„Žabotlamy“ oslavily padesátiny

29.4.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

„Žabotlamy“ oslavily padesátiny

Elektrická jednotka EM 475.1001/002 byla Československými státními drahami převzata dne 28. dubna 1964, a to je datum, podle něhož byl stanoven termín oslav 50. narozenin této řady, dnes známé pod označením 451 a přezdívkou pantograf nebo žabotlama. Centrem slavnostního dění byly Milovice, kam minulou sobotu směřovaly zvláštní vlaky z pražského Masarykova nádraží, slavícími vozidly vedené.

 
 
 
 
 
 
Cosi zajímavého bylo připraveno i v hlavním městě. V Praze na Masarykově nádraží přímo v Masarykově salonku si můžete prohlédnout výstavu o historii těchto legendárních vlaků. Přístupná bude od 9.30 do 16.00 hod. V tento den se také uskuteční křest nové brožury o „pantografech“. Pro zájemce bude také v sobotu 26. 4. otevřen vládní salonek na pražském hlavním nádraží, psalo sena webu Českých drah. Bohatý program pak byl připraven v samotných Milovicích, kde zájemci mohli prozkoumat vystavenou jednotku řady 451, sledovat ukázky vyprošťovací techniky drážních hasičů či využít také neželezniční nabídky, slibované na plakátech:
 

Plakát akce (po kliknutí do náhledu se otevře celý ve formátu PDF)
 
Z plakátu je zřejmé, že oslava byla zároveň pojata jako 1. regionální den PID a proto není divu, že první informace o ní se národ vlakofilní vesměs dověděl ze spamovitě se elektronickou poštou šířícího Informačního zpravodaje PID číslo 07/2014. Organizace ROPID byla nejen hlavním hybatelem celého dění, ale vydala také docela zajímavou brožurku 50 let Pantografů, kterou (krom jiných propagačních materiálů) mohl každý návštěvník bezúplatně získat na stáncích s výrazným logem Pražské integrované dopravy. K dispozici byl také jízdní řád zvláštních vlaků, který si však kdejaký železniční fanda už předem stáhl z některého internetového zdroje.
 

Jízdní řád zvláštních vlaků (po kliknutí do náhledu se otevře celý ve formátu PDF)
 
Jízdní řád, jak si můžete všimnout, dokonce obsahoval nasazení konkrétních vozidel na jednotlivé spoje a realita se pak s ním kupodivu nerozcházela. Kromě avizovaných elektrických jednotek 451.001-2/451.002-0, 451.025-1/451.026-9, 451.045-9/451.046-7 a 451.095-4/451.096-2 mohli toho dne všímaví jedinci zahlédnout i žabotlamu pátou, s hnacími vozy 451.056-6 a 451.098-8, jež byla (snad rovněž z oslavných důvodů) nasazena na trať z Prahy do Kralup nad Vltavou, což je stav odpovídající dnům pracovním. Tak aspoň zněla snímkem podpořená zvěst mého reportérského kolegy Jirky, který účast na oslavách zahájil na Masarykově nádraží.
 

451.056-6/451.098-8 jako Os 9628 do Kralup nad Vltavou © Jiří Řechka
 
Já jsem se na oslavy vydal ze směru právě opačného, a to tak, abych se stihl svézt (údajně) úplně první jednotkou řady 451, která s cestujícími zavítala na trať číslo 232. Tou byla žabotlama 451.095-4/451.096-2, která přijela soupravově do Lysé nad Labem, aby v pravidelném oběhu vystřídala víkendovou Regionovu, konkrétně na vlaku Os 25619. Což způsobilo jisté potíže pravidelným cestujícím, kteří se podle zvyku marně dobývali do uzavřené motorové jednotky 814.115-2/914.115-1 a moc moudří nebyli ani z toho, že na nezvyklé jednotce elektrické u opačné hrany prvního nástupiště se skvěla cedule Soupravový vlak. Nenastupovat.
 

„Regionova“ od Os 25616 z Milovic, zmatený cestující a „žabotlama“ jako Os 25619 do Milovic
© PhDr. Zbyněk
Zlinský
 
Nakonec bylo vše uvedeno na pravou míru a (k mému překvapení) skoro prázdný vlak se vydal do centra dění. V něm se toho ještě moc nedělo, prakticky vše slibované bylo teprve ve stádiu příprav. A do nich se zapojil i strojvedoucí dorazivšího spoje, který jednotku 451.095-4/451.096-2 proměnil v exponát, po zbytek dne trpně postávající na vedlejší koleji. Byl jsem prvním účastníkem jeho prohlídky, i když jen specificky zaměřené. Ač jsem se zástupci jubilující řady kdysi najezdil více, než mi bylo milo, doposud jsem neměl možnost prohlédnout si (a hlavně vyfotografovat) stanoviště strojvedoucího. Takže jsem tento počin neodkládal.
 

Levostranné stanoviště vozu 451.096-2 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dlužno dodat, že ještě před tím jsem se stihl seznámit s místní atrakcí silniční, dvěma zajímavými historickými autobusy, které měly jezdit na lince číslo 432 podle zvláštního jízdního řádu. Šlo o vozy Škoda 706 RO z roku 1947 a Škoda 706 RTO v provedení Cabrio z roku 1967, oba z vozového parku firmy ČSAP s.r.o. Nymburk, která má historických vozidel celou řadu, jak se můžete dovědět z jejich nabídky k pronájmu. V případě autobusu prvního jsem si zavzpomínal na své mládí (přítomný exemplář je dokonce o rok starší než já), druhý ve mně vzbudil myšlenky právě opačné, neboť byl pro mne novinkou, což je v mém věku mírně nezvyklé.
 

Autobusy Š 706 RO a Š 706 RTO Cabrio budou jezdit na lince 432 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pak už pomalu nastal čas vyčkat s fotoaparátem v pohotovosti příjezdu prvního vlaku z Prahy. Jednotkou 451.025-1/451.026-9 v historizujícím nátěru přijel krom mnoha jiných cestujících také můj už zmíněný kolega, i když to zprvu tak nevypadalo. Zkrátka jsme se v tom davu nějak nemohli hned najít. Když se tak konečně stalo, museli jsme nejprve zaznamenat akutní dění a pak teprve došlo na takové to běžné vlakofilní klábosení. A také na pozorování rostoucího ruchu v blízkém i vzdálenějším okolí kolejiště. Na jeho opačné straně začali příslušníci Hasičské záchranné služby SŽDC připravovat k prezentaci vyprošťovací techniku.
 

HZS SŽDC připravuje svou techniku © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dalším vlakem se dostavil třetí člen našeho klubu, výpravčí Vašek, který neváhal účasti na oslavách obětovat odpočinek po noční službě. S ním jsme se pak vydali na alespoň letmou prohlídku vyprošťovací techniky a pak se usnesli, že by to chtělo vyrazit někam podél koleje k Lysé nad Labem, abychom pořídili i něco traťových snímků. Popisovat, kde a co jsme zachytili, by asi příliš smysluplné nebylo, vzhledem k tomu, že výsledky našeho snažení jsou k dispozici v připojené galerii. Byli jsme rádi, že ranní mlhy se rozplynuly a krajinu ozářil sluneční svit, jenže ten nám přinesl také všem fotografům známé problémy s výběrem stanoviště.
 

451.001-2/451.002-0 jako Os 9410 Milovice - Praha Masarykovo n. © Václav Vyskočil
 
Když jsme cosi společně zaznamenali, Vašek pokračoval ve fotografické pochůzce podél trati k Lysé nad Labem, zatímco já s Jirkou jsme se podobným způsobem vrátili do Milovic. Tam jsme utrpěli nápad, že by nebylo špatné svézt se vyhlídkovým autobusem. Jenže týž záměr pojalo vskutku široké obecenstvo, takže jsme se spokojili s pohledem na jejich boj o místa a ani jsme se nedověděli, jak ten místní zábavní park vypadá. A rozhodli jsme se pro zábavu jinou, která je nám ostatně tak nějak přiměřenější – přesunout se do Lysé nad Labem a tam strávit nějakou rozumnou dobu fotografováním projíždějících či postávajících vlaků.
 

Jirka a Os 9414 Milovice - Praha Masarykovo nádraží po příjezdu do Lysé nad Labem
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že Jirka toho dne slavil půlkulatiny a navíc je to vcelku šťastný člověk, vyslovil několik přání, co by nám „dráhy“ mohly poslat před objektivy, a skoro všechna se mu splnila. Těch zajímavých úlovků bylo nakonec tolik, že vydají na další reportáž, kterou na tomto místě najdete zhruba za týden. Tato se omezí jen na jubilující řadu vozidel, tedy spíš na do oslav zapojené exempláře. V jejich lovu jsem pokračoval i po Jirkově odjezdu do Prahy Žabotlamou První na Os 9416 Milovice - Praha Masarykovo nádraží a už nezávisle operující Vašek ještě déle, jak ukazují poslední snímky v připojené, kapku předimenzované galerii.
 

451.001-2/451.002-0 jako Os 9422 v úseku Čelákovice - Mstětice © Václav Vyskočil
 
Tím vyprávění o neopakovatelné akci končí. Možná v něm někomu chybí zmínka o vzniku této významné řady železničních vozidel, přehled technických údajů nebo přehled jejího provozu až do současného finálního stádia. Ale o tom všem jsme tady už psali a co nenajdete v našich článcích a reportážích (viz Súvisiace odkazy), určitě se ukrývá kdesi v níže uvedených Pramenech a odkazech. Na tomto místě se spokojme už jen s konstatováním, že oslava padesátin žabotlam se povedla a zúčastněné jubilantky přes svůj požehnaný věk provozně nezklamaly. Snad jim ta skvělá kondice vydrží i nadále a budou nám ji předvádět ještě dlouho.
 

451.045-9/451.046-7 jako Os 9407 Praha Masarykovo n. - Milovice se blíží k cílové stanici
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: 451.025-1/451.026-9 přijíždí jako Os 25621 Lysá n.L. - Milovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy