Repná kampaň 2009

26.9.2009 15:00 Bc. Jozef Gulík

Repná kampaň 2009

Prešiel rok a máme tu opäť repnú kampaň so všetkým čo k nej patrí. Môžeme radostne konštatovať, že na preprave cukrovej repy sa bude už tradične podielať aj železnica. Vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu a s ňou spojený pokles objemu prepravovaných tovarov ide jednoznačne o vítané spestrenie, o ktorom vám prinášame podrobnejšie informácie.

     Aktuálna repná kampaň začala na ŽSR v stredu 23. septembra 2009 a mala by trvať približne dva mesiace. Vlaky smerujú už tradične do jediného cukrovaru v SR, ktorý na zvoz cukrovej repy využíva železničnú dopravu, a to v Seredi. Súpravy, rovnako ako po minulé roky, pozostávajú z prenajatých plošinových vozňov a otvorených výmenných nástavieb. Celkovo je pre tohtoročnú kampaň k dispozícii 50 vozňov a k nim príslušný počet výmenných nástavieb. Z vozňov sú zostavené štyri 12- a 13-vozňové súpravy a z dôvodu ich efektívneho obehu pre štyri rôzne miesta nakládky, bude kampaň rozdelená na 5 etáp:

1.: cca do 20. 10. 2009 denná nakládka v žst. Želiezovce a nočná nakládka v žst. Kalná nad Hronom,
2.: cca od 20. 10. do 5. 11. 2009 nepretržitá (denná i nočná) nakládka v žst. Skalica na Slovensku,
3.: cca od 5. do 15. 11. 2009 nepretržitá nakládka v žst. Malacky,
4.: po skončení nakládky v Malackách, opäť denná nakládka Želiezovce a nočná nakládka Kalná nad Hronom,
5.: po ukončení nakládky v Kalnej nad Hronom sa predpokladá rozšírenie nakládky v žst. Želiezovce na dennú aj nočnú.

Aktuálny záber z práve začatej repnej kampane. Tradičným miestom nakládky je stanica Želiezovce, kde na ukončenie nakládky čaká Mn vlak s rušňom 751.132 (26. 9. 2009)

     Počas 1. etapy budú vozne pre Želiezovce prichádzať do Levíc mimoriadnym Pn 58 041 / 58 301 zo Serede. V Leviciach ich prevezme pravidelný Mn 84 410, ktorý bude po Želiezovce vedený denne, vrátane soboty a nedele (v dňoch 1, 3, 5 odchod z Levíc cca 6.12 h; v dňoch 2, 4, 6, 7 odchod z Levíc cca 5.45 h).
     Spiatočný odvoz sa bude realizovať opäť pravidelným Mn 84 411 s odchodom zo Želiezoviec cca 20.30 h. V prípade zvýšeného objemu záťaže bude zavádzaný aj mimoriadny 1. násled 84 411, ktorý pôjde zo Želiezoviec cca o 13.05 h a rušeň sa obratom vráti ako Lv vlak, aby mohol večer odviezť aj zostávajúcu časť. Z Levíc bude ložené súpravy odvážať mimoriadny Pn 52 744 / 58 011 do Serede.

     Počas 1. etapy bude do Kalnej nad Hronom v dňoch 1, 3 a 5 privážať prázdne vozne pravidelný vlak Mn 87 301 (ktorý ich v Šuranoch preberie od mimoriadneho Pn), s prístavbou na 17. hodinu. Počas ostatných dní (2, 4, 6 a 7) budú do Kalnej tieto vozne prichádzať priamo vlakom Pn 58 041 / 58 001. Ich prísun na nakládku, odsun ložených vozňov a prípravu spiatočného vlaku však vykoná rušeň ZSSK Cargo od staničnej zálohy Levice, ktorý za týmto účelom príde ako Lv vlak z Levíc, s príchodom do Kalnej cca 10.30 h a odchodom späť po ukončení potrebnej práce.
     Ložené vozne potom odvezie preč opäť buď pravidelný Mn 83 700 (1, 3, 5) alebo mimoriadny vlak Pn 62 700 / 58 040 s odchodom z Kalnej cca o 12. hodine.

     V 2. etape budú prázdne súpravy pre Skalicu na Slovensku privážané do Kútov dvoma mimoriadnymi vlakmi Pn 58 040 a Pn násled 58 040, vedenými cez Jablonicu. Vozne od prvého menovaného bude brať ďalej mimoriadny Pn 45 700 (odchod Kúty cca 6.15 h) a od druhého zas pravidelný Mn 88 822, ktorý bude vedený denne, s oneskoreným odchodom z Kútov cca o 17.25 h. Keďže v Skalici nie je možné pristaviť na nakládku naraz celú súpravu, bude pre posun a zostavu vlakov vyčlenený osobitný posunovací rušeň, ktorý zároveň podľa potreby obslúži Holíč nad Moravou.
     Ložené vozne bude zo Skalice odvážať jednak Pn 45 701 (s odchodom cca 9.00 h) a ďalej z Kútov Pn 58 041, a tiež Mn 88 823, vedený denne, s odchodom po skončení nakládky o cca 18.40 h. Jeho záťaž z Kútov ďalej povezie Pn násled 58 041.

     V priebehu 3. etapy prídu prázdne súpravy z cukrovaru pre Malacky s elektrickou trakciou (vlakmi Pn 58 040 / 56 000 a Pn násled 58 040 / násled 56 000) po stanicu Zohor. Tam ich preberie rušeň staničnej zálohy, ktorý ich prepraví na miesto určenia, do Malaciek, čím zabezpečí ich prístavbu na 8.00 a 18.00 h. Priamo v stanici Malacky potom zabezpečí aj posun s týmito vozňami.
     Repa sa bude z Malaciek odvážať  o cca 9.00 h vlakom Pn 58 031 / 58 041 a cca o 20.00 h vlakom Pn násled 58 031 / násled 58 041 opäť najprv do Zohoru a odtiaľ po preprahu ďalej do Serede.

     4. etapa bude zhodná s prvou.

     V 5. etape sa bude v stanici Želiezovce nakladať nepretržite a za týmto účelom pôjdu zo Serede do Levíc dva mimoriadne vlaky – násled 58 041 / 58 301 (odchod Sereď cca 20.00 h) a 58 041 / 58 001 (odchod Sereď cca 8.40 h). Od prvého vlaku prevezme prázdne vozne Mn vlak, už spomínaný v etapách 1 a 4. Od druhého menovaného bude zavedený mimoriadny Pn 54 042 s odchodom z Levíc cca 13.00 h (v nedeľu cca 12.40 h).
     Pre odvoz ložených vozňov bude okrem pravidelného Mn 84 411 s odchodom cca 20.30 h slúžiť aj mimoradny Pn 67 441 s odchodom zo Želiezoviec cca 9.00 h, ktorý v Leviciach záťaž odovzdá vlaku Pn 62 700 / 58 040 do Serede.
     Zaujímavá situácia nastane vtedy, ak pravidelný ranný Mn 84 410 z Levíc bude mať záťaž aj pre stanice smer Čata a Šahy, takže z Levíc bude zrejme vedený dvojicou rušňov, pričom prvý poslúži pre kmeňový Mn vlak a druhý zas pre vlaky Pn 67 441 a 54 042.

     Počas trvania kampane bude v Seredi fungovať nepretržite posunovacia záloha – rušeň radu 742 ZSSK Cargo. Vozne vracajúce sa zo seredského cukrovaru späť na miesta nakládky, budú podľa možnosti vyťažované prepravou rezkov.

     Vlaky slúžiace pre odvoz cukrovej repy a tiež pre návoz vozňov späť na miesta nakládky majú prednosť pred všetkými vlakmi nákladnej prepravy. Dôvodom je, aby sa zachoval čo najplynulejší obeh prenajatých vozňov a kontinuita ich nakládky a vykládky. Avšak podobne ako aj v iných prípadoch, je potrebné uvedené časy brať s určitou rezervou a podľa možnosti sledovať aktuálnu situáciu.

     Snažili sme sa pre vás vybrať to podstatné zo všetkých zmien, ktoré so sebou prináša táto zaujímavá sezónna preprava, a veríme, že vám naše informácie budú v mnohom nápomocné.

Súvisiace trate

  • ŽSR-110: Bratislava - Kúty - Břeclav (CZ)
  • ŽSR-114: Kúty - Skalica na Slovensku - Sudoměřice nad Moravou (CZ)
  • ŽSR-150: Nové Zámky - Zvolen os. st.
  • ŽSR-152: Štúrovo - Levice

Súvisiace odkazy