Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom

28.3.2015 8:00 Milan Weinwurm

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom

Dejiny obce Kostoľany nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z ktorého sa na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty (nástroje) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie pred 5 000 rokmi. Oveľa známejšie sú dejinné udalosti z novších dôb.

 

 

 

 

História Kostolian sa konštituovala v priestore už staršieho osídlenia, ktorého počiatok možno nájsť ešte v dobe slovanskej, ide o dediny Ťahanovce, Tepličany, Trebejov, Obišovce. Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice v km 107,316 a na trati ŽSR č. 188 Košice – Plaveč – Čirč – Muszyna PKP v km 107,316. Stanica má 5 dopravných koľají a 3 manipulačné koľaje. Je elektrifikovaná 3 kV jednosmerného napájania. V stanici sa dajú kúpiť cestovné lístky. Do roku 2005 a v tom GVD mala názov Družstevná pri Hornáde. Je to stanica jak pre vlaky osobnej dopravy, tak aj pre vlaky nákladné.


Kostoľany nad Hornádom na dobovej pohľadnici

Pre železničnú prevádzku slúži nová výpravná budova, ktorá má na boku pohostinstvo. V stanici sa nachádza vlečka podniku CHEMIKA, a.s., ktorej koľaj odbočuje v km 8,258 z 3. koľaje cez výhybku č. 4 v starej stanici. Stará železničná stanica slúži len pre manipulačné účely, ako ukazuje moje archívne video. Ďalej sa v stanici Kostoľany nad Hornádom nachádza vlečka firmy DOLOMIT, a.s. Vyťažený dolomit, určený pre USS Košice, sa vozí nákladnými autami z neďalekého lomu a potom sa nakladá na pristavené vozne, ktoré chodia ako Pn vlak do žst. Haniska pri Košiciach.


Stanica Kostoľany nad Hornádom na mape; zdroj: www.google.sk

Pre túto vlečku slúžia 2. – 4. koľaj na kysackom zhlaví, ukončená výkoľajkou. Za sychravého a hmlistého počasia, lebo železnica funguje za každého počasia, som sa vybral dňa 15.3.2015 svojím „reportérskym“ autom do obce Kostoľany nad Hornádom so zámerom zmapovať a nafotiť starú železničnú stanicu a zvyšky koľajníc z doby Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ). Trasu som si dopredu naplánoval, odstavil som svoje auto a vydal sa peši podľa svojho plánu. Najprv som sa dostal do starej stanice, ktorá slúži pre manipulačné účely. Našiel som aj staré koľaje z KBŹ, vedľa ktorých boli dostavané už nové koľaje.


Koľaje z KBŽ v starej stanici © Milan Weinwurm

V starej stanici boli odstavené vozne, ďalej sa v starej stanici nachádza aj nájazdová plošina, z ktorej nákladné autá sypú do vagónov materiál. Vagóny sa pod túto plošinu posunujú oceľovým lanom, ktoré ťahá navijak, umiestnený v plechovej búde. Oceľové lano je usmerňované špeciálnym zariadením, okolo ktorého sa oceľové lano šmýka. Ďalej som išiel smerom k chemičke a narazil som na starý domček, ktorý je už prerobený, no pochádza ešte z obdobia KBŹ. Potom som sa vybral späť a prešiel okolo nakladacej rampy pre nákladné autá, prišiel som pred budovu terajšej (novej) výpravnej budovy.


Výpravná budova s podchodom © Milan Weinwurm

Prišiel som na perón a vošiel do čakárne, ktorá je veľká, priestranná a pomerne čistá, V čakárni bolo otvorené okienko pre kúpu cestovných lístkoch. Potom som vyšiel pred čakáreň a nasmeroval som si to na kysacké zhlavie stanice, do malého šturcu, kde sa odstavujú trolejári alebo traťováci. Po chvíli som počul, ako cez neďaleký železničný most ponad rieku Hornád hrmoce vlak, tak som si ho nafilmoval. Prešiel som podchodom (stanica má tri kryté podchody) na druhú stranu koľajiska a vydal som sa na košické zhlavie stanice. Prešiel som okolo skládky pre Dolomit, kde bol nejaký štrk. Vedľa je plechová skladisková búda na íl.


Koľaje do stanice od Košíc © Milan Weinwurm

Išiel som ďalej až na košické zhlavie a pozrel sa do výťažnej koľaje, ktorá bola prázdna. Z nej vedú koľaje do starej aj do novej stanice. Manipulačné koľaje sú kryté výkoľajkou. Cestou späť som sa pozrel na bytovku pre zamestnancov stanice, vedľa je budova pre zabezpečákov. Pri kysackom zhľaví je domček, kde kedysi bol výhybkár, teraz sú tam veci traťovákov. Po 2. hlavnej koľaji išla ucelená súprava vozňov Eas na čele s dvojičkou, ktorá mierila na most ponad Hornád smer Kysak. Nastúpil som do auta, odfotil kostol a prešiel popod železničný nadjazd smerom do Košíc. Všetko bolo dobré až na to sychravé počasie.


Železničný nadjazd © Milan Weinwurm

Zdroje a odkazy:

  1. Kostoľany nad Hornádom - Wikipédia
  2. Obec Kostoľany nad Hornádom - História obce
  3. Železničná trať Žilina – Košice - Wikipédia
  4. Košicko-bohumínska železnica - Wikipédia
  5. Železničná trať Košice – Muszyna - Wikipédia
Úvodná snímka: Vagón pred bránou v starej žst. Kostoľany nad Hornádom © Milan Weinwurm
 
Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy