Ve východočeské metropoli se opět sejdou paromilové

15.8.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Ve východočeské metropoli se opět sejdou paromilové

V sobotu 25.8.2012 úderem desáté hodiny ranní v Hradci Králové propukne tradiční, letos už 10. ročník Nábřeží paromilů, v posledních letech se honosícího přídomkem mezinárodní. Náměstí 5. května, přilehlé Smetanovo nábřeží i protější nábřeží Eliščino se rozvoní párou a dýmem z mašinek miniaturních i v životní velikosti. A parního ruchu nebude ušetřeno ani samo Labe.

 
 
 
 
 

I když i letos, stejně jako jsme konstatovali v loňské reportáži, budou chybět navazující akce na kolejích normálního rozchodu, také milovníci železnice si nepochybně přijdou na své. Nakonec ten, koho neuspokojí její modelové ztvárnění, může účast na akci spojit sám s návštěvou nedaleké stálé expozice sdělovací a zabezpečovací techniky či nepříliš vzdáleného železničního muzea v Jaroměři, popřípadě malého, ale zajímavého Musea v Rosicích nad Labem. Pokud mu ovšem zbude čas, protože v samotném centru dění toho bude k obdivování, fotografování i filmování a třeba také ke svezení podle příslibu pořadatelů opravdu mnoho.
 

Dobová dopravní kancelář v Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky (29.8.2009)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale při troše dobré vůle se dá stihnout i něco navíc, jak ukazuje reportáž z roku 2009, kdy se ovšem do areálu firmy Signal Mont, s.r.o. dalo zajet také vláčkem. Vraťme se však k programu letošní akce, jenž má být přinejmenším stejně bohatý, jako tomu bylo roku minulého. Také rozložení jednotlivých expozic a atrakcí bude obdobné, a proto lze k základní orientaci využít loňské mapky. Vystavovat se budou, jak jsme zvyklí, nejen stroje a strojky parní, ale také aparáty poháněné benzínem, naftou i jinými zdroji energie, a to v rozmanitých velikostech, všemožné podoby a určení, stacionární či samohybné po zemi, kolejích i na vodě.
 
„Královna Eliška“ budí zájem návštěvníků už tradičně (27.8.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Plavidla Hradecké paroplavební společnosti nejsou jen příležitostnými exponáty Nábřeží paromilů, stejně jako Dětská železnice fungují po celou sezónu, ale už tradičně k jeho nabídce neodmyslitelně patří. Náplavka na Eliščině nábřeží bude opětovně patřit sekci historie hasičské techniky, její protějšek na nábřeží Smetanově zaplní stánky sekce modelářské s modely lodí, parních strojů a nejrůznějších samohybů. V loňském roce tam našla útočiště také zahradní železnice, která jinak patří do sekce modelových železnic, umístěná tehdy i letos do parku na náměstí 5. května. V něm se loni objevilo také několik krásných automobilních veteránů.
 

Ke starým vozům patří dobové oblečení (27.8.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Těch má být v roce letošním mnohem víc a budou mít v parku na jižní straně Novákových garáží premiérově vlastní sekci historických vozidel, k jejímuž zřízení se pořadatelé Nábřeží paromilů spojili se známým polabským Veteran Car Clubem. Na východ od budovy historických garáží diváci na nábřeží najdou sekci stabilních motorů. Na ni směrem k Tyršovu mostu naváže sekce velkých parních strojů, které v minulosti vévodil třeba místní provozuschopný parní nákladní automobil Škoda Sentinel či některý z také funkčních, ale přespolních parních válců. Podél třífy Karla IV. rozvine své služby vždy vyhledávané sekce občerstvení.
 
Zbrojení parního válce uhlím dá jeho obsluze zabrat (27.8.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ze zveřejněného programu zde můžeme uvést ještě skutečnost, že cena vstupenky pro dospělého činí 40,- Kč a pro dítě polovic, přičemž vstupenka je rovněž jízdenkou na dětskou železnici. A pro ty, kdož přeskakují úvodní odstavce, zopakovat, že 10. mezinárodní nábřeží paromilů bude zahájeno dne 25.8.2012 v 10:00 hod. na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Z vlastní zkušenosti pak navíc poradíme, že neprohloupí nikdo, kdo se na místo dostaví s předstihem. Exponáty mají být podle propozic připraveny už o hodinu dříve a sledovat jejich příjezd a uvádění do provozu je mnohdy zajímavější, než to, co je k vidění v průběhu akce samotné.
 

Velká práce v malém depu na začátku provozního dne (29.8.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nábřeží paromilů už dávno není osamocenou akcí, která oživuje královéhradecké břehy Labe. Díky mnoha pořadatelům a obyvatelům města se z Labského nábřeží postupně vytváří místo setkávání zamilovaných duší, debatujících přátel a milovníků kultury. Je velmi lákavé, že se v letních měsících můžeme procházet za zvuku saxofonů při „Nábřeží jazzmanů“, odnést si vlastní podobiznu z „Nábřeží malířů“, vyzkoušet několik řemesel při „Nábřeží řemeslníků“, uspořádat piknik s rodinou apod., píše na stránce východočeské metropole. A pozornému čtenáři, který si ji otevře, zajisté neujde, že u zrodu tohoto sympatického trendu stáli právě paromilové.
 

Na velikosti nezáleží aneb Malá velká láska (30.8.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. Nábřeží paromilů
  2. Hradecká paroplavební společnost
  3. Hradec Králové – oficiální stránky města
  4. Calendarium Regina 2012 - Kulturní události v Hradci Králové
  5. Královéhradecký kraj – oficiální stránky
  6. Hradec Králové - Smetanovo nábřeží – turistická informace
  7. Hradec Králové - Eliščino nábřeží – turistická informace
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Hostující parní vláček na stálé trati Dětské železnice při loňské akci © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy