Naše téma: Autonomní vozidla jako příležitost i hrozba pro VHD

24.6.2019 8:00 Dominik Havel

Naše téma: Autonomní vozidla jako příležitost i hrozba pro VHD

Všeobecný nedostatek řidičů, ale i touha po uplatnění moderních technologií podněcují vývoj samořiditelných vozidel. Švýcarská studie však přišla s varováním, že rozšíření osobních automobilů bez řidiče vyvolá obrovské dopravní problémy a odčerpá cestující z veřejné dopravy.

Zatímco u souprav metra, všelijakých monorailů a dalších dopravních prostředků jezdících po separované infrastruktuře si Evropané na automatický provoz vcelku zvykli, na železnici, u tramvají a na silnici jde o hudbu budoucnosti. Nedávno jsme se mohli dočíst o plánovaném testovacím provozu autonomního vlaku na Švestkové dráze. S automatickými tramvajemi laboruje Siemens v Postupimi (Potsdam). Objevují se i zkušební provozy autonomních autobusů (zpravidla malokapacitních). Jeden z nejzajímavějších najdeme v Neuhausenu am Rheinfall, kde samořiditelný autobus jezdí v běžném provozu na silnici. Jeho funkcí je návoz turistů od trolejbusové zastávky k vodopádům na Rýnu. Polookružní linka má 10min interval a je navázána na trolejbusy z/do Schaffhausenu. Bohužel je vidět, že vývoj samořiditelných autobusů do použitelné podoby bude trvat ještě hodně dlouho, protože toto vozidlo lze rychlochůzí předejít a blížící se nebezpečné situaci předchází nečekaně prudkým zastavením. Přestože je linka dlouhá pár set metrů, dokáže se za pomalým vozítkem vytvořit dlouhá kolona.


Autonomní mikrobus „Trapizio“ v zastávce Neuhausen Zentrum, 27. 8. 2018 © Dominik Havel

Švýcarská studie zpracovaná curyšskou technickou univerzitou nicméně věří v pokrok a předpokládá, že autonomní autobusy veřejné dopravě Curychu pomohou. Důvod je následující – snížením nákladů na personál se čeká zlevnění jízdného, a tedy i atraktivity MHD pro veřejnost. Při zohlednění jiných zdrojů zde navíc existuje možnost zlepšení dopravní obsluhy oblastí na okraji města. Počítač také nečerpá dovolenou, není nemocný, nestávkuje (aktuální zejména ve Francii). Ve scénáři, kdy se do autonomního režimu převedla MHD a taxislužba, klesl podíl motorové osobní dopravy z 44 na 29 %.


Samořiditelný autobus na vyhrazené jízdní dráze před vítězným obloukem v moderní pařížské čtvrti La Défense, 16. 3. 2019 © Dominik Havel

Jiná situace by ovšem nastala, pokud by bylo možné si pořídit samořiditelné auto pro sebe. Takový dopravní prostředek by totiž kombinoval výhody IAD (flexibilita) s výhodami VHD (využití času během přepravy), což by mělo silný vliv na modal-split MHD ve městě. Těžko zvladatelná je i představa, že by bylo možné ráno „odeslat“ dítě do školy a v jeden okamžik by se před školou pohybovaly desítky, ne-li stovky těchto „mama-taxi“ budoucnosti. Studie univerzity v Santa Cruz (Kalifornie, USA) navíc upozorňuje na problémy s parkováním. Existuje možnost, že kvůli absenci parkovacího místa nebo jeho zpoplatnění majitel nechá auto odjet zpátky domů, nebo dokonce kroužit po centru města. Spotřebovaná energie totiž bude menší než parkovací poplatek, zvláště pokud se automobil bude pohybovat krokem (a tím narušovat plynulost provozu).

Bude nutné provoz autonomních vozidel regulovat? Do jaké míry?

Věříte, že automat jednou plnohodnotně nahradí řidiče autobusu jak z hlediska bezpečnosti, tak stíhání jízdních dob?

Jak si představujete budoucnost mobility ve městech (centrum i okraje)?

Úvodní snímek: Autonomní autobus na zastávce u Rýnského vodopádu, 27. 8. 2018 © Dominik Havel

Súvisiace odkazy