Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

11.9.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vyšla unikátní kniha o speciálních drážních vozidlech

Řadu publikací o železnici v těchto dnech rozšířila poměrně obsáhlá kniha autorů Petra Bada a Václava Jelínka „Speciální drážní vozidla“. Je výsledkem několikaleté snahy autorů o ucelený přehled všech traťových strojů a ostatních kolejových vozidel, používaných tuzemskými subjekty při stavbě, údržbě, diagnostice a všech ostatních činnostech zejména na železniční infrastruktuře na území České republiky a Slovenska.

 

 


Zahrnuje popisy a fotografie speciálních a jim podobných vozidel od nejstarších drezín až po nejmodernější stroje a prostředky. Je prvním dílem encyklopedického charakteru v našich zemích, popisujícím tuto méně známou část parku železničních kolejových vozidel. S pomocí a přispěním mnoha pamětníků i odborníků a díky účinné podpoře partnerů – většiny výrobců, provozovatelů a opraven speciálních vozidel – vznikla celobarevná kniha formátu A 4 o rozsahu 368 stran. Publikaci v grafické úpravě Hany Mertové vydala Alena Hübnerová – Agentura ALHA, ISBN 978-80-260-2036-3.

Obálka a obsah knihy

O autorech
Ing. Peter Bado je absolventem stavební fakulty Žilinské univerzity, na níž vystudoval obor traťové hospodářství. Od roku 2001 působí ve firmě GJW Praha, spol. s r.o., nejprve ve funkci asistenta stavbyvedoucího, pak jako stavbyvedoucí a v současné době se věnuje přípravě zakázek. Svým zájmem o speciální drážní vozidla je znám také čtenářům internetového magazínu VLAKY.NET, pro který od svého zápisu v květnu 2005 napsal řadu článků a reportáží a účastní se také diskusí pod svým velice příhodným nickem.
 
Ing. Václav Jelínek vystudoval obor provoz a údržba drážních vozidel na strojní a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravní v Žilině. A tomuto zaměření věnoval celý svůj pracovní život – nejprve u TSS Olomouc, pak na správě Střední dráhy, kde působil jako vedoucí oddělení mechanizace služby traťového hospodářství. Významnou měrou se podílel na projednávání vývoje traťových strojů a jejich uvádění do provozu. V závěru svého zaměstnaneckého života pracoval jako vedoucí oddělení technologie a mechanizace Technické ústředny dopravní cesty. Je spoluautorem několika odborných publikací a učebnic. A ani v důchodu se nepřestává o danou problematiku aktivně zajímat.
 

Ing. Bado (s brýlemi) sbíral podklady i na exkursi VLAKY.NET v TSS Hulín (9.1.2009)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
O knize

Její vznik popíše nejlépe sám Ing. Bado: V súvislosti so svojím zamestnaním, kde ma zaujímalo, aké stroje sú vlastne k dispozícii, som dospel k záveru, že nejestvuje žiaden ich súhrnný prehľad. To bol impulz pre vznik akéhosi „atlasu“. Spočiatku sa jeho spracovanie javilo ako jednoduchá úloha – informácii bolo na prvý pohľad dosť. Lenže keď sa človek do problému zahryzol hlbšie, začal postupne zisťovať, že to také jednoduché nebude, najmä ak chcel obsiahnuť nie len súčasnosť, ale i minulosť. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ neberieme do úvahy učebnice, písané v zmysle svojho účelu, tak posledná publikácia, ktorá sa problematike aspoň čiastočne venovala, vyšla ešte v roku 1981 a na internete sa k danej problematike nenachádzalo prakticky nič.

Písal sa rok 2004 a bolo jasné, že vznik knihy sa musí posunúť na neskoršie. Nastalo obdobie zhromažďovania informácií. Pretože by však bola škoda ich nezverejniť, začala od roku 2005 vznikať pomerne rozsiahla galéria „Mechanizmov a pracovných strojov“ na stránke VLAKY.NET, neskôr nasledovaná špecializovaným webom Traťové stroje. V roku 2008 som dospel k názoru, že už mám dostatok informácií na to, aby som mohol o knihe začať opäť uvažovať, no bolo mi jasné, že bez „strategického partnera“ to nebude možné. Preto som oslovil Ing. Jelínka, ktorý je v tomto obore pojmom a okrem toho má skúsenosti i s publikačnou činnosťou.
 

 

 

Ukázka z knihy
 
Ing. Jelínka projekt zaujal, nabídku spolupráce na něm přijal a vložil do něj své široké znalosti, bohaté zkušenosti i neocenitelné kontakty. Samo jeho jméno pak dodávalo věci pomyslnou „pečeť kvality“. Oba autoři ovšem nezůstali ve skládání mozaiky textových a obrazových informací osamoceni, postupně se jim podařilo do oné nelehké roboty na poli neoraném zapojit nemalé množství dalších spolupracovníků, ať už odborníků z oblasti výroby či provozu předmětné techniky, nebo jejich obdivovatelů a dokumentátorů charakteru spíš laického. Bez nadsázky by se dalo říci, že na knize spolupracovali lidé od Sokolova až po Čiernou nad Tisou.
 
O rozsahu týmu, který se na vzniku publikace podílel, svědčí mimo jiné množství autorů fotografií v ní použitých. Když už se práce na shromaždování a zpracování podkladů úspěšně rozběhly a stejně tak pokračovaly, začali si autoři uvědomovat, že v určitém momentě musí svou tvůrčí činnost také ukončit – a to vzdor tomu, že se stále vynořovaly nové a nové skutečnosti. Tvorba takového díla má totiž i jiné a neméně podstatné stránky, bez nichž by se sebelépe napsané dílo nestalo knihou. Krom té běžné technické a vydavatelské jde také o dnes nezbytnou podporu sponzorskou – a to vše už přináší termíny a další závazky, jež je třeba dodržet.
 

 

 

Ukázka z knihy
 
Bez sponzorského vkladu našich partnerov by kniha nevyšla v takejto kvalite a náklade. Musím oceniť, že u drvivej väčšiny oslovených firiem sme sa stretli s kladnými reakciami, čo nás iba utvrdilo v tom, že publikácia tohto druhu u nás naozaj chýbala a má zmysel, dodává k tomu s poděkováním Ing. Bado. A díky autorské dvojice směřují také k jejím výše zmíněným, ač z pochopitelných důvodů jednotlivě nejmenovaným spolupracovníkům: Touto cestou sa im všetkým chceme poďakovať za ich nezištné prispenie k nášmu spoločnému snaženiu - s vedomím, že bez ich ústretovosti by publikácia nemala šancu získať podobu, akú napokon má. 
O obsahu

Kniha je rozčleněna do patnácti kapitol podle určení jednotlivých vozidel; zvlášť jsou zařazena vozidla dvoucestná, jiného než normálního rozchodu a ta, která používá pražské metro. V jejím obsahu nechybí stručné pojednání o zavádění této mechanizace do provozu na začátku a rejstřík či seznam zkratek a přehled pramenů na konci. Čtenář v publikace najde více než čtyři stovky typů speciálních vozidel, používaných od počátků železnic na území dnešní České republiky a Slovenska až do počátku roku 2012, tedy od prvních primitivních drezín až po nejmodernější mechanismy. Každá z kapitol začíná obecnějším úvodem a pokračuje chronologicky řazeným přehledem jednotlivých typů, z nichž každý je (v rozsahu dostupných informací) popsán a zobrazen na fotografiích, popřípadě i schématech.

 

 

Ukázka z knihy

Autoři do své publikace zahrnuli i méně známé stroje, které byly vyrobeny třeba jen v podobě prototypu či pouhého funkčního vzoru, jako tomu bylo v případě hrabačky štěrku HŠ 76, bezkolejové čističky BČ 150, sanačního stroje SČ 100 S, sněhové frézy KSF 90 nebo několika typů podbíječek. Přiměřenou pozornost ovšem věnovali také těm známým - od nevelkých, jako jsou motorové vozíky MUV 69, jichž bylo vyrobeno více než 1 300 kusů a staly se předmětem četných rekonstrukcí, až po mohutné stroje SZP 750, SUM 1000 CS či GEPK 130, které patří k největším vozidlům, používaným na našich tratích. Šíře a hloubka popisu jednotlivých typů se však neřídí žádným z výše naznačených hledisek – jsou dány spíš (už zmíněným) rozsahem dostupných informací.

Také proto se samozřejmě může stát, že přes veškerou snahu autorů některý čtenář v publikaci nenajde právě ten údaj, který hledá. Nebo je jeho hodnota jiná, než třeba očekával. Často sme museli riešiť otázku navzájom si odporujúcich informácií a napriek vynaloženej snahe si uvedomujeme, že téma nie je spracovaná dokonale a ostalo viacero nezodpovedaných otázok. Knihu je teda potrebné chápať ako, sme presvedčení že pevný, základný kameň, na ktorom je možné ďalej stavať, podotýká k tomu Ing. Bado. A my dodejme, že z tohoto pohledu je třeba ocenit nejen nepochybný význam publikace jako významného kroku na poli nikdy nekončící práce v dokumentaci historie železničních vozidel, ale také odvahu jejích autorů, že se k němu odhodlali.

Ukázka z knihy

O prodeji
Prodejní cena publikace byla stanovena na 690,- Kč/28,- € a koupit si ji můžete ve specializovaných prodejnách a na dalších smluvních místech v České republice i na Slovensku, jejichž průběžně aktualizovaný seznam najdete na zvláštní stránce. Návštěvníkům našeho internetového magazínu zejména ze Slovenska doporučujeme využít zprostředkovacích služeb elektronického obchodu VLAKY.NET SHOP.
Odkazy:
  1. Traťové stroje
  2. Mechanizmy a pracovné stroje – galerie VLAKY.NET
  3. Pracovné stroje, železničné mechanizmy – diskusní téma VLAKY.NET
  4. Agentura ALHA

Súvisiace odkazy