Chtěli přímé autobusy. Budou mít přímé vlaky

12.1.2019 8:00 Milan Vojtek

Chtěli přímé autobusy. Budou mít přímé vlaky

Lidé v Hustopečích na Břeclavsku, směřující za prací do Brna, byli po léta zvyklí na autobusové spojení s krajským městem. Většina spojů se vymotala z města, najela na dálnici a uháněla do Brna. Není proto divu, že když nástup Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – celkem logicky – vsadil na maximální využití železnice, dojíždění s přesedáním v Šakvicích se jim zrovna nelíbilo. Byli zvyklí na lepší.

Místo toho jejich dojíždění obsahuje cestu autobusem či lokálkou z Hustopečí do Šakvic a následný přestup na vlak do Brna. A to lidem z města nevonělo a domáhali se obnovy přímých autobusů do Brna. Ty nebudou. Místo toho se zrodil projekt modernizace lokálky Šakvice – Hustopeče, obsahující i její elektrifikaci. Až práce skončí, budou u nových nástupišť v Hustopečích stavět přímé vlaky. To ještě nějaký čas potrvá. Letošní rok provozu má být ale ve stávajícím formátu už asi polední. Ten příští přinese horečný stavební ruch a skončí velkou proměnou. Výsledkem stavební činnosti bude nový rozměr cestování.
Důvod? Jihomoravský kraj a společnost Kordis, která se stará o Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, v této části regionu jednoznačně preferují využití vlaků. V závěru roku 2020 se trať zařadí do provozu po rozsáhlé proměně. A spolu s tím novinka, přímé vlaky z Brna do Hustopečí. „Na trati Šakvice – Hustopeče je začátek prací reálný v roce 2019,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.
Šubová. „Máme za sebou otevírání obálek a čekáme, až hodnotící komise ukončí svou práci. Následovně vybereme zhotovitele. Stavební povolení by mělo nabýt právní moc v březnu,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Podobně jako v případě přeměny stanice Hrušovany v rámci již započatého vzkříšení trati do Židlochovic, i modernizace dráhy do Hustopečí bude potřebovat změny v kolejišti šakvického nádraží. „V roce 2019 se stavebně dostaneme na regionální dráhu. Práce musí být provázány s probíhajícími výlukami při přestavbě brněnského nádraží. Proto ve stanici Šakvice budeme dělat změny až v roce 2020. Celkové dokončení je v plánu v prosince roku 2020, tak, aby ke změně jízdního řádu mohly začít jezdit elektrické vlaky do Brna,“ dodal Nejezchleb.
V rámci prací čeká na stavbaře rekonstrukce lokálky, dlouhé bezmála sedm kilometrů. Část trasy čeká přeložení do nové trasy. To umožní ke zvýšení rychlosti z dnešních padesát až na devadesát kilometrů v hodině. Hustopečské nádraží bude mít dvě dopravní koleje, umožňující rychlý a pohodlný přestup na autobusy. Stanice Šakvice, rekonstruovaná při stavbě koridoru před dvaceti lety, dozná změn v uspořádání kolejí a přibude i nástupiště. Je zapotřebí přestavět koleje, aby byla možná jednoduchá jízda přímých vlaků z Brna do Hustopečí. Součástí investice v plánovaném objemu více než 1,3 miliardy korun bude elektrifikace. Doprava tak bude v režii příměstských elektrických jednotek.
Vlaky z hustopečského nádraží, umístěné v sousedství autobusového, pak pojedou přímo do Brna. Lidem odpadne současný přestup v Šakvicích z motoráku lokálky do vlakových spojů na rameni Břeclav – Brno. Vlaky budou v pracovních dnech jezdit v půlhodinovém intervalu. „O víkendech bude zajištěn hodinový interval. V současné době není v sobotu a v neděli provozována do Hustopečí žádná doprava,“ doplnil projektant Lubomír Beňák ze společnosti Sudop. Nahrazení vlaku autobusy ve dny volna začalo před několika lety. Obyvatelé regionu je vnímali jako znamení blížícího se konce provozu. Teď se situace nejspíše výrazně změní. V rámci servisu lidem vzniklo již v sousedství nádraží i parkoviště P + R (Park and Ride, zaparkuj a jeď).   
 
Z historie trati:
Když v roce 1839 začal železniční provoz na trati z Vídně do Brna, otevřela se možnost napojení dalších míst na ocelovou magistrálu. V případě Hustopečí to ale trvalo pětapadesát let, lokálka zahájila provoz 18. července 1894. Provozovatele a vlastníkem byla společnost Hustopečská místní dráha (ALB). Už o šest let později trať převzal vlastník a stavitel hlavní trasy, Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB). Od 1. ledna 1907 se situace znovu měnila a mocnářství převzalo soukromé dráhy pod křídla státní firmy Rakouské státní dráhy (KkStB).
S koncem války a zestátněním se uzavřela kapitola provozu společnosti ALB, která dopravu zajišťovala navzdory všem předchozím změnám. Další osud kopíruje novodobou historii železnic, vlastníkem trati je SŽDC, dopravcem České dráhy.
Parametry trati:
Délka 6, 8 km. V Hustopečích kolejiště s třemi kolejemi, Dopravní kolej se původně se sypaným nástupištěm, délkou postačuje stávajícím provozovaným vozidlům – vesměs sólo 810.
Traťová rychlost 50 km/h. Namísto původního režimu dopravy D 3 byly Hustopeče při převedení řízení dopravy na CDP Přerov vybaveny návěstidly.
 
Cílová data projektu (dle zadávacích podmínek soutěže) :
Šakvice:
Částečná rekonstrukce stanice, spočívající ve změně konfigurace obou zhlaví pro umožnění přímých cest z Brna do Hustopečí. Spolu s tím vybudování ostrovního nástupiště v úrovni 550 mm nad temenem kolejnice, s délkou 220 metrů a podchodem v sudé staniční skupině, doplnění odvratů do předjízdných dopravních kolejí. Současně i úprava poloh prvních oddílových návěstidel autobloku směrem na Zaječí.
Dále nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo včetně dálkového ovládání z CDP Přerov.
Hustopeče:
Komplexní rekonstrukce stanice uspořádání a parametry kolejiště dle výhledového rozsahu vlakové dopravy a potřeb dopravní technologie, vybudování dvou kusých dopravních kolejí, vybudování dvou nástupišť 550 mm nad temenem kolejnice délky 170 metrů. Třetí kolej bude pro nakládku. Nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo včetně dálkového ovládání z CDP Přerov. Proměnou projde také stávající výpravní budova
Mezistaniční úsek Šakvice – Hustopeče u Brna:
Modernizace a elektrizace se zvýšením traťové rychlosti do 85 km/h pro I = 100 mm a 90 km/h pro I = 130 mm. Zabezpečení trati v mezistaničním úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 3. kategorie – automatické hradlo bez oddílových návěstidel na trati, za současné instalace nových přejezdových zabezpečovacích zařízení v mezistaničním úseku Šakvice – Hustopeče u Brna. V části své délky bude kvůli nevyhovujícím parametrům v určitém úseku přeložena do jiné stopy. Součástí finančních nákladů na stavbu je i částka na výkup potřebných pozemků.
 
Výsledný stav:
Přímé spojení Brna a Hustopečí vlaky v celé relaci v elektrické trakci. Zlepšení přestupní vazby autobus-vlak v rámci přestupního terminálu Hustopeče u Brna.
Předpokládaná hodnota díla: 1 314 886 811 Kč bez DPH
Nádražní budova v Hustopečích 10. 3. 2016
Nádražní budova 8. června 2017
Před nástupištěm projíždí osobní vlak mezi manipulačními kolejemi. Hustopeče, 7. ledna 2019 

1. října 2011 jsem dokumentoval mimořádnou jízdu Regionovy do Hustopečí a zpět. Vznikly tak i snímky, ukazující, jak koleje lokálky míří ze Šakvic spíše do Staroviček, než do Hustopečí.
9. října 2017, vlak do Hustopečí projíždí pod novým nadjezdem.
Náhodně ulovená dvojice motorových vozů řady 854 na cestě do Brna nabídla i pohled na stávající dispozici kolejiště s odbočkou do průmyslové zóny. 9. října 2017
 
7. ledna 2019 Osobní vlak z Hustopečí zajíždí k 6. koleji, kterou návěstidlo dělí na dopravní a manipulační. 
Stávající konec cesty lokálky v Šakvicích. 7.ledna 2019

Súvisiace odkazy