Jedna stanice, dva kraje, tři tratě, čtyři směry a pět vleček (1)

28.1.2015 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Jedna stanice, dva kraje, tři tratě, čtyři směry a pět vleček (1)

Tak by se dalo charakterizovat nádraží v Chlumci nad Cidlinou, jedno z mnoha, které leží na hranici dvou krajů České republiky a v souvislosti s panujícím systémem objednávání spojů regionální dopravy tak získalo charakter jakési vnitrozemské pohraniční stanice. Ale to není jediná jeho zajímavost, jak ukáže dvoudílná reportáž z procházky kolem tamních kolejí provozovaných i vegetací zarostlých.

 

 

 


Železniční stanice Chlumec nad Cidlinou leží na trati SŽDC číslo 020 Velký Osek – Choceň a vycházejí z ní tratě číslo 040 do Trutnova a číslo 062 do Křince, alespoň podle platného jízdního řádu a příslušné mapy železniční sítě. Že tomu historicky bylo poněkud odlišně, ukazuje staničení uvedených tratí. Nultý kilometr má ve stanici lokálka do Křince a pokračování hlavní trati k Hradci Králové, zatímco kilometráž tratě od Velkého Oseka pokračuje směrem na Nový Bydžov, Ostroměř a Trutnov, přičemž chlumecké nádraží se nachází v km 22,821. V každém případě z něj vedou koleje čtyřmi směry, z nichž dva míří za hranici Královéhradeckého kraje.


Žst. Chlumec nad Cidlinou na mapě železniční sítě SŽDC s vyznačením krajů
(kliknutí do náhledu zobrazí celou ve formátu PDF)

O problémech, které na naší železnici vznikly od doby, kdy kraje začaly důsledně rozhodovat o podobě a rozsahu regionální dopravy v závazku veřejné služby, bylo napsáno už mnohé a já zde nechci toto téma dále rozvíjet. Nicméně nemohu pominout fakt, že současná podoba provozu na chlumeckém nádraží a přilehlých tratích je změněnými podmínkami nesporně ovlivněna. Středočeský kraj se soustřeďuje na rozvoj dopravní obslužnosti okolí hlavního města a pohraniční oblasti jdou pak stranou, což se projevilo také poklesem frekvence spojů na trati číslo 062, jak ukazuje srovnání jízdního řádu 2002/2003 s jízdním řádem současným.


Os 5707 Městec Králové - Stará Paka čeká v Chlumci nad Cidlinou na přípoj
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Navíc došlo k jejich rozdělení, což ostatně postihlo i vlaky na trati hlavní. Po ní sice stále jezdí v hodinovém taktu (s výjimkou poledního sedla) rychlíky mezi Hradcem Králové a Prahou, ale obslužnost míst, kde tyto spoje nezastavují, byla narušena. Ještě v období platnosti jízdního řádu 2005/2006 jezdily osobní vlaky mezi Hradcem Králové a Velkým Osekem, jejichž výhodou byl obrat na osecké smyčce. O rok později byly tyto spoje ukončeny v Chlumci nad Cidlinou, kde bylo třeba objíždět soupravu. Tento stav trvá až do současné doby, i když zmírněn skutečností, že některé spoje jsou vedeny (pod dráty!) motorovou jednotkou řady 814/914.


163.078-9 při objíždění soupravy pro Os 5231 do Hradce Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský

Samostatnou kapitolou těchto změn je pokračování takto přerušené cesty zastávkovým vlakem z Chlumce nad Cidlinou směrem k Velkému Oseku či naopak. Jízdní řád 2006/2007 mnoho návazných spojů nenabídl a až v grafikonu vlakové dopravy 2008/2009 se objevily spěšné vlaky, jezdící v taktu mezi Trutnovem a Kolínem, které obsluhují (skoro) všechny stanice a zastávky v úseku Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek. Jak vypadá provoz osobní dopravy na chlumeckém nádraží dnes, to souhrnně dokládá platný přehled příjezdů a odjezdů. A jeho podobu pak ukazují fotografie v připojené galerii, které jsem pořídil v pátek dne 16.1.2015.


80-29 212-5 + 854.016-3 jako Sp 1804 Trutnov hl.n. - Kolín © PhDr. Zbyněk Zlinský

Většina snímků, které v galerii najdete, je však věnována čemusi jinému, než jsou vozidla. Je to sice docela ostuda, ale na půdě chlumeckého nádraží, jímž projíždím poměrně často, jsem stál jen párkrát, a to téměř výhradně při poměrně čilém přestupu, takže mé záměry byly především dokumentační. Zalitoval jsem, že mne takový nápad nepostihl dříve, když ještě stály některé dnes už zbourané původní budovy (jsou ostatně ještě vidět na letecké mapě níže) a po odjezdu svého spoje i ostatních právě přítomných vlaků jsem se neprodleně pustil do plánovaného díla. Orientaci v jeho plodech vám usnadní už zmíněná fotomapa s vysvětlivkami:


Stanice Chlumec nad Cidlinou s vlečkami 4222 a 4226 na fotomapě; zdroj: www.mapy.cz

Nejprve jsem se jal dokumentovat výpravní budovu z její kolejové strany. Na krytém nástupišti jsem si povšiml nejen propagační skříňky Chlumecké zahradní železnice (kterou jsem také ještě nenavštívil), ale také plechové cedule se stručnou historií železnice skutečné, z níž jsem se dověděl mj. to, že současnou podobu získala výpravní budova v roce 1964 a elektrický provoz na kolem ní vedoucí trati byl zahájen 6.1.1966 ve 13:20 hod. Takto poučen jsem posléze vstoupil do veřejnosti přístupných prostor. Ty jsou rozsahem poněkud skromnější, než bývaly, protože restaurace a přilehlý krámek momentálně čekají na nového provozovatele.


Udržovaná odbavovací hala se zavřenou hospodou v pozadí © PhDr. Zbyněk Zlinský

Další moje kroky vedly na ulici Nádražní, po níž jsem se po zachycení výpravní budovy a jejího okolí z této strany vydal směrem jihovýchodním. Na tu stranu směřují krom tratí k Hradci Králové a Ostroměři také dvě z celkem pěti chlumeckých vleček. Kratičká vlečka číslo 4226 nese název Cerea a.s. a podle údajů číselníku vleček SŽDC byla zrušena k 30.6.2004, čemuž ostatně odpovídá i její zcela nepoužitelný stav jak ve stanici, tak v objektu bývalého místního závodu pardubické firmy. Na první pohled použitelná, ale asi nepříliš často využívaná vlečka číslo 4222 je o poznání delší a vede do podniku Resonanční pila, a.s., jehož název také sdílí.


Vlečka číslo 4222 vede přes přejezd v ul. Gollově do areálu dřevařského podniku
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Už zmíněný číselník SŽDC sice uvádí, že příslušné povolení k provozu vlečky číslo 4222 bylo zrušeno k 31.3.2014, ale na jejích kolejích v objektu stálo několik vagonů vzhledu celkem zánovního a najdeme ji také v letošním Seznamu manipulačních míst ČD Cargo, a.s., takže otázku použití této vlečky raději nechám otevřenou. Mohu ještě doplnit, že podle údajů v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální je jejím provozovatelem firma DBV - ITL, s.r.o. Procházka po koleji na pilu a dále kolem jejího plotu byla poněkud delší, než mi bylo milé, protože jsem prošvihl předpolední provozní takt. Tedy skoro, protože jeden vlak jsem zachytil:


R 925 „Cidlina“ Praha hl.n. - Trutnov hl.n. opouští Chlumec nad Cidlinou
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Cestou zpět na nádraží jsem ještě doladil dokumentaci obou vleček a pak si vyfotografoval vjezdová návěstidla od Nového Města nad Cidlinou i Nového Bydžova. Do stanice, v níž stála klasická souprava vlaku od/do Hradce Králové, mezi tím dorazil průběžný nákladní vlak od Nymburka s hrbatou v čele a už za mé přítomnosti také manipulační vlak od Nového Bydžova, v minimalistickém složení v podobě modernizovaného kocoura se stařičkým, ale dobře udržovaným hytlákem. Celou tu sbírku rozmanitých vozidel pak doplňoval orchestrion čekající na svůj další výkon. Mou pozornost pak přitáhla vozidla drobnější, odstavená na dvoře SŽDC.


MUV 69.2-067 s vozíky PV-931 a PV-229 na koleji 7a © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z jejich zkoumání a dokumentování mne vytrhovalo dění v kolejišti, kde se onen miniaturní nákladní vlak přesunul na konec svého mnohem vyvinutějšího kolegy, aby se pak společně vydaly úsporným způsobem k Hradci Králové. Na jejich odjezd jsem ovšem nečekal, protože jsem měl před sebou ještě nemálo další práce na dokumentaci severozápadního zhlaví stanice a tří vleček, které z ní v těch místech vycházejí. Ale to vše a leccos dalšího už bude tématem druhé části tohoto dílka. To navíc bude o něco pestřejší, protože se skrze vlastníka jedné ze zmíněných vleček dotkne i kauzy, jež zajímá nejen média, ale i policii – ztracené státní nafty.
 

Sepisování „hybridního“ vlaku směr Hradec Králové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy: 
 1. Chlumec nad Cidlinou – Wikipedie
 2. České dráhy, a.s.
 3. Detail stanice Chlumec nad Cidlinou - Želpage
 4. Chlumec nad Cidlinou – stanice info
 5. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 6. Plán železniční stanice Chlumec nad Cidlinou z Pomůcek GVD 2014/2015 SŽDC (formát XLS)
 7. Železniční stanice Chlumec nad Cidlinou – příjezd (formát PDF)
 8. Železniční stanice Chlumec nad Cidlinou – odjezd (formát PDF)
 9. Železniční trať Velký Osek – Choceň – Wikipedie
 10. Jízdní řád 2014/2015 trati 020 (Praha –) Velký Osek – Hradec Králové – Choceň a zpět (formát PDF)
 11. Železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Trutnov – Wikipedie
 12. Jízdní řád 2014/2015 trati 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov a zpět (formát PDF)
 13. Železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Křinec – Wikipedie
 14. Jízdní řád 2014/2015 trati 062 Chlumec nad Cidlinou - Křinec a zpět (formát PDF)
 15. Elektronický archív vlakových jízdních řádů ČD a ČSD
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: Chlumecký informační systém zahrnuje vlaky vnitrokrajské i přeshraniční © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy