Obišovce budú mať novú železničnú zastávku

4.1.2009 8:00 Miroslav Sekela

Obišovce budú mať novú železničnú zastávku

Obišovce – obec na rozhraní košického a prešovského kraja, ležiaca na dolnom toku rieky Svinka, z jedenej strany obklopená výbežkami Čiernej hory, z druhej strany výbežkami Šarišskej vrchoviny. Cez obec prechádza trať ŽSR č. 188 z Kysaku do Plavča a poľskej Muszyny.

 

 

 

Trať je cez obec vedená v 17 ‰ stúpaní a v oblúku tvaru S. Na konci oblúka, v km 2,616 je situovaná železničná zastávka Obišovce. Zastávka má 183 m dlhé osvetlené nástupište, cestujúci majú k dispozícii čakáreň s výdajňou cestovných lístkov a sociálne zariadenie.

          
O čo útulnejšie zastávka vyzerá, o to stratiplnejšia je cesta z obce k nej. Zastávka je umiestnená mimo zastavanej časti obce. Z centra obce tak cestujúcich čaká cca 15 minútový pochod  do kopca po kľukatej asfaltke.

Dlhé roky sa občania dožadovali výstavby novej zastávky, ktorá by bola bližšie k centru obce a na ktorú by mali bezproblémový a bezpečný prístup. Stavebné povolenie na výstavbu novej zastávky bolo vydané už v roku 2006, ale keďže na stavbu neboli vyčlenené finančné prostriedky, nebolo možné s realizáciou začať v rokoch 2006 – 2007.  Ľady sa pohli až v roku 2008, kedy začala prebiehať modernizácia zabezpečovacieho zariadenia žst. Kysak. Súčasťou tejto akcie je okrem iného aj výstavba novej zastávky Obišovce.

         

Nová zastávka bude situovaná v km 1,890 – 2,020 trate Kysak – Plaveč – Muszyna, vedľa priecestia a bývalého strážneho domčeka. Cesta z novej zastávky do centra obce tak bude trvať cca 2 minúty. Zastávka bude mať nástupište zo zámkovej dlažby, ktoré bude dlhé 130 m a široké 3 m. Vybavená bude prístreškom pre cestujúcich, vonkajším osvetlením a rozhlasovým zariadením na informovanie cestujúcich, ktoré bude ovládané z Kysaku. Termín ukončenia stavby je október 2009.

Priložená fotogaléria dokumentuje stav súčasnej zastávky a rozostavanosť novej zastávky na konci roka 2008.

 

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)

Súvisiace odkazy