Jak se staví most

25.4.2018 8:00 Václav Vyskočil a Tomáš Ságner

Jak se staví most

Před relativně nedlouhou dobou jsme na tomto místě zveřejnili reportáž ze snášení mostu na celostátní trati v hlavním městě České republiky a dnes přinášíme článek o ději v zásadě právě opačném – o usazování mostu na lokálce v jejím pohraničí. Konkrétně na trati číslo 047 spojující Trutnov s Teplicemi nad Metují, kterou náš správce železniční infrastruktury coby investor od roku 2015 modernizuje.

 

 Východočeská regionální železniční trať, která spojuje Trutnov a Teplice nad Metují, měří celkem 32 kilometrů. Její obnova probíhala v nepřetržité výluce ve dvou etapách, od září do prosince 2015 a dále do března 2016. Spolu s úpravou kolejí a dalších objektů, jež přinesla rychlejší a bezpečnější provoz, patřila k hlavním částem stavby náročná kompletní reprofilace více než sto let starého Teplického tunelu. Tak začíná popis stavby, který si můžete přečíst na specializovaném webu.


Trať 047 na mapě; zdroj: Atlas drah České republiky 2006-2007

V letošním roce probíhala na této trati nepřetržitá výluka od 9.4.2018 do 26.4.2018 (formálně šlo o dvě výluky na sebe bezprostředně navazující – první na celé trati a druhou jen na jejím úseku), během které byla největší realizovanou akcí stavba nového mostu v km 25,288. Dne 13. dubna v ranních hodina přijela do Teplic nad Metují lokomotiva 742.095-3 s kolejovým jeřábem Kirow KRC 800 společnosti Swietelski z Rakouska, který se měl zhostit uložení mostu na připravené základy opěr.


Nakládka dílů mostu v Teplicích nad Metují © Tomáš Ságner

Dne 14.dubna od 7 hodin začala nakládka pěti dílů nového mostu na vozy řady Res. Tyto díly byly postupně během předchozích asi tří týdnů vyrobeny z betonu na odstavné ploše na nádraží v Teplicích nad Metují. První naložená část mostu se vydala na soupravě ve složení jeřáb KIROW + vůz Res + lokomotiva 742.095-3 z Teplic nad Metují v 9:10 hod. a na místo svého určení před Adršpachem dorazila v 9:50 hod. Tam byl jeřáb odvěšen a začal skládat betonové díly naložené na voze Res. 


Vykládka dílů mostu poblíž Adršpachu © Tomáš Ságner

V 10:20 hod. odjela lokomotiva 742.095-3 s prázdným vozem zpátky do Teplic nad Metují, kam přijela v 10:40 hod.; tam vůz odstavila a vzala si druhý ložený vůz Res se zbývajícími dvěma díly mostu. Z Teplic nad Metují odjela v 10:55 hod. a na místo určení před mostem přijela v 11:25 hod. V 11:30 hod. byly na své místo položeny první dva z pěti dílů, ve 13:30 hod. ji následoval třetí, ve 14:05 hod. čtvrtý a ve 14:35 hod. pátý a poslední díl. Poté byly práce s jeřábem ukončeny.


Ukládání druhé části mostu na opěry  © Tomáš Ságner

Jeřáb se spojil s prázdným vozem Res a pomocí lokomotivy 742095-3 v 15:05 hod. nastoupil cestu do Teplic nad Metují, kam souprava přijela v 15:35 hod. Poté s ní proběhl posun a byl sestaven vlak skládající se z lokomotivy, ochranného vozu, jeřábu a krytého vozu. Souprava ještě odpoledne odjela zpět do Rakouska. Sice není ještě úplně hotovo, ale další práce už budou probíhat s menší mechanizací. Celková cena za stavbu tohoto mostu by měla být 4 000 000 Kč.


Souprava Pn 53345 v Hronově © Václav Vyskočil

Prameny a odkazy:

  1. Železniční trať Trutnov – Teplice nad Metují – Wikipedie
  2. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
  3. Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují – článek o stavbách z let 2015 a 2016 na webu SILNICE ŽELEZNICE
  4. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Ukládání mostu na opěry © Tomáš Ságner

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy