Slavnostní otevření depa Karla I. společnosti JKV s.r.o.

1.7.2017 16:00 Jiří Řechka

Slavnostní otevření depa Karla I. společnosti JKV s.r.o.

Když jsem byl požádán o reportážní návštěvu na této akci, netušil jsem, že se pouštím do čehosi, co bude nakonec mít trochu jiné zaměření. Do úkolu, který jsem ještě neplnil a který proto byl pro mne složitý. Tak tedy od začátku. Šéf naší redakce mi před nějakým časem poslal pozvánku na slavnost uvedenou v titulku, s dotazem, zda jí mohu využít.

 

 

 

Musím říci, že na pozvánce byla také prezentována zážitková jízda s dopravcem Kladenská dopravní a strojní společnost, což byla také lákavá možnost, jak poznat soupravu společnosti KDS zevnitř. Potvrdil jsem svou přítomnost podle instrukce na pozvánce a navíc jsem telefonicky kontaktoval jednatele společnosti Karla Černého staršího o upřesnění místa, kde se depo nachází. Den před akcí jsem si přes internet zakoupil zpáteční jízdenku a v úterý 27. června 2017 jsem odjel z Prahy Masarykova nádraží děčínským rychlíkem do Lovosic. Myslím, že tato a zpáteční cesta byla mou poslední po ještě nerekonstruovaném Negrelliho viaduktu.


Praha Masarykovo n.: začátek Negrelliho viaduktu (25.5.2017) © Jiří Řechka

Během této jízdy jsem si přál mít štěstí na vlečkovou lokomotivu SSHR v Hněvicích. Neměl jsem, od doby kdy jsem ji v této stanici zahlédl (a to je již nějaký rok) na ní štěstí. Pouze z dálky ji vždy vidím stát v areálu SSHR. Při příjezdu do Lovosic jsem již dával pozor na onu halu, která v sobě skrývá prostředky pro opravy speciálních drážních vozidel, zejména rakouského výrobce Plasser & Theurer. Hala se při vlakovém příjezdu do Lovosic nedá přehlédnout, jen mě nikdy nenapadlo při předchozích jízdách přes Lovosice, že se do ní někdy podívám. Dříve krom jiného byla v hale stanice technických prohlídek (STP), ale to už dávno odvál čas.


Lovosice: areál společnosti JKV Depo s.r.o. z vlaku © Jiří Řechka

Vlastníkem haly je společnost JKV depo s.r.o., která od loňska provádí její rekonstrukci. Podle toho, co jsem spatřil, zbývá dodělat zejména kancelářské prostory. Jak mi bylo řečeno, nákup haly nebyl jednoduchý, jak to v takových to případech bývá. Podle výstavky fotografií (viz snímek č. 23 v galerii), byly budova a její okolí značně poznamenány dlouhodobou nečinností. Po vystoupení z vlaku jsem se pěšky vydal do haly, doma jsem se podíval, kudy jít. Depo se nachází v místě ranžíru a kontejnerového terminálu. A protože jsem nechtěl vyvolávat nechtěnou pozornost při cestě po přístupových cestičkách v kolejišti, šel jsem oklikou po silnici.


Lovosice: hala společnosti JKV Depo s.r.o. © Jiří Řechka

Sice jsem tak napochodoval více metrů, ale bylo to bez problémů. Navíc jsem měl dostatek času, který jsem využil také k poklidné fotografické dokumentaci.. Již při příjezdu jsem si z okna vlaku všiml, že u haly stojí nějaká zamračená, jen jsem nevěděl, komu patří a jestli mezitím neodjede. Neodjela a před ní stálo navíc ještě žlutočerné prasátko, podle nálepky patřící společnosti DIAMO. Jejich zachycení mi zpříjemnilo začátek dne. Další moje pozornost patřila hale samotné, na jejíž jedné koleji stála souprava zážitkového vlaku Kladenské dopravní a strojní společnosti, který byl objednán pro účastníky slavnosti, jak už víme z výše uvedené zmínky.


Zážitkový vlak KDS pro společnost JKV Depo s.r.o. © Jiří Řechka

Předesílám, že jeho trasa vedla přes Českou Lípu, Děčín východ, Děčín hl.n., Ústí nad Labem zpět do Lovosic. Na druhé koleji jsou v současné době v opravě tři stroje, dynamický stabilizátor DGS, kolejová bruska SPML 16-2 a štěrkový pluh SSP 110. V hale již probíhala příprava na akci, pozdravil jsem s Karlem Černým starším a také jsem zaregistroval svou maličkost v „recepci“. Zaznamenal jsem také něco málo železničního ruchu v okolí haly a využil jsem možnosti projít si vlak společnosti KDS. Když nastal čas zahájení slavnosti, slova se ujala Romana Šauerová ze společnosti KDS, která se zhostila krátkých úvodních oficialit.


Romana Šauerová zahajuje slavnost © Jiří Řechka

Pak předala slovo Ing. Jiřímu Klierovi, jednateli společnosti JKV Depo s.r.o. Ten přivítal všechny hosty, domácí i zahraniční, a zrekapituloval existenci společnosti JKV Depo s.r.o. Společnost byla založena 23.10.2015 a v začátcích pracovala v pronajatých prostorech královéhradecké pobočky firmy MTH. Společnost měla již v té době zakázky, a tak to bylo vyřešeno tímto způsobem. Zároveň usilovala o koupi současné haly. V této souvislosti řečník vyzdvihl jméno svého kolegy Karla Černého staršího, jehož celý pracovní život byl spojen s traťovými stroji, mimo jiné ve společnosti Viamont. Je to člověk, který ochotně pomůže vždy, kdy je toho třeba.


Ing. Jiří Klier, jednatel společnosti JKV Depo s.r.o. © Jiří Řechka

Poté se Ing. Klier zmínil o tom, že sehnat strojníky na železniční mechanismy je těžké, ale sehnat jejich opraváře takřka nemožné. A tak Karel Černý starší opět pomohl, ba dokonce se alespoň jednou naklonoval, jeho syn totiž také pracuje ve společnosti. Musím podotknout, že projevy jsem si sice nahrával, ale akustika v hale byla natolik špatná, že záznam diktafonu je takřka nepoužitelný. Tak se všem omlouvám, pokud jsem se dopustil nějaké nepřesnosti, když jsem těžil jen z toho, co mi uvízlo v hlavě. Na závěr svého projevu Ing. Klier popřál Karlu Černému staršímu k jeho sedmdesátinám, což bylo vlastně onoho dne to nejdůležitější.


Oslavenec Karel Černý st., jednatel společnosti JKV Depo s.r.o. © Jiří Řechka

Karel Černý starší ve svém krátkém projevu poděkoval za účast všem přítomným i za přání k narozeninám. Poté ještě připomenul, že z haly se odjíždí na onu okružní jízdu po severních Čechách, která bude ukončena na nádraží v Lovosicích. Na závěr této malé slavnosti došlo k porcování narozeninového dortu ve tvaru haly a k přípitku. Po ukončení oslavy a nastoupení jejích účastníků do vagonů se náš vlak posunem pomalu, s čekáním na průjezdy vlaků, přemístil k prvnímu nástupišti, odkud se vydal na zmiňovanou okružní jízdu. Bohužel počasí se poněkud zkazilo, nějaká ta kapka také ukápla, ale ve vlaku samém panovala velmi příjemná nálada.


Liběšice: zážitkový vlak KDS při krátké zastávce © Jiří Řechka

Velmi jsem se těšil na zastavení v České Lípě, na modernizovaném nádraží. Byla to moje první možnost se s jeho podobou seznámit. Na fotografování bylo jen pár minut, tak jsem vše tvořil v poklusu, nerad bych se díval na koncová světla vlaku. Na děčínském hlavním nádraží mne potěšil zatím poslední Vectron ČD Cargo, 383.005. V Ústí nad Labem bylo několika účastníkům umožněno vystoupit a pro ostatní byla konečná na lovosickém nádraží. Mne pak ještě čekala zpáteční cesta do Prahy. Tak tedy skončilo slavnostní otevření depa „Karla I.“, tedy čerstvého sedmdesátníka Karla Černého staršího, jemuž ještě jednou přeji hodně zdraví a elánu.


Dort pro oslavence, sedmdesátníka Karla Černého st. © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Pozvánka na akci (formát PDF) - název společnosti je na ní neúplný, a proto je tomu stejně i v titulku reportáže (jde o citát)
  2. JKV Depo – oficiální web
  3. JKV Depo s.r.o., Děčín IČO 04510135 - Obchodní rejstřík firem
  4. Kladenská dopravní a strojní s.r.o. – oficiální web
  5. Lovosice - Wikipedie
  6. Plasser & Theurer – Wikipedia - německy
  7. Traťové stroje NET – Stránka o traťových strojoch v ČR a SR
  8. Česká Lípa hlavní nádraží – Wikipedie

Úvodní snímek: Nálada v lovosické hale JKV Depo s.r.o. před akcí © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria