Nový projekt spojuje nádraží, odpadky a invalidy s fondy EU

9.5.2015 8:00 Jiří Řechka

Nový projekt spojuje nádraží, odpadky a invalidy s fondy EU

Třídit odpad nejen v každé obci, ale nově i na 508 vlakových nádražích po celé ČR, dát práci lidem se zdravotním postižením a přiblížit smysl a užitečnost evropských dotací veřejnosti. To je v kostce obsah projektu, který dnes představil ministr životního prostředí Richard Brabec a který je financovaný z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013.

 

 

 

 

Takto začíná tisková zpráva, kterou společně vydaly Ministerstvo životního prostředí, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, České dráhy a Správa železniční dopravní cesty k tiskové konferenci, která se uskutečnila dne 7. května tohoto roku na pražském Hlavním nádraží. Jejím účastníkem byl také pražský reportér našeho internetového magazínu. Dejme mu slovo:


Ministr životního prostředí Brabec u nového boxu na 1. nástupišti © MŽP

Ve čtvrtek 7. května jsem se zúčastnil v Praze na hlavním nádraží představení projektu Propagace OPŽP 2007-2013 a 2014-2020 formou nádob na tříděný odpad na vlakových nádražích. Při této příležitosti podepsal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec společně s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr.Václavem Krásou, generálním ředitelem SŽDC Ing. Pavlem Surým a místopředsedou představenstva ČD Ing.Ludvíkem Urbanem memorandum o spolupráci na instalaci a správě 1 855 nádob na tříděný odpad. Součástí byla i ukázka „vítězného koše“ a tzv. „správného“ třídění.


Box na tříděný odpad propaguje OPŽP 2007-2013 a 2014-2020 © Jiří Řechka

Celé této akci předcházelo pozvání pro redakci VLAKY.NET. V krátkých projevech hostů před podpisem memoranda bylo zdůrazněno, že tento projekt dává práci lidem s handicapem, ale také má přispět ke zlepšení třídění odpadu. Jedna z podmínek realizace tohoto projektu na výrobu a distribuci speciálních košů bylo, aby vítězná firma zaměstnávala víc než 50 % osob se zdravotním postižením. Bude celkem vyrobeno 1 855 boxů na třídění odpadu, které budou mít ve správě České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, 10 těchto boxů bude umístěno přímo na ministerstvu životního prostředí.


Podpis memoranda © Jiří Řechka

Celý projekt vyšel na 24,6 milionu Kč. Bylo řečeno, že jen na pražském hlavním nádraží se sebere ročně 85 tun nevytříděného směsného komunálního odpadu. Přímo v budově nádraží se vyprodukuje 58 tun odpadu. A na celkem 508 nádražích se jedná o stovky tun odpadu, které mohou cestující třídit. Chráněná dílna GERLICH ODRY s. r. o., která veřejnou zakázku ve výběrovém řízení díky nejnižší cenové nabídce získala, začala s výrobou a instalací košů v polovině dubna. „Pro naši firmu se jedná prakticky o největší zakázku v historii našeho podniku. Práci díky tomuto projektu má na víc než půl roku 10 lidí se zdravotním postižením.


Slavnostní uvedení boxu do provozu © Jiří Řechka

Tolik jednatel firmy Zdenek Mateiciuc. Nové boxy na tříděný odpad jsou již na nádražích postupně instalovány. Podrobnější informace o tomto projektu najdete v připojené tiskově zprávě, jejíž přílohou je i seznam dotčených nádraží. Po skončení akce došlo na dotazy novinářů. Byl jsem také zvědav, jak pokračují práce na rekonstrukci zastřešení haly nádraží. Dříve vyloučené celé nástupiště je částečně v provozu, přesněji celá vnitřní polovina nástupiště, vstup a výstup na nástupiště je chráněn dřevěným přístřeškem. Více najdete v připojené fotogalerii, která pro zpestření zahrnuje i nějakou tu „mašinku“, na kterou jsem přitom narazil.


„Kocour Garfield“ na pozadí opravované haly © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Ministerstvo životního prostředí
  2. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
  3. České dráhy, a.s.
  4. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  5. GERLICH ODRY s. r. o.
  6. Operační program Životní prostředí

Úvodní snímek: Symbolické zprovoznění nových kontejnerů na tříděný odpad © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy