RegioJet odovzdal ministerstvu dopravy záväznú ponuku na prevádzku doteraz dotovaných vlakov

16.4.2017 18:00Zdroj: RegioJet - tlačová správa

RegioJet odovzdal ministerstvu dopravy záväznú ponuku na prevádzku doteraz dotovaných vlakov

Ide o 3 páry vlakov Humenné – Košice – Žilina – Praha a 4 páry vlakov Štúrovo – Bratislava – Kúty – Praha. Ministerstvo tým naplní vládny program úspor „Hodnota za peniaze“ a štát získa financie na ďalšie potrebné investície.

Súhrn základných informácií:

  • Minister dopravy Arpád ÉRSEK dostal od spoločnosti RegioJet ponuku na prevádzkovanie doteraz dotovaných diaľkových vlakov na trasách Humenné – Košice – Praha a Štúrovo – Bratislava – Praha. De facto ide o predĺženie dnes úspešných liniek, ktoré RegioJet prevádzkuje. Rozjazd týchto spojov by sa spustil v decembri tohto roka.
  • RegioJet sa zaviazal, že bez nároku na dotácie zaistí v plnom rozsahu prevádzku vlakov, ktorú štát doteraz dotuje ročne čiastkou cca 9,2 milióna eur.
  • RegioJet garantuje: Štát ušetrí milióny eur, cestujúci dostanú lepšie a lacnejšie služby. Lístok z Košíc a z Bratislavy do Prahy stojí s RegioJetom len € 10,-.
  • Štát v súlade s európskou a slovenskou legislatívou nemá dotovať z verejných peňazí vlaky, ktoré je iný dopravca na trhu schopný plne zaistiť bez dotácií.

 

Minister obdržal ponuku, RegioJet požiadal o rokovanie o ďalšom postupe

Minister dopravy a výstavby, Árpád ÉRSEK, obdŕžal v minulých dňoch od spoločnosti RegioJet záväznú transparentnú ponuku na plné zaistenie bezdotačnej prevádzky diaľkových vlakov na trasách Humenné – Košice – Praha a Štúrovo – Bratislava – Praha. Túto ponuku mu vrátane návrhu cestovných poriadkov odovzdal Radim JANČURA, majiteľ spoločnosti RegioJet, a súčasne oficiálne požiadal ministra dopravy o zvolanie spoločného stretnutia na prerokovanie tohto návrhu a ďalšieho postupu.

 

Štát ušetrí, cestujúci dostanú lepšie služby. RegioJet nepožaduje ani cent dotácií – je pripravený to zmluvne garantovať

Ide o jednoznačne pozitívny krok v prospech verejných financií a služieb pre zákazníkov na železnici. Na zaistenie prevádzky vlakov, ktoré ministerstvo v súčasnosti dotuje ročne sumou 9,2 milióna eur, nebude RegioJet od štátu vyžadovať ani cent. RegioJet sa zaväzuje, že zaistí ich prevádzku v plnom rozsahu – vrátane akceptácie zákonných zliav (preprava detí do 6 rokov zadarmo, zľava pre ZŤP, študentov a pod.) – a to na vlastné podnikateľské riziko. Za týmto účelom je RegioJet pripravený podpísať s ministerstvom dopravy zmluvu, ktorá bude garantovať rozsah poskytovaných služieb. V prípade bezplatného cestovného, ktoré nevyplýva zo zákona, je RegioJet pripravený podpísať tarifný záväzok a cestovné zadarmo poskytovať sociálnym skupinám za pre štát výhodnejších podmienok.

 

Ročné úspory 9,2 miliónov eur, do roku 2020 36 miliónov eur

Ešte v tomto roku by ministerstvo ušetrilo cca 1,75 milióna eur, v nasledujúcich rokoch až 9,2 milióna  eur ročne. V rokoch 2017 – 2020 by úspory predstavovali spolu až 36 miliónov eur. Takto ušetrené peniaze môže štát venovať na ďalšie potrebné oblasti, ako sú platy v školstve či v zdravotníctve.

 

Ministerstvo ako dobrý hospodár musí prestať dotovať spoje, kde to nie je treba

Ponuka dopravcu RegioJet nadväzuje na zverejnenie výsledkov analýzy Inštitútu stratégie ministerstva dopravy „Revízia financovania prevádzky vlakov ZSSK na trase Košice – Praha“, ktorá preukázala nezmyselnosť dotovania 4 párov spojov (2 nočné spacie vlaky, 1 prémiový spoj Pendolino a jeden posilový spoj) vo chvíli, keď na trhu existujú dopravcovia bez dotácií. Vypracovanie a zverejnenie tejto analýzy realizovalo ministerstvo dopravy ako súčasť napĺňania vládneho programu úspor „Hodnota za peniaze“. V ďalšom kroku ministerstvo dopravy musí podľa zákona prestať tieto spoje dotovať z verejných financií, pokiaľ na trhu existuje niekto iný, kto je ochotný dotovanú službu zaistiť bez dotácií. A k tomu sa teraz zaviazal RegioJet.

„Minister dopravy Érsek dokončením a zverejnením analýzy stratovosti a nezmyselného dotovania spojov na trase Košice – Praha ukázal jasný záujem prihlásiť sa týmto krokom k naplneniu vládneho programu Hodnota za peniaze. Podľa zákona musí teraz nasledovať ďalší krok – zrušenie dotovania týchto spojov, ktoré využíva minimum cestujúcich a neslúžia na zaistenie základnej dopravnej obslužnosti,“ hovorí Radim JANČURA, majiteľ spoločnosti RegioJet. „V celej Európe sú medzinárodné železničné spojenia prevádzkované bez dotácií, podobne ako medzinárodné autobusy alebo lietadlá. Nie je dôvod, aby to na Slovensku bolo inak,“ doplnil JANČURA.

Analýza zverejnená ministerstvom dopravy konštatuje, že ministerstvo ročne dopláca stratu 4,9 milióna eur na spoje, ktoré v priemere na jeden vlak využíva len 101 cestujúcich. Za každého cestujúceho, ktorý platí drahé cestovné, zaplatí štát ZSSK navyše ešte ďalších € 22,- na dotáciach, a to len za cestu v úseku Košice – štátna hranica. Pritom RegioJet jazdí na rovnakej trase bez dotácií a cestujúci platia za celú trasu z Košíc do Prahy lístky od € 10,- do € 18,50, pričom v cene lístka majú nápoje zadarmo, internet a ďalšie služby.

RegioJet zaistí bez nároku na dotácie 4 páry vlakov aj na trase Štúrovo – Bratislava – Kúty –  Praha

K plnému zaisteniu prevádzky diaľkových vlakov bez nároku na dotácie sa RegioJet v ponuke zaviazal aj na trase Štúrovo – Bratislava – Kúty – Praha, a to opäť vrátane akceptovania zákonných zliav bez kompenzácií zo strany štátu a súčasne s možnosťou zaistenia presahu spojenia až na maďarské územie. Ide o nasledujúce spoje, ktoré už dnes jazdia súbežne s úspešnými spojmi RegioJetu na trase Bratislava – Kúty – Praha:

Zo Štúrova do Prahy: EC 282 Slovenská strela (len z Bratislavy hl. st.), EC 280 Jan Jesenius, EC 278 Danubius a EC 274 Jaroslav Hašek

Z Prahy do Štúrova: EC 275 Jaroslav Hašek, EC 279 Danubius, EC 281 Jan Jesenius a EC 283 Slovenská strela (len do Bratislavy hl. st.)

Priemerná miera dotovania týchto vlakov je € 8,- za každý vlakokilometer – čo pri celkových objednávaných  535 000 km za rok na území SR predstavuje úsporu verejných financií vo výške 4 300 000 eur. RegioJet je pripravený od decembra 2018 bez dotácií prevziať aj zostávajúce 3 páry medzinárodných vlakov, čo by predstavovalo úsporu ďalších 3,3 milióna eur ročne, ak nebude ZSSK pripravená prevádzkovať tieto vlaky bez dotácií.

RegioJet poslal túto ponuku aj na ministerstvo financií a do Kancelárie predsedu Vlády SR a očakáva ďalší postup úradov v súlade s povinnosťou riadneho hospodára

 

Okrem ministra dopravy obdŕžali uvedenú ponuku aj minister financií Peter Kažimír a Kancelária predsedu vlády SR Róberta Fica, ktorí sú hlavnými politickými garantmi naplnenia programu vládnych úspor „Hodnota za peniaze“. RegioJet – v nadväznosti na zaslané dokumenty – očakáva realizáciu rokovania o ďalšom postupe v čo najskoršom termíne. „Ministerstvo a vláda ako riadni hospodári a garanti vládneho programu „Hodnota za peniaze“ musia v súlade so zákonom reagovať na oficiálnu ponuku najúspešnejšieho stredoeurópskeho súkromného dopravcu, ktorý sa jasne zaväzuje zaistiť službu, vďaka ktorej Slovensko ušetrí viac ako 9 miliónov eur z verejných financií ročne,“ dodáva Radim JANČURA, majiteľ spoločnosti RegioJet.