Přehled vozidel ICE

19.9.2018 8:00 Libor Peltan

Přehled vozidel ICE

Pro lepší orientaci svou, šotoušů i jiných zájemců o problematiku různých typů souprav Intercity-Express, rozhodl jsem se sepsat stručnou příručku. Neklade si za cíl obohacovat jiné detailnější zdroje, naopak jen čerpá z různojazyčné Wikipedie.

 

 

 

 

Pomineme přitom prototypy a experimenty (řada 410 - ICE V a ICE S) a zaměříme se na vozidla, s nimiž se cestující může běžně setkat. Jednotlivé typy budou uvedeny lokomotivní řadou hnacích vozů.

Řada 401 - ICE 1

Třicet let je (výroba 1989 - 1993) pro vysokorychlostní vlaky už slušný věk, ale díky neustálému rozšiřování sítě ICE nebyl zatím prostor na jejich náhradu - 58 ze 60 jednotek první generace je tak stále v provozu.


Frankfurt Flughafen Fernbahnhof: ICE 1, 15. 8. 2018 © Libor Peltan

Za hnacím vozem (s jednou kabinou strojvedoucího a nepřístupným pro cestující) následují čtyři vozy první třídy, dále jídelní vůz, který svým vyšším obrysem vyčnívá z jinak zarovnané soupravy, a za ním sedm vozů druhé třídy, následovaných opět hnacím vozem. Většina vozů je částečně velkoprostorových a částečně oddílových (jde o jediná kupé v ICE), což zůstalo zachováno i po revitalizaci interiéru (mimo jiné dosazení sedadel odpovídajících ICE 3).


Freiburg Hbf: ICE 1, 17. 8. 2018 © Libor Peltan

Některé soupravy byly doplněny do plné délky až později vloženými vozy vyrobenými zároveň s ICE 2 - ty už jsou jen velkoprostorové. S ICE 1 se setkáte prakticky po celém Německu, tradiční je jejich zajíždění do Švýcarska (Karlsruhe - Basel - Zürich). Setkal jsem se i se soupravou, jež měla jeden hnací vůz řady 401 a druhý 402.


Interiér kupé ICE 1, 27. 4. 2018 © Libor Peltan


Interiér velkoprostorové poloviny vozu ICE 1, 27. 4. 2018 © Libor Peltan

Řada 402 - ICE 2

Z let 1995-7 pochází inovovaná verze, vizuálně i technicky se však první generaci podobá a i maximální rychlost je stejná: 280 km/h. Za hnacím vozem následují dva vozy první třídy, jídelní vůz (už zarovnaný s obrysem soupravy), dále tři vozy druhé třídy a nakonec řídící vůz druhé třídy. Koncept kratšího vlaku se hodí na méně vytížené trasy, ale hlavně ke spojování do dvojic a obsluhu větvících se linek. Kromě řídícího a jídelního vozu je tak vnějším rozpoznávacím znakem řady 402 kryt automatického spřáhla na čele.


Garmisch-Partenkirchen: řídící vůz ICE 2, 11. 11. 2017 © Libor Peltan


Köln Hbf: hnací vůz ICE 2, 15. 8. 2018 © Libor Peltan


Nürnberg: ICE 2, 24. 2. 2018 © Libor Peltan

Řada 411 a 415 - ICE T

Revolucí se koncem 90. let staly soupravy třetí generace. Trubkovitý design s nabroušenou špičkou, distribuovaný pohon, všechny vozy obsaditelné cestujícími - odteď už tedy nebudeme rozlišovat hnací, ale jen vložené a řídící vozy. Typ ICE-T je také vybaven systémem aktivního naklápění v obloucích, nevyniká však maximální rychlostí jen 230 km/h.


Nürnberg Hbf: ICE-T vlastněné ÖBB poněkud nelogicky nasazené na vnitroněmeckém spoji, 2. 9. 2018 © Libor Peltan

Za čelním řídícím vozem první třídy následuje vůz první a druhé (jen u řady 411), pak jídelní, tři (u řady 415 dva) druhé třídy a nakonec řídící vůz druhé třídy. Tato řada dlouho bojovala s různými technickými potížemi vedoucími k částečnému zákazu jejich provozu nebo naklápění. Díky krátkosti a spojovatelnosti souprav bývá nasazována podobně jako ICE 2, pokrývá však také linku do Vídně. ÖBB dokonce tři soupravy vlastní.


München Hbf: porovnání čel ICE 3 (vpředu) a ICE-T, 4. 11. 2017 © Libor Peltan

Řada 403 - ICE 3

Trochu podobným sourozencem je střela konstruovaná na rychlost 330 km/h, vyráběná od roku 1997. Nejprve dva vozy první třídy, pak jeden druhé, za ním teprve jídelní a dále čtyři vozy druhé třídy. Od ICE T typ rozpoznáme na základě odlišného čela: je více zkosené, kryt spřáhla je menší a linie oken je před špičkou useknutá. S touto řadou se nejčastěji setkáme na VRT stavěných pro rychlost 300 km/h (např. Frankfurt - Köln), ale pro svoji jednosystémovost jen na vnitrostátních spojích. Plánovaná vícesystémová řada 404 nebyla realizována.


Dortmund Hbf: ICE 3 v nezvyklé zelené 30. 4. 2018 © Libor Peltan


München Hbf: ,ICE 3, 4. 11. 2017 © Libor Peltan

Řada 605 - TCE TD

Jediné “vysokorychlostní” vlaky ve střední Evropě v nezávislé trakci, navíc se systémem naklápění. Vznikaly současně s ICE-T a také trpěly podobnými problémy. Jsou sestavené ze tří vozů druhé a jednoho první třídy. Malá kapacita a rychlost jen 200 km/h je předurčovaly spíše pro vedlejší role. I když ambicí bylo třeba rychlé spojení Mnichova a Zürichu, nakonec se hodily na linku Hamburg - Kodaň. Roku 2017 byly poslední čtyři nasazované kusy asi definitivně odstaveny.


Přívoz Puttgarten-Rødby: ICE-TD v útrobách trajektu, 1. 8. 2014 © Libor Peltan

Řada 406 - ICE 3M, ICE 3MF

Vícesystémová varianta ICE 3, určená pro provoz do Nizozemí (NSB ostatně 4 soupravy vlastní), Belgie a později po úpravě na ICE 3MF také do Francie. Rychlostně a uspořádáním se od řady 403 neliší.


Liège-Guillemins: ICE 3MF, 15. 8. 2018 © Libor Peltan

Řada 407 - Nové ICE 3

Evoluce ICE 3 z posledního desetiletí, původně uvažovaná pro přímé vlaky z Německa do Londýna, nakonec nasazená na spojích do Francie. Dva vozy první třídy jsou následovány restaurací a pěti vozy druhé třídy.


Paris-Est: ICE 3 „new”, 9. 8. 2016 © Libor Peltan

Řada 412 - ICE 4

Novinka ne zrovna úchvatných parametrů (konstrukční rychlost jen 250 km/h), ale značné kapacity a slušného pohodlí si klade za cíl vytlačovat ICE 1. Z dvanácti vozů jsou čtyři první třídy a osm druhé (z nich první bistro), krajní pochopitelně řídící. Později má vzniknout i sedmivozová varianta. V provozu jsou od konce roku 2017, viděl jsem je hlavně na rameni München - Hannover - Hamburg.


Ingolstadt Hbf: ICE 4, 3. 3. 2018 © Libor Peltan


Köln: zprava ICE 2 hnací, ICE 2 řídící, ICE 3MF a ICE 3 „new“, 28. 4. 2018 © Libor Peltan

Odkazy:

Úvodní snímek: Ingolstadt Hbf, 20. 5. 2018 © Libor Peltan