Invalidom za trest

30.3.2014 8:00 Ondrej Krajňák

Invalidom za trest

Svet (aj ten železničný) je plný prekvapení, často nie veľmi príjemných. V tomto krátkom článku sa chcem s čitateľmi magazínu VLAKY.NET podeliť o absurditu, ktorá vznikla na Slovensku zavedením autovagóna v nočnom rýchliku R 614 Zemplín. Cestoval som týmto rýchlikom aj s autom v decembri 2013, týždeň po zavedení tohto vagóna.

Bola tu o tom aj reportáž, ktorá vyznela optimisticky. Na rozdiel o nasledujúceho textu.
 
 
 
 
 
V týchto dňoch som získal po troch rokoch boja s našou byrokraciou v štátnych úradoch Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Držiteľ tohto preukazu má nárok na zľavu pri cestovaní vlakom a jeho sprievodca cestuje úplne zadarmo. Stačí, ak držiteľ preukazu pri zakupovaní cestovného lístka oznámi v pokladni, že cestuje so sprievodcom, pani za okienkom mu do cestovného lístka túto skutočnosť poznačí. Ak cestujem sám, sprievodcu nenahlásim, nič sa nedeje. Výňatok z cenníka ZSSK k tomu hovorí:
 
Zľava pre zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 
Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazov:

a) Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

vydanými obvodnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, sa prepravujú v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy za cestovné podľa cenníka.

Držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom sa poskytuje bezplatná preprava:
 
• jeho sprievodcu,
• vozíka pre imobilného cestujúceho,
• detského kočíka pre imobilné dieťa,
• psa so špeciálnym výcvikom.
 
V tejto súvislosti ma napadla myšlienka, čo ak by som cestoval teraz, ako držiteľ tohto preukazu, autovlakom do Bratislavy i s manželkou, ako mojím sprievodcom? Napísal som dotaz prostredníctvom kontaktného formulára internetovej stránky Slovakrail. Zakrátko mi prišla táto odpoveď:
 
Dobrý deň,
 
sme radi, že využívate služby našej spoločnosti.
 
Držiteľ preukazu ZŤP-S si môže zakúpiť zľavnený cestovný lístok na trasu Humenné – Bratislava za 8,82 € v 2. triede + cestovný lístok za prepravu auta s vodičom je 50 € v 2. triede.
K cestovnému lístku do 2. triedy si môžete zakúpiť ležadlá:
-       jedno ležadlo v 6-miestnom kupé stojí 5 €
-       jedno ležadlo v 4-miestnom kupé stojí 6 €.
 
Ak by ste chceli cestovať v lôžkovom vozni spolu, tak potrebujete zakúpiť si doplatky do 1. triedy + lôžka.
Doplatok do 1. triedy je 10,94 € (tá istá cena je aj pre druhú osobu) + jedno lôžko v 2-miestnom kupé stojí 12 €. 
 
V prípade ďalších otázok nás môžete opäť kontaktovať na adrese info@slovakrail.sk alebo na našej zákazníckej linke 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188), ktorá má nepretržitú prevádzku.
 
S pozdravom a želaním príjemného dňa,
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Kontaktné centrum
Tel. č.: 18 188
 
Tá odpoveď ma šokovala. Keď som cestoval v decembri ako zdravý, zaplatil som cestovné za auto a za seba 50 €. Teraz zaplatím „zľavnený lístok“ za seba za 8,82 € a k tomu ešte 50 € za auto a vodiča. Za akého vodiča, keď vodičom som ja, držiteľ preukazu ŤZP-S? A čo môj sprievodca? Na toho zabudli? Toho v odpovedi ani nespomenuli. Ako pocestuje? Tak toto je na zamyslenie.
 
Druhý trest pre mňa od tejto vychýrenej spoločnosti spočíva v tom, že keď som cestoval v decembri týmto vlakom ako zdravý, mohol som cestovať v lôžkovom vozni za 8 €, teraz ako invalid môžem cestovať len v ležadlovom vozni a ak chcem cestovať v lôžkovom vozni s manželkou, musím si doplatiť za 1. triedu. Tak to je na popukanie.
 
Nenapísal som nášmu národnému dopravcovi o možnosti cestovať autovlakom s preukazom ŤZP len tak zo špásu. Celkom vážne počítam s tým, že v najbližšej budúcnosti budeme potrebovať s manželkou cestovať takýmto spôsobom do Bratislavy. Vzhľadom na náš vek a zdravotný stav je pre nás výhodnejšie cestovať autovlakom, ako niekoľko hodín kľučkovať po diaľnici. Odpoveď tejto inštitúcie nás však pobavila. Zato, že chceme využiť ich služby, nám poskytne dvojnásobný trest.
 
Napadá ma jedna myšlienka, že toto sa stalo asi preto, že tí umelci bez železničiarskeho odborného vzdelania, teda akoby manažéri, ktorí všetkému rozumejú, zaviedli autovagón, určili taxatívnu cenu pre auto a šoféra, ale zabudli na invalidov. Uviedli do tarify, že žiadne zľavy neplatia a hotovo. Samozrejme, že som to nenechal iba tak, napísal som im ešte raz, aby mi vysvetlili, prečo ma trestajú za to, že som invalid a tu je ich druhá odpoveď:
 
Dobrý deň,
 
ak cestujete autovlakom, tak na autovlak je určený zvlášť cenník, kde je v cene zarátana cena za prepravu auta s vodičom, príp. aj spolucestujúcich.
-       cena za prepravu auta + vodič je 50 €
-       cena za preravu auta + vodič + 1 spolucestujúci 70 €.
Ak cestujete s autom nie je možné využiť ponuku pre držiteľov preukazu ZŤP- S, pri ktorej sprievodca cestuje bezplatne. Kombinácia zliav nie je možná.
-       Preto som Vám uviedla cenu pre držiteľa preukazu (8,82 €) a cenu za prepravu auta s vodičom (50 €), lebo je to cenovo výhodnejšie ako si zakúpiť cestovný lístok za preravu auta + vodič + 1 spolucestujúci za 70 €, t. j. 50 € + 8,82 =58,82 € - cena pre dve osoby.
Môžete cestovať spolu v jednom ležadlovom kupé. V jednom ležadlovom kupé môžu byť spolu muži aj ženy.
Môžete cestovať aj v jednom lôžkovom kupé, ale len v tom prípade ak obsadite celé lôžkové kupé, lebo lôžkové kupé je zvlášť kupé pre ženy a zvlášť kupé pre mužov. V nočnom vlaku sú radené aj 2-miestne lôžka, ale 2-miestne lôžka sú ložka 1. triedy, preto ak chcete cestovať v 2-lôžkovom vlaku potrebujete si obidvaja zakúpiť doplatok do 1. triedy.
8 € stojí lôžko v 3-miestnom kupé 2. trieda. Môžete si zakúpiť aj lôžko za 8 €, ale keďže je to 3-miestne kupé (kupé zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov), tak nebudete cestovať spolu v jednom kupé. 
 
V prípade ďalších otázok nás môžete opäť kontaktovať na adrese info@slovakrail.sk alebo na našej zákazníckej linke 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188), ktorá má nepretržitú prevádzku.
 
S pozdravom a želaním príjemného dňa,
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Kontaktné centrum
Tel. č.: 18 188
 
Ďakujeme vám, železnice naše. Budeme musieť využiť tú našu nedokončenú autostrádu, ktorú nám sľúbili dokončiť už prvé vlády hneď po Havliáde a dodnes nie je dokončená. Nečudujme sa, že ľudia prestávajú využívať vlaky.
 
Úvodná ilustračná snímka: R 614 „Zemplín“ s autovagónom v stanici Humenné (22.12.2013) © Ondrej Krajňák

Súvisiace odkazy