Židlochovické nádraží čeká zmrtvýchvstání

4.1.2019 8:00 Milan Vojtek

Židlochovické nádraží čeká zmrtvýchvstání

Až se právě začínající rok přehoupne do finále, přesněji řečeno až přijde železniční nový rok, přibude v jízdních řádech nová železniční trať. I když, přesnější je, že se po dlouhých desetiletích zase jedna trať do jízdního řádu vrátí. Ptáte se která a kde? Prozradím. Je třeba se podívat do mapy na jih Moravy. Už letos bude možné si koupit jízdenku na vlak do Židlochovic.

Stane se tak čtyřicet a půl roku poté, co po dráze o stavební délce 2,966 kilometrů projel poslední vlak pravidelné osobní dopravy.
Hlavním důvodem investice je snaha ulehčit silniční dopravě v okolí Brna převedením přepravy osob z autobusů na koleje. 
„Děláme to z důvodu rozšíření Integrovaného dopravního systému. Akci předcházel dlouholetý zájem Jihomoravského kraje a Kordisu (provozovatel Integrovaného dopravního systému JMK – pozn. autor) na přímé vedení vlaků Brno – Židlochovice. Samozřejmě mluvíme o linkovém vedení vlaků v elektrické trakci,“ uvedl k investici za 689 milionů korun náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Zajíždět budou na koncový terminál, zhruba v místě stávajícího konce kolejiště původní stanice. Právě tam vzniká i přestupní terminál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a vlaky linky Kuřim – Židlochovice budou na svém nástupišti zastavovat přímo u stanovišť linkových autobusů.
Podle Nejezchleba započatý projekt řeší obnovu zhruba tři kilometry dlouhé lokálky, nové kolejiště v Židlochovicích a současně i nezbytné úpravy kolejí a nástupišť v odbočné stanici Hrušovany u Brna. „Trať opraví sdružení firem nazvané Hrušky, ve kterém jsou společnosti Subterra a OHL ŽS. Součástí akce bude rekonstrukce a elektrizace, zprovoznění je v plánu od prosince 2019,“ dodal Nejezchleb. „Pro novou trať už máme připravené patky trolejového vedení. Zlikvidovali jsme náletové dřeviny, které u opuštěných kolejí vyrostly a vytrhali staré kolejnice,“ uvedl vedoucí projektu Vítězslav Konečný. Není bez zajímavosti, že na kolejnicích našel letopočet 1933. Ocelové pražce jsou datovány rokem 1948. „Rozhodující práce vypuknou v březnu výlukami na nádraží v Hrušovanech. Vznikne tam nové ostrovní nástupiště. Následně se dostaneme se stroji na pokládku kolejí vlastní trati do Židlochovic,“ dodal Konečný. Tam mezitím budou práce na přípravě nástupišť a dalšího vybavení. „Stavebně chceme mít dílo dokončené zhruba do 20. listopadu příštího roku,“ řekl stavař. Od prosincové změny jízdního řádu se tak mají vrátit na léta opuštěnou trať vlaky a odbourají potřebu řešení dopravy z Židlochovic do Brna autobusy. Stavební kuriozitou je průchod kolejí protipovodňovou hrází. Budou tam umístěné na betonovém podkladu. V případě velké vody skutečně extrémního rozsahu bude provoz zastavený a přes koleje navršená bariéra. 
Dva snímky z archivu autora připomínají sunutý protokolární vlak, který na konci přestavby stanice Vranovice zajel do Židlochovic. 
 
Malý pohled do historie trati:
Její vznik je spojený se Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB) Do provozu byla uvedená 17. září 1895. Její význam byl nejen pro osobní dopravu. V Židlochovicích dlouhá léta fungoval cukrovar, původně v majetku firmy Robert & comp. V Hrušovanech u Brna zase nedaleko nádraží sídlila rafinérie cukru. Není tedy divu, že se přímo nabízela možnost spojit obě místa železnicí. Léta sloužila osobní i nákladní dopravě. V dobách největší slávy v poválečném přelomu čtyřicátých a padesátých let jezdilo mezi oběma místy dokonce šestnáct párů vlaků. Pak jejich počet klesal a osobní doprava se zastavila 2. června 1979. S definitivním ukončením činnosti v cukrovaru a demolici části komplexu v roce 2000 zcela pominul význam dráhy. Do Židlochovic sice ještě zajel, respektive byl zasunut (!) protokolární vlak při příležitosti otevření části koridoru Břeclav – Brno, jmenovitě rekonstruované stanice Vranovice. Bylo to 13. února 2001. Poslední jízda mimořádného vlaku se podle Konečného uskutečnila v roce 2006. 
 
Něco málo o technických parametrech trati a stavby.
Projekt počítá s přeměnou kolejiště v Hrušovanech u Brna, kde vznikne nové ostrovní nástupiště. Nově řešená bude odbočná kolej směrem do Židlochovic. Projektová dokumentace naplánovala 2,7 kilometru dlouhou trať s dvěma levostrannými oblouky (R1=190 m a R2=500 m) a maximální sklonem 14,8‰. V cíli v Židlochovicích pak dvojice dopravních kolejí končí u dvou kusých nástupišť na vnější straně kolejiště. Užitečná délka nástupišť je 170 metrů. Traťová rychlost bude 80 km/h. 

Likvidace posledních metrů původních kolejí v Hrušovanech u Brna.
Pohled z druhého kilometru trati zpět k Hrušovanům. 
Pohled z druhého kilometru trati směrem do Židlochovic. 
Již opravená staniční budova v Židlochovicích. 
V rámci stavby přestupního terminálu Židlochovice již vznikají nástupiště.
Vlaky budou končit u nových nástupišť dvou kusých kolejí. 
 

Súvisiace odkazy