon sa stalo stálym exponátom pod ochranným krytom z plexiskla. Celý hardvér ALANa je umiestnený priamo na spodnej úrovni, nulovej kóte koľajiska a v prípade nutnosti je prístupný zhora, po odobratí zalesneného kopca s ruinou hradu. Systém komunikuje so stolným počítačom, alebo/aj s tabletom výlučne WLANom, bezdrôtovo. Koľajisko má len dve káblové prípojky na 230 V, prvá je pre ALANa, tá druhá slúži na napájanie osvetlenia budov a stožiarov prostredníctvom staršieho trafa niekdajšej firmy Zeuke.


Podstatná časť ALANa umiestnená pod dvojkoľajnou špirálou na pravej strane
© Juraj Földes

Podstatné pri stavbe bolo presné umiestnenie dvojkoľajnej, modifikovanej špirály firmy NOCH okolo a nad hlavnými súčasťami hardvéru. Tie sú pre mňa „čiernymi skrinkami“, priložené návody o ich vnútornostiach nič neprezrádzajú a pre ich zapájanie je (zatiaľ) k dispozícii iba nemecký text. Stavba koľajiska postupovala zdola zároveň aj so zapájaním trate po etapách (napájanie, výhybky, semafory) a skúšaním hotových častí. V spodnej časti som pôvodne osádzal mechanické semafory bývalej firmy SIBA, ale pre ich nekompaktibilitu s ALANom som po roku všetky radšej zamenil na LED-signály firmy Viessmann. K tým som už doobjednával potrebné ovládacie prvky prostredníctvom (e) Shop-u výrobcu.


Šengen/Schengen, záber z nadhľadu na skoro dokončené koľajisko © Juraj Földes

Staničná budova kúpená v roku 1969, zo sortimentu niekdajšej firmy POLA, bola po drobných opravách stále použiteľná a nanovo iba prekrstená „dvojjazyčne“ ako Šengen/Schengen (v slovensko-luxemburskom pohraničí), čo by malo ospravedlňovať pestrejšiu skladbu vlakov prekračujúcich stredoeurópske hranice napriek skutočnej histórii v epoche III/IV. Reálny luxemburský Schengen v trojmedzí štátov ani nemá železničnú stanicu, tá najbližšia zastávka je na druhom, nemeckom brehu Mosela, v obci Perl. Elektrifikácie koľajiska som sa zámerne vzdal, pri nezávislej trakcii ani nemôžu nastať problémy s rozdielnymi prúdovými systémami susedov. Napokon aj drôty medzi telegrafnými stĺpmi ostali neviditeľné.


Koľajisko nasvietené nízkym slnkom © Juraj Földes

Od zakúpenia systému ALAN som nahral v roku 2018 sedem (bezplatných) updateov a v roku 2019 zatiaľ iba jeden, verziu 1.2.6.2. Postupne sa ovládanie vylepšovalo a spĺňa základné očakávania. Umožňuje aj bezpečnú automatickú jazdu u mňa troch vlakov autoblokom, s možnosťou ovládania vlakov jednotlivo. Výhybky sa stavajú „ručne“, myšou na obrazovke. Na výrobcom spomínanú možnosť ďalšieho prepojenia s počítačom a programovateľnosť prevádzky ešte nedošlo.


ALAN na obrazovke stolového počítača, spojenie s koľajiskom je WLANom © Juraj Földes

Vysokofrekvenčné napájanie koľajníc sa neznáša s niektorými novšími analógovými lokomotívami vybavené kondenzátorom, pre ktoré sa má podľa výrobcu v budúcnosti ponúknuť alternatíva nízkofrekvenčného napájania.


Ovládanie lokomotívy je možné aj smartfónom © Juraj Földes

Na nemeckom diskusnom fóre 1 zu 160 som sa popri kritike ALANa dočítal aj o (vraj) rovnocennom a pritom lacnejšom konkurenčnom holandskom produkte Dinamo, ktoré z kapacitných dôvodov ale aktívne ani v Nemecku neponúkajú.


Šengen/Schengen. Funguje aj pod plexisklom, kým nenastane mimoriadna udalosť
© Juraj Földes

O novinkách systému ALAN sa dalo dočítať v letákoch TOY-TECu, ten ostatný zatiaľ vyšiel koncom roka 2018. Posledný oznam v okienku webovej stránky hovorí o dovolenke Shopu od 16. do 27.7.2019 a ja dúfam, že sa im po krátkej dovolenke bude dariť ešte dlho.

Zdroje a odkazy:

  1. TOY-TEC - ALAN: Modellbahnsteuerung analog und digital – oficiálny web výrobcu
  2. Modelleisenbahner, Verlagsgruppe Bahn, DE - Fürstenfeldbruck, č. 11/2014, str. 88 – pre mňa prvá správa o ALANovi (formát JPG)
  3. Modelleisenbahner, Verlagsgruppe Bahn, DE - Fürstenfeldbruck, č. 11/2014, str. 89 – pokračovanie prvej správy (formát JPG)
  4. Modelleisenbahner, Verlagsgruppe Bahn, DE - Fürstenfeldbruck, č. 5/2016, str. 66 – test verzie ALAN 1.0 (formát JPG)
  5. informácie uvedené pod odkazmi v texte

Úvodná snímka: Stanica Šengen/Schengen v noci © Juraj Földes

Galéria

Súvisiace odkazy